2023
Phong Tục Chôn Cất của người Do Thái
Tháng Ba năm 2023


“Phong Tục Chôn Cất của người Do Thái,” Liahona, tháng Ba năm 2023.

Phong Tục Chôn Cất của người Do Thái

La Xa Rơ, Ma Thê, và Ma Ri là anh chị em ruột sống tại thành Bê Tha Ni. Họ là bạn của Đấng Cứu Rỗi, và Ngài đã đến thăm họ nhiều lần. Vào một thời điểm quan trọng trong giáo vụ của Ngài, Chúa Giê Su rời khỏi xứ Giu Đê, nơi có thành Bê Tha Ni, vì dân Do Thái trong xứ này muốn giết Ngài (xin xem Giăng 10:39–40). Trong khi Chúa Giê Su đi khỏi, La Xa Rơ bị bệnh, chết, và được chôn cất theo phong tục của người Do Thái (xin xem Giăng 11:1–17).

Đây là một số phong tục mà họ có thể đã thực hiện cho cái chết và sự chôn cất của La Xa Rơ.

Hình Ảnh
chất lỏng được đổ lên một bàn tay

Sau khi người đó chết, mắt của người ấy nhắm lại. Thi hài được rửa sạch bằng các hương liệu như cam tùng, một dược, và lư hội (xin xem Lu Ca 23:56; Giăng 19:38–40).

Hình ảnh minh họa do Noah Regan thực hiện

Hình Ảnh
mọi người đứng cạnh một thi hài được quấn trong vải

Thi hài được quấn trong vải và được mang đến nhà của gia đình, nơi mà họ hàng và hàng xóm có thể đến viếng (xin xem Công Vụ Các Sứ Đồ 9:37).

Hình Ảnh
thi hài được khiêng trên một cái cáng

Thông thường, trong vòng tám giờ đồng hồ sau khi chết, thi hài được khiêng trên một cái cáng đưa đến ngôi mộ để tất cả những người khách đến viếng có thể nhìn thấy thi hài (xin xem Lu Ca 7:12–14). Người phụ nữ dẫn đầu một đoàn người tiễn đưa thi hài. Một số người trong gia đình xé quần áo của họ như một dấu hiệu của sự than khóc.

Hình Ảnh
người phụ nữ bước vào một ngôi mộ đang mở

Một số ngôi mộ được đục vào đá (xin xem Ma Thi Ơ 27:58–60). Các ngôi mộ có lối vào nhỏ để người ta phải cúi đầu khi bước vào.

Hình Ảnh
thi hài đặt trên phiến đá trong một ngôi mộ

Thi hài được đặt trên băng ghế được đục ra từ đá. Ngôi mộ được che lại bởi một viên đá tròn lớn để ngăn chặn những kẻ trộm mộ hoặc thú vật đi vào.1

Sau khi Chúa Giê Su làm cho La Xa Rơ sống lại từ cõi chết, các môn đồ của Ngài có một lý do mạnh mẽ để hy vọng thay vì chỉ đau buồn khi mất một người thân. Và họ không thể phủ nhận rằng, nhờ Chúa Giê Su Ky Tô, “nấm mồ không còn sự đắc thắng nữa, và sự chết không còn nọc độc nữa” (Mô Si A 16:7).

Ghi Chú

  1. Xin xem Henri Daniel-Rops, Daily Life in Palestine at the Time of Christ (bản dịch patrick O’Brian, năm 1962), trang 328–333; xin xem thêm Sách Hướng Dẫn Thánh Thư, “Chôn Cất.”

In