2017
Mijn vriendin zegt dat zij niet in God gelooft. Hoe kan ik haar over het evangelie vertellen?
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Vraag & antwoord

‘Mijn vriendin zegt dat zij niet in God gelooft. Hoe kan ik haar over het evangelie vertellen?’

Er zijn vele manieren om haar over het evangelie te vertellen. Hoe je leeft is een van de beste manieren. Je bent ‘een voorbeeld voor de gelovigen’ door hoe je handelt, spreekt, anderen behandelt en jezelf kleedt (zie 1 Timotheüs 4:12). Houd de volgende punten in gedachten:

  • Probeer je vriendin te helpen uit liefde en respect, en niet vanwege verborgen beweegredenen of verwachtingen.

  • Wees eerlijk en oprecht in je handelingen.

  • Respecteer haar keuzevrijheid.

Hoe je haar over het evangelie vertelt is afhankelijk van waarom ze niet in God gelooft. Sommigen hebben een niet-religieuze opvoeding gekregen. Anderen staan open voor het geloof en ze beginnen geloof te ontwikkelen wanneer ze leren bidden en de Schriften bestuderen. Nog anderen geloofden wel in God, maar hebben beproevingen ondervonden waardoor geloven moeilijk werd voor hen. Probeer te begrijpen waar je vriendin staat. Bid over hoe je haar kunt helpen.

Je kunt haar overtuigingen inschatten door met haar te praten over wat haar interesseert en wat zij echt belangrijk vindt. Ga uit van gemeenschappelijke overtuigingen. Als zij bijvoorbeeld vindt dat dienstbetoon een goede zaak is, kun je haar uitnodigen voor een dienstbetoonproject.

Hoewel je vriendin momenteel niet gelooft, is ze nog steeds een goed mens. Blijf haar vriendin zolang zij een goede invloed op je heeft. Luister naar de Geest en blijf haar aansporen om naar de kerkdiensten te komen. Blijf haar vertellen waarom God belangrijk in je leven is, want op zekere dag zal ze openstaan voor geloof.

Bid voor je vriendin

Toen ik me op mijn zending voorbereidde, had ik vele vrienden die me vertelden dat ze niet in God geloofden. Als ik ze dit hoorde zeggen, kon ik niet anders dan voor ze bidden. Ze geloven misschien niet tijdens het gebed in God. Maar als wij echt in God geloven, is onze liefde voor Hem duidelijk. Ons voorbeeld laat anderen inzien dat God ons echt zegent, dat Hij bestaat, en dat Hij ons liefheeft.

Emanuel L (18), Mexico

Wees een voorbeeld

Vroeger dacht ik dat de enige manier om het evangelie uit te dragen was het voluit te verkondigen. Ik kon er niet verder naast zitten, want er zijn talloze manieren om het evangelie te verspreiden. Uit eigen ervaring heb ik geleerd dat als je gewoon een voorbeeld van Christus in al je handelingen bent, dan zul je verbaasd staan van hoeveel mensen naar je opkijken en je geloven. Vaak zeggen daden inderdaad meer dan woorden. Leid en onderwijs door je voorbeeld.

Ammon W. (18), Arizona, VS

De natuur bespreken

Als je vriendin niet in God gelooft, kun je de natuur bespreken, want alles getuigt dat er een God is (zie Alma 30:44). Je kunt ook voor haar bidden en gezamenlijk de Schriften bestuderen — bijvoorbeeld Psalmen 19:1. Ik weet dat de Heilige Geest haar zal helpen een getuigenis van onze hemelse Vader te krijgen.

Sophie K. (17), Kinshasa (Democratische Republiek Congo)

Begin een gesprek over het evangelie

Je kunt het evangelie op vele manieren verkondigen. Begin met voor hen te bidden en vasten zodat ze hun hart voor het evangelie openstellen. Snij de volgende keer dat je hen ontmoet onderwerpen aan die naar een gesprek over het evangelie leiden. Vergeet zeker niet hen uit te nodigen voor de kerkdiensten of -activiteiten en blijf vooral vriendelijk. Wie weet — misschien laten zij en hun familie zich op zekere dag dopen.

Valerie K. (14), Nevada (VS)

Geef je getuigenis

Het evangelie verandert mensen. Een manier om je vriendin over het evangelie te vertellen is uitleggen hoe jij ervaart dat God bestaat. Leg bijvoorbeeld de wonderen uit die je hebt meegemaakt en meemaakt gewoon door iedere dag te ontwaken. Je voorbeeld zal voor haar een geweldige getuigenis zijn van je blijdschap dat je Gods liefde kent en het evangelie naleeft.

Victória S. (18), Piauí (Brazilië)

Waarom erover vertellen?

Herinner je waarom je wilt dat zij in God gelooft. We verkondigen dit niet aan de mensen, omdat we willen dat ze lid worden van de kerk. Wij verkondigen het omdat ze letterlijk onze broeders en zusters zijn. Waarom wil je dat zij in God gelooft? Houd die vraag in gedachten, bid om kracht en naastenliefde, wees oprecht, en als ze nog steeds nee zeggen, blijf hun keuzevrijheid dan respecteren. Er bestaat de kans dat ze er nog niet klaar voor zijn. Ik beloof je echter dat als je oprecht wilt dat ze God leren kennen, dat zij, omdat jij hun vriendin bent, zullen luisteren. Daarna is het hun keuze, en wij mogen ze niet oordelen om de keuze die ze maken.

Ouderling Eliot (20), zendingsgebied Sapporo (Japan)

Uw licht laten schijnen

Wees een voorbeeld voor haar. Breng haar dichter tot God door middel van je ervaringen en je getuigenis. Wees de engel waarnaar zij zoekt door het licht en de invloed die je uitstraalt. Laat haar de liefde zien die onze hemelse Vader voor haar heeft, maar dwing haar niet die te aanvaarden.

Mason E. (16), Arizona, VS