2017
Jezus genas mensen
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Verhalen van Jezus

Jezus genas mensen

Liahona Magazine, 2017/06 Jun
Liahona Magazine, 2017/06 Jun
Liahona Magazine, 2017/06 Jun

Op een dag vroeg Jaïrus of Jezus naar zijn huis wilde komen. Zijn dochtertje was ziek en had een zegen nodig.

Onderweg naar het huis van Jaïrus werd Jezus aangeraakt door een vrouw die al twaalf jaar ziek was. Zij geloofde dat Jezus haar beter kon maken. Ze stak haar hand uit en raakte het bovenkleed van Jezus aan.

De vrouw was genezen! Jezus zei dat ze door haar geloof was genezen.

Toen vertelde iemand het verschrikkelijke nieuws. Het dochtertje van Jaïrus was overleden. Was het te laat voor Jezus om haar te genezen?

Jezus zei tegen Jaïrus dat hij niet bang hoefde te zijn, maar moest geloven. Toen Jezus bij het huis van Jaïrus aankwam, zei hij tegen het meisje dat ze moest opstaan. Ze deed haar ogen open. Ze leefde weer! Haar ouders waren verbaasd.

Ook wij kunnen geloof in Jezus hebben. Zijn macht om te genezen is nog steeds op aarde en ook wij kunnen om een priesterschapszegen vragen als dat nodig is.