2017
Het priesterschap is op aarde
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Tot we elkaar weerzien

Het priesterschap is op aarde

Uit een toespraak gehouden tijdens de algemene oktoberconferentie van 1995.

Wat een donkere wereld zou dit zijn zonder priesterschapszegeningen voor u en mij.

Earth

Foto Getty Images

Kunt u zich voorstellen hoe donker en leeg dit leven zonder het priesterschap zou zijn? Als de macht van het priesterschap niet op aarde was, zou de tegenstander onbeperkt kunnen regeren. Er zou geen gave van de Heilige Geest zijn om ons te leiden en onderwijzen; geen profeten om in de naam van de Heer te spreken; geen tempels om heilige, eeuwige verbonden te sluiten; geen gezag om te zegenen of dopen, genezen of troosten. Zonder de macht van het priesterschap ‘zou de gehele aarde bij zijn komst volkomen worden verwoest’ (zie LV 2:1–3). Er zou licht noch hoop zijn, alleen duisternis.

[…] Het priesterschap van God [geeft echter] licht aan zijn kinderen. Door middel van het priesterschap kunnen we de gave van de Heilige Geest ontvangen, die ons naar waarheid, getuigenis en openbaring leidt. Deze gave is voor alle mannen, vrouwen en kinderen even toegankelijk.

[…] Het heerlijke priesterschap van God, met al zijn zegeningen, [is] in deze tijd op aarde hersteld. De herstelling van het priesterschap en zijn zegeningen begon in 1820, toen Joseph Smith, een jonge profeet, God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus zag en sprak in een heilig bos.

Later kwamen er hemelse boodschappers — Johannes de Doper; Petrus, Jakobus en Johannes; Mozes, Elias en Elia; en anderen — die Joseph Smith de macht, het gezag en de sleutels brachten die nodig zijn voor het heil en de verhoging van de mensheid. […] De Kerk van Jezus Christus [werd] op aarde hersteld, met het Aäronisch en Melchizedeks priesterschap van vroeger. Zoals God Abraham had beloofd, kunnen nu alle mensen en gezinnen op aarde gezegend worden.

Sta er even bij stil: het priesterschap is op aarde hersteld. Het is nu op aarde. […] Onder de leiding van […] profeten, zieners en openbaarders, die de sleutels in deze bedeling dragen, hebben de priesterschapsdragers in de kerk wettelijk het recht om in de naam van God te handelen.

[…] Alle prachtige, eeuwige zegeningen die God voor mannen en vrouwen en gezinnen op aarde heeft, [kunnen] de onze zijn dankzij de macht van het priesterschap.