2023
Nơi Trú Ẩn khỏi Cơn Bão Tố
Tháng Ba năm 2023


“Nơi Trú Ẩn khỏi Cơn Bão Tố,” Liahona, tháng Ba năm 2023.

Xin Chào Mừng đến với Số Báo Này

Nơi Trú Ẩn khỏi Cơn Bão Tố

Hình Ảnh
mưa rơi trên đại dương

Hình ảnh từ Getty Images

Anh chị em đã từng ở dưới một nơi trú ẩn trong cơn mưa bão chưa? Khi nước mưa tuôn ào ạt trên mái nhà và át đi những âm thanh khác. Làm thế nào để anh chị em có thể giữ mình không bị ướt giữa cơn bão? Quyền năng và sự hiện diện của Đấng Cứu Rỗi của chúng ta giống như nơi trú ẩn đó.

Số báo Liahona này tập trung vào cách mà Chúa Giê Su Ky Tô mang đến sự bình an trong những cơn bão tố của cuộc đời. Chúng ta không thể tránh được những khó khăn và thử thách. Nhưng cũng giống như một nơi trú ẩn giúp chúng ta không bị ướt trong cơn mưa, khi chúng ta mời Chúa Giê Su Ky Tô đến cùng chúng ta trong cuộc hành trình của mình, Ngài giúp chúng ta tìm thấy sự bình an trong cơn bão. Tôi mời anh chị em đọc bài viết của Anh Cả Dieter F. Uchtdorf “Ta Ban Sự Bình An Ta cho Các Ngươi” (trang 4). Ông dạy: “Chúa Giê Su Ky Tô, là Đấng điều khiển các nguyên tố, cũng có thể làm nhẹ gánh nặng của chúng ta” và “Cho dù chúng ta gặp đau khổ, đau buồn, và phải trông đợi Chúa thì sự bình an vẫn ở trong lòng chúng ta.”

Tôi cũng đã từng trải qua “những cơn bão tố” của cuộc đời. Những thử thách này đã dạy tôi rằng Chúa Giê Su Ky Tô thật sự là nguồn giúp đỡ và là sự bình an trường tồn duy nhất. Như tôi chia sẻ trong bài viết “Quyền Năng để Gây Dựng” (trang 40), Đấng Cứu Rỗi có thể và sẽ đến với chúng ta trong cuộc hành trình trở về nhà. Ngài ở cùng chúng ta khi chúng ta chờ đợi các phước lành đã được hứa. Và không bao giờ là quá trễ để Ngài nâng đỡ chúng ta. Ngài yêu thương anh chị em. Tôi cầu xin rằng các anh chị em sẽ để Ngài làm nơi trú ẩn và chốn an toàn của anh chị em cho dù anh chị em đang gặp phải điều gì đi nữa.

Thân ái,

Bonnie H. Cordon

Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Nữ

In