Musik
  Velsign hver søn og datter, Gud
  Footnotes
  Theme

  154

  Velsign hver søn og datter, Gud

  Bønsomt

  1. Velsign hver søn og datter, Gud,

  som hænder hviler på;

  de trofast ærer dine bud,

  du vil dem ej forsmå.

  2. Du skænker dem din Helligånd

  med lys i sjæl og sind,

  du kærligt tager dem i hånd,

  før dem i Himlen ind.

  3. De lytter til din Guddomsrøst

  og ærer dine ord,

  ved Helligånden giv dem trøst

  hver dag på denne jord.

  4. Velsign dem, Gud, i Jesu navn

  ved Helligåndens kraft,

  og aldrig de på denne jord

  har større glæde haft.

  Tekst: Parley P. Pratt, 1807–1857

  Musik: Alexander Schreiner, 1901–1987. © 1948 IRI

  Lære og Pagter 35:6

  Moroni 8:25–26