2017
Op Shiblon lijken
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Op Shiblon lijken

‘Ik zeg u, mijn zoon, dat ik, wegens uw getrouwheid en uw ijver […] reeds grote vreugde aan u heb beleefd’ (Alma 38:3).

Liahona Magazine, 2017/06 Jun

Mijn held in het Boek van Mormon is Shiblon. Hij was echt goed. Het kon hem niet schelen wat anderen van hem dachten. Hij wilde onze hemelse Vader gewoon gehoorzamen. Zijn vader, Alma de jonge, vertrouwde hem. Alma was zo blij dat Shiblon de geboden had onderhouden sinds hij een kind was (zie Alma 38:2).

En Shiblon bleef het goede kiezen. Hij hielp anderen omdat hij van hen en van God hield. Hij koos het goede omdat hij wist dat het goed was. Hij deed het niet voor een beloning.

Toen ik in Korea op zending was had ik een collega die veel op Shiblon leek. Hij was getrouw en gehoorzaam aan onze hemelse Vader. Maar andere zendelingen vonden niet dat hij een goede zendeling was. Ik wilde hun duidelijk maken dat zij het mis hadden! Maar mijn zendingspresident zei: ‘Onze hemelse Vader weet dat hij een goede zendeling is, en ik weet het ook. En nu weet jij het ook, dus waarom moet iemand anders het nog weten?’

We denken misschien dat het moeilijk is om op Shiblon te lijken en het goede te doen gewoon omdat ’t het goede is. Maar het evangelie kan ons helpen! Als we ons hebben laten dopen, worden we steeds betere mensen. Als we aan het avondmaal deelnemen, hernieuwen we onze verbonden. Wij kunnen zo worden als onze hemelse Vader het wil.