2017
Het Boek der Geboden
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Figuren uit de kerkgeschiedenis

Het Boek der Geboden

Knip deze figuren uit om voorvallen uit de kerkgeschiedenis te vertellen.

Liahona Magazine, 2017/06 Jun

Mary Elizabeth en Caroline Rollins

De woorden die Christus tot Joseph Smith sprak, worden openbaringen genoemd. Een gedeelte van deze openbaringen werden in het Boek der Geboden gepubliceerd. Terwijl dit boek werd gedrukt, werden er mensen kwaad op de kerkleden die naar hun stad waren verhuisd. Zij gooiden de drukpers de straat op. Twee zussen, Mary Elizabeth en Caroline Rollins, verzamelden zoveel mogelijk pagina’s van het Boek der Geboden. Zij renden een maïsveld in om zich te verbergen voor de boze menigte en onze hemelse Vader beschermde hen. De openbaringen in het Boek der Geboden zouden later deel van de Leer en Verbonden gaan uitmaken.