Musik
  Skønt hårde prøver
  Footnotes
  Theme

  207

  Skønt hårde prøver

  Med glæde

  1. Skønt hårde prøver truer dig,

  hold ud, Guds folk på ærens vej.

  Snart vil opstandelsens glædes bud

  sprede sit lys og sandhed ud,

  sprede sit lys og sandhed ud.

  2. Skønt verdens pres os knuger her,

  føler vi dog, den tid er nær,

  hvor Jesus selv i herlighed

  med himlens skarer daler ned,

  med himlens skarer daler ned.

  3. Hvis retfærd holder os for nar,

  hvis fjenden ødelagt os har,

  vil Herrens løfter stå ved magt,

  alt hvad han lovet har og sagt,

  alt hvad han lovet har og sagt.

  4. Skønt Satan raser på vor jord,

  fast står dog profetiens ord,

  det opfyldt er, som Gud har sagt,

  Djævle skal bøje for hans magt,

  djævle skal bøje for hans magt.

  5. Lad os af hjertet prise God,

  lad os i glæde synge ud,

  skønt krig og ufred finder sted,

  Kristus har sagt: “Hos mig er fred.”

  Kristus har sagt: “Hos mig er fred.”

  6. Helliget blive Herrens navn,

  trofaste tjenere gør gavn

  ved at forkynde på vor jord

  frelse og nåde ved Guds ord,

  frelse og nåde ved Guds ord.

  7. Værket, forunderligt og stort,

  skønt ej af hænder det er gjort,

  stenen, som ruller frem på jord,

  bliver et kongedømme stort,

  bliver et kongedømme stort.

  Text: Eliza R. Snow, 1804–1887

  Muzic: George Careless, 1839–1932

  Lære og Pagter 58:2–4

  Johannes 16:33