2023
Johannesburg, Nam Phi
Tháng Ba năm 2023


“Johannesburg, Nam Phi,” Liahona, tháng Ba năm 2023.

Giáo Hội Đang Hiện Diện Ở Đây

Johannesburg, Nam Phi

Hình Ảnh
bản đồ thế giới với Nam Phi được khoanh tròn
Hình Ảnh
một con đường ở Johannesburg

Hình ảnh từ Getty Images

Những người truyền giáo đầu tiên của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đến Nam Phi vào năm 1852. Kể từ đó, các tín hữu đã vượt qua những rào cản về chủng tộc và văn hóa để xây đắp tình đoàn kết và thân hữu. Ngày nay, Giáo Hội ở Nam Phi có:

  • (khoảng) 69.400 tín hữu

  • 17 giáo khu, 195 tiểu giáo khu và chi nhánh, 4 phái bộ truyền giáo

  • 2 đền thờ (Johannesburg và Durban) và 1 đền thờ được loan báo (Cape Town)

Được Ban Phước bởi Phúc Âm

Dimakatso Ramaisa (ở giữa) được hai người cháu ôm chặt Thuto (ở bên trái) và Lizzie Mohodisa (ở bên phải), đã nói rằng việc cùng nhau sống theo phúc âm sẽ ban phước cho ba thế hệ.

Hình Ảnh
người phụ nữ với cháu và chắt của mình

Ảnh do Papama Tungela chụp

Thông tin chi tiết về Giáo Hội ở Nam Phi

Hình Ảnh
placeholder altText

Việc học thánh thư riêng cá nhân là một phần của cuộc sống đối với Các Thánh Hữu Ngày Sau ở Nam Phi, cũng như đối với Các Thánh Hữu Ngày Sau trên khắp thế giới.

Hình Ảnh
placeholder altText

Việc học thánh thư chung với gia đình là một ưu tiên hàng đầu đối với các tín hữu của Giáo Hội ở Nam Phi.

Hình Ảnh
placeholder altText

Gần Cape Town, một gia đình đi dạo dọc bãi biển, đằng xa là núi Table Mountain.

Hình Ảnh
placeholder altText

Một nhóm phụ nữ tập trung gần Đền Thờ Durban South Africa trước buổi lễ cung hiến đền thờ.

Hình Ảnh
placeholder altText

Một người cha ở Johannesburg, Nam Phi, dạy con cái mình về các nguồn tài liệu của Giáo Hội có trên trực tuyến.

Hình Ảnh
placeholder altText

Đền Thờ Durban South Africa được làm lễ cung hiến vào ngày 16 tháng Hai năm 2020.

Hình Ảnh
placeholder altText

Anh Cả Ronald A. Rasband và vợ ông chào hỏi các tín hữu sau một buổi họp ở Nam Phi.

In