2023
Các Phước Lành Chức Tư Tế
Tháng Ba năm 2023


“Các Phước Lành Chức Tư Tế,” Liahona, tháng Ba năm 2023.

Các Khái Niệm Cơ Bản về Phúc Âm

Các Phước Lành Chức Tư Tế

Hình Ảnh
Đấng Ky Tô sắc phong Mười Hai Vị Sứ Đồ

Christ Ordaining the Twelve Apostles (Đấng Ky Tô Sắc Phong Mười Hai Vị Sứ Đồ), tranh do Harry Anderson họa

Một phước lành chức tư tế được ban cho qua sự soi dẫn của một người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc. Các phước lành chức tư tế giúp cho tất cả con cái của Thượng Đế có thể nhận được quyền năng, sự chữa lành, an ủi, và hướng dẫn từ Ngài.

Chức Tư Tế

Chức tư tế là quyền năng và thẩm quyền của Thượng Đế. Những người nam xứng đáng nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc hành động trong danh của Chúa Giê Su Ky Tô khi họ ban các phước lành chức tư tế. Khi ban những phước lành chức tư tế này, họ noi theo gương của Đấng Cứu Rỗi để ban phước cho người khác.

Hình Ảnh
hai bàn tay đặt trên đỉnh đầu

Ảnh do David Winters chụp

Cách Thức Để Ban Các Phước Lành

Phước lành chức tư tế được ban cho bằng phép đặt tay lên đầu. Một người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc đặt tay mình lên đầu của người thụ lễ. Sau đó, người ấy đưa ra lời ban phước theo như Thánh Linh hướng dẫn. Những người ban phước lành và người thụ lễ đều thực hành đức tin nơi Thượng Đế và tin cậy vào ý muốn và kỳ định của Ngài.

Lễ Đặt Tên và Ban Phước cho Trẻ Em

Sau khi một đứa bé được sinh ra, một người nắm giữ chức tư tế đặt tên cho đứa bé và ban cho một phước lành (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 20:70). Điều này thường diễn ra trong buổi lễ nhịn ăn và chia sẻ chứng ngôn. Đứa bé được đặt tên trước. Sau đó người nắm giữ chức tư tế mới ban cho đứa bé một phước lành.

Hình Ảnh
bé trai bị bệnh đang nhận một phước lành chức tư tế

Các Phước Lành cho Người Bệnh

Những người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc có thể ban các phước lành cho người bệnh. Loại phước lành này có hai dạng: xức dầu và ấn chứng lễ xức dầu. Đầu tiên, một người nắm giữ chức tư tế nhỏ một giọt dầu ô liu đã được thánh hóa, hoặc đã được ban phước, lên đầu của người thụ lễ và dâng lên một lời cầu nguyện ngắn. Sau đó, một người nắm giữ chức tư tế khác ấn chứng lễ xức dầu và ban cho người thụ lễ một phước lành như đã được Đức Thánh Linh hướng dẫn.

Các Phước Lành An Ủi và Khuyên Bảo

Những người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc có thể ban các phước lành để an ủi và khuyên bảo cho những người trong gia đình và những người khác khi họ yêu cầu. Một người cha nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc có thể ban các phước lành của người cha cho con cái mình. Những điều này có thể đặc biệt hữu ích khi con cái đang đối mặt với những thử thách đặc biệt.

Lễ Phong Nhiệm Các Tín Hữu để Phục Vụ trong Các Chức Vụ Kêu Gọi

Khi các tín hữu Giáo Hội nhận được sự kêu gọi, họ được ban cho một phước lành khi họ được phong nhiệm để phục vụ. Một người lãnh đạo chức tư tế ban phước cho họ với thẩm quyền để hành động trong chức vụ kêu gọi. Người lãnh đạo chức tư tế cũng ban cho họ một phước lành để giúp đỡ họ trong sự phục vụ của họ.

Hình Ảnh
người phụ nữ đang đọc phước lành tộc trưởng của mình

Ảnh do Sayaka Okubo chụp

Các Phước Lành Tộc Trưởng

Mọi tín hữu xứng đáng của Giáo Hội đều có thể nhận được một phước lành tộc trưởng. Phước lành này đưa ra lời khuyên bảo từ Chúa dành cho cá nhân đó. Nó có thể đưa ra sự hướng dẫn và an ủi trong suốt cuộc đời của một người. Phước lành tộc trưởng cũng cho biết dòng dõi của người đó trong gia tộc Y Sơ Ra Ên. Chỉ có vị tộc trưởng đã được sắc phong mới có thể ban loại phước lành này.

In