2023
Sự Giúp Đỡ và Niềm Hy Vọng từ Đại Hội Trung Ương
Tháng Ba năm 2023


“Sự Giúp Đỡ và Niềm Hy Vọng từ Đại Hội Trung Ương”, Liahona, tháng Ba năm 2023.

Tiếng Nói của Thánh Hữu Ngày Sau

Sự Giúp Đỡ và Niềm Hy Vọng từ Đại Hội Trung Ương

Tôi không bao giờ nghĩ là sẽ nghe toàn bộ một bài nói chuyện tại đại hội trung ương về chính xác những gì tôi đang trải qua.

Hình Ảnh
gia đình cùng ăn với nhau trong nhà bếp

Hình ảnh của tác giả và gia đình của chị ấy do Cody Bell thực thiện

Sau khi hạ sinh đứa con đầu lòng, tôi đã bị trầm cảm sau sinh. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời trong cuộc đời tôi vì tôi đã có một đứa con trai, nhưng tôi không thể cảm nhận trọn vẹn niềm vui của việc có được một đứa con vì tôi bị trầm cảm rất nặng.

Trong thời gian thử thách này, tôi đã cầu nguyện rất nhiều lên Cha Thiên Thượng. Tôi đã cầu xin Ngài giúp tôi vượt qua thử thách khó khăn này. Khi gần đến đại hội trung ương vào mùa thu năm đó, tôi cũng cầu nguyện rằng tôi có thể tìm thấy sự an ủi từ các bài nói chuyện của các vị lãnh đạo của Giáo Hội.

Khi lắng nghe các bài nói chuyện trong phiên họp đầu tiên của đại hội trung ương, tôi bắt đầu cảm thấy được an ủi. Sau đó, trong phiên họp thứ hai, Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã nói về căn bệnh trầm cảm. Ông nói rằng bệnh trầm cảm có thể khiến cho chúng ta cảm thấy “như một cái bình bể nát”1 (Thi Thiên 31:12). Tôi không bao giờ nghĩ là sẽ nghe toàn bộ một bài nói chuyện về chính xác những gì tôi đang trải qua.

Đó là một khoảnh khắc đặc biệt đối với tôi. Bài nói chuyện đã giúp tôi hiểu rằng Cha Thiên Thượng yêu thương tôi và Ngài biết về tôi. Ngài hiểu chính xác những gì mà tôi đang trải qua. Ngài muốn giúp đỡ tôi và ban cho tôi hy vọng. Ngài đã làm điều đó qua lời của Anh Cả Holland.

In