2017
Priesterschapsmacht door getrouwheid aan verbonden
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Huisbezoekboodschap

Priesterschapsmacht door getrouwheid aan verbonden

Bestudeer dit materiaal onder gebed. Laat u inspireren zodat u weet wat u het beste kunt bespreken. Hoe bereidt een beter begrip van het doel van de zustershulpvereniging dochters van God voor op de zegeningen van het eeuwige leven?

Temple attendance

‘Mijn boodschap aan […] iedereen, is dat we dag en nacht “gezegend met priesterschapsmacht” kunnen worden, wat onze omstandigheden ook zijn’, zegt ouderling Neil L. Andersen van het Quorum der Twaalf Apostelen.

‘[…] Als u de kerknormen naleeft en deelneemt aan de verordeningen van het priesterschap, zal de Heer u meer kracht, gemoedsrust en een eeuwige visie geven. Wat uw situatie ook is, uw thuis zal “gezegend worden door de kracht van de priesterschapsmacht”.’1

Hoe kunnen we priesterschapsmacht in ons dagelijks leven hebben? Ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd: ‘Zij die de wateren van de doop in zijn gegaan en vervolgens in het huis van de Heer hun begiftiging hebben ontvangen, komen in aanmerking voor geweldige, overvloedige zegeningen. De begiftiging is letterlijk een gave van macht. [En] onze Vader in de hemel is gul met zijn macht.’ Hij herinnert ons eraan dat mannen en vrouwen in de tempel ‘beiden begiftigd [worden] met dezelfde macht, die per definitie priesterschapsmacht is.’2

Linda K. Burton, algemeen ZHV-presidente, heeft gezegd: ‘We willen allemaal dat de macht van het priesterschap thuis aanwezig is, maar wat moeten wij daarvoor doen? Persoonlijke rechtschapenheid is een vereiste voor priesterschapsmacht.’3

‘Als we de Heer nederig vragen om ons te onderrichten, zal Hij ons tonen hoe we onze toegang tot zijn macht [kunnen] vergroten’, zegt president Russell M. Nelson, president van het Quorum der Twaalf Apostelen.4

Aanvullende Schriftteksten en informatie

1 Nephi 14:14; Leer en Verbonden 121:36; 132:20; reliefsociety.lds.org

Relief Society Logo

Geloof Gezin Hulp