Musik
  Når jeg dine skrifter søger
  Footnotes
  Theme

  183

  Når jeg dine skrifter søger

  Roligt

  1. Når jeg dine skrifter søger,

  kære Fader, luk da ind

  i mit hjerte megen visdom,

  fyld med kundskab helt mit sind.

  2. Når jeg skrifterne studerer,

  rør min ånd, o, Herre Gud.

  Må jeg livets lov fornemme,

  lydigt følge dine bud.

  3. Når jeg dine ord kun følger,

  kan jeg bedre se, forstå,

  at igennem dem vil lyset

  vise vejen, jeg skal gå.

  4. Når jeg dagligt læser skriften,

  vil dens rene hellighed

  lære mig om sandheds kilde

  nu og i al evighed.

  Tekst og musik: C. Marianne Johnson Fisher, 1932–2018. © 1985 IRI

  2 Timotheus 3:14–17

  Romerne 15:4