2023
Tin Cậy Quyền Năng của Chúa và Các Vị Tiên Tri
Tháng Ba năm 2023


“Tin Cậy Quyền Năng của Chúa và Các Vị Tiên Tri,” Liahona, tháng Ba năm 2023.

Dành cho Các Bậc Cha Mẹ

Tin Cậy Quyền Năng của Chúa và Các Vị Tiên Tri

Hình Ảnh
Chủ Tịch Nelson và Chị Nelson đang chào đón hai cậu bé

Ảnh do Ravell Call chụp, Deseret News

Kính thưa Các Bậc Cha Mẹ,

Trong thế giới ngày càng hỗn loạn của chúng ta, chúng ta có thể dễ dàng cảm thấy sợ hãi và bấp bênh. Nhưng khi chúng ta tìm đến Chúa Giê Su Ky Tô để được an ủi, thì Ngài có thể mang đến cho chúng ta sự bình an trong những cơn bão tố của cuộc đời. Đọc các bài viết trong số báo này để biết cách mà Đấng Cứu Rỗi có thể giúp anh chị em vượt qua những thử thách của mình.

Những Cuộc Thảo Luận về Phúc Âm

Đấng Cứu Rỗi Sẵn Lòng Ban Cho Sự Bình An trong Những Lúc Khó Khăn

Cùng với gia đình mình, hãy đọc bài viết của Anh Cả Uchtdorf ở trang 4 về việc tin cậy nơi quyền năng làm cho có khả năng của Đấng Ky Tô có thể mang đến sự bình an trong những tình huống khó khăn như thế nào. Cùng nhau thảo luận một số cách thức mà Chúa Giê Su ban cho sự giúp đỡ. Anh chị em có thể làm gì để mời quyền năng của Ngài vào cuộc sống của mình?

Chức Tư Tế Ban Phước cho Gia Đình Chúng Ta Như Thế Nào?

Hãy đọc bài viết trên trang 22 về các phước lành chức tư tế. Mời các thành viên trong gia đình chia sẻ về những lần họ nhận được một phước lành chức tư tế. Họ đã cảm thấy như thế nào? Phước lành đó đã giúp họ ra sao? Có phước lành nào có thể giúp một người trong gia đình trong lúc này không?

Chúa Giúp Chúng Ta Nuôi Dưỡng Lòng Can Đảm Qua Vị Tiên Tri Của Ngài

Trong bài viết ở trang trang 30, Anh Cả Sikahema nói về việc làm thế nào việc tuân theo những lời giảng dạy của vị tiên tri đã giúp ông đứng vững trong niềm tin và tiêu chuẩn của mình trong suốt sự nghiệp của ông với tư cách là một cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp ở Mỹ và trong suốt cuộc đời ông. Sau khi đọc bài viết này, anh chị em có thể mời mỗi người trong gia đình mình chia sẻ về một lần mà việc tuân theo vị tiên tri đã giúp họ có can đảm.

Sinh Hoạt Vui Nhộn cho Gia Đình theo đề tài Hãy Đến Mà Theo Ta

Tiến Triển, Tiến Triển, Mỗi Ngày

Là tín hữu của Giáo Hội phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta có trách nhiệm giúp phát triển vương quốc của Thượng Đế trên thế gian. Ma Thi Ơ 13:31–32 viết:

“Nước thiên đàng giống như một hột cải mà người kia lấy gieo trong ruộng mình;

“Hột ấy thật nhỏ hơn cả các giống khác, song khi đã mọc lên, thì lớn hơn các thứ rau, và trở nên cây cối.”

  1. Hãy ngồi thành một vòng tròn và rồi cuộn gập người lại như một hột cải nhỏ.

  2. Mời mọi người thay phiên nhau đặt tên cho một sinh hoạt mà họ có thể thực hiện mỗi ngày để giúp Giáo Hội phát triển (chia sẻ chứng ngôn của họ, chia sẻ một câu thánh thư trên phương tiện truyền thông xã hội, chia sẻ một lẽ thật phúc âm với một người bạn, v.v.).

  3. Mỗi lần một người nào đó đề cập đến một sinh hoạt mà giúp Giáo Hội phát triển, thì mọi người ngồi thẳng người hơn một chút và rồi bắt đầu đứng dậy cho đến khi họ đứng thẳng lên.

  4. Thảo luận với gia đình của anh chị em lý do tại sao điều quan trọng là mỗi người phải làm phần vụ của mình để góp phần vào sự phát triển của Giáo Hội.

In