2023
Mọi Việc Sẽ Tốt Đẹp Thôi
Tháng Ba năm 2023


“Mọi Việc Sẽ Tốt Đẹp Thôi,” Liahona, tháng Ba năm 2023.

Tiếng Nói của Thánh Hữu Ngày Sau

Mọi Việc Sẽ Tốt Đẹp Thôi

Những giờ phút đó dường như dài vô tận cho đến khi một trong những bác sĩ phẫu thuật đến gặp mẹ tôi trong phòng chờ.

Hình Ảnh
Russell M. Nelson nhìn mô hình của trái tim

Ảnh của Russell M. Nelson do Eldon K. Linschoten chụp

Vào đầu những năm 1980, cha tôi, là người bị bệnh tim nặng, đã thực hiện một cuộc phẫu thuật tim mà chúng tôi hy vọng sẽ kéo dài sự sống của ông.

Vào thời điểm đó, phương pháp cải tiến mà các bác sĩ phẫu thuật sử dụng khá mới ở Uruguay. Các bác sĩ phẫu thuật đã thay van động mạch chủ bằng van nhân tạo. Cuối cùng, phương pháp đó trở nên phổ biến và đã cứu được vô số người.

Bởi vì cuộc phẫu thuật liên quan đến phương pháp phẫu thuật mang tính cách mạng này, nên một vài bác sĩ tim mạch đã tham dự, quan sát cuộc phẫu thuật. Trong khi các bác sĩ tiến hành phẫu thuật, mẹ tôi ngồi lo lắng trong phòng chờ. Những giờ phút đó dường như dài vô tận.

Chúng tôi vui mừng khi biết rằng ca mổ đã thành công tốt đẹp. Khi ra khỏi phòng phẫu thuật, một trong các bác sĩ phẫu thuật rời khỏi nhóm và đi đến phòng chờ. Ông là vị bác sĩ khách mời đã đến Uruguay để giám sát cuộc phẫu thuật.

Ông đến gần mẹ tôi, dừng lại, và vỗ vai bà trấn an. Rồi khi nhìn vào mắt bà, ông nói: “Mọi việc sẽ tốt đẹp thôi.”

Vị bác sĩ đó đã đúng. Cha tôi sống thêm 24 năm nữa, hết lòng phục vụ Chúa—giờ đây khỏe mạnh—cho đến ngày cuối cùng của đời ông.

Trong đại hội trung ương gần đây nhất của Giáo Hội, mẹ tôi đã nhớ lại lần gặp gỡ đặc biệt đó cách đây nhiều năm. Thật ra, bà luôn nhớ về điều đó mỗi lần vị bác sĩ phẫu thuật khách mời đó—Chủ Tịch Russell M. Nelson—nói chuyện cùng Các Thánh Hữu.

Tất cả các vị tiên tri của Chúa đều đặc biệt đối với chúng ta theo một cách nào đó. Một số người đặc biệt vì họ từng phục vụ với tư cách là Chủ Tịch của Giáo Hội khi chúng ta còn trẻ. Một số người đặc biệt bởi vì họ từng phục vụ với tư cách là Chủ Tịch khi chúng ta chịu phép báp têm. Đối với mẹ tôi và tôi, Chủ Tịch Nelson rất đặc biệt vì ông biết rằng mỗi phương pháp chữa trị y khoa quan trọng không những ảnh hưởng đến bệnh nhân mà còn đến những người thân yêu của bệnh nhân đó nữa. Ông biết rằng những người trong gia đình cần những lời động viên, tiếp thêm sức mạnh, và sự trấn an khi sức khỏe hoặc tính mạng của người thân yêu đang lâm nguy.

Chúng tôi sẽ luôn biết ơn những lời trấn an của Chủ Tịch Nelson ở Uruguay cách đây rất lâu và về cuộc đời phục vụ của ông dành cho Cha Thiên Thượng và con cái của Cha Thiên Thượng.

In