2015
Me uskomme, että tulee olla nöyrä
edellinen seuraava

Mihin me uskomme

Me uskomme, että tulee olla nöyrä

”Ylpeät pelkäävät enemmän ihmisten tuomiota kuin Jumalan tuomiota. ’Mitä ihmiset minusta ajattelevat?’ on tärkeämpää kuin ’Mitä Jumala minusta ajattelee?’” – Presidentti Ezra Taft Benson

Kun meistä tulee Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseniä, me lupaamme muistaa Hänet aina, ottaa Hänen nimensä päällemme ja pitää Hänen käskynsä (ks. OL 20:77). Kaikenlainen synti estää meitä pitämästä tätä liittoa, mutta on yksi synti ylitse muiden, jota meidän täytyy karttaa, koska se johtaa niin moniin muihin synteihin: ylpeys.

”Useimmat meistä ajattelevat ylpeyden olevan itsekeskeisyyttä, omahyväisyyttä, pöyhkeyttä, ylimielisyyttä tai kopeutta”, presidentti Ezra Taft Benson (1899–1994) opetti. ”Nämä kaikki ovat synnin osatekijöitä, mutta ydinasia puuttuu vielä.” Hän sanoi, että ”ylpeyden keskeisin piirre on vihamielisyys [viha tai vastenmielisyys] – vihamielisyys Jumalaa ja vihamielisyys lähimmäisiä kohtaan.”1

Vihamielisyys Jumalaa kohtaan ”tapahtuu siinä hengessä, että ’tapahtukoon minun tahtoni eikä sinun’. – – Ylpeät eivät voi hyväksyä sitä, että Jumalalla on valtuus antaa heidän elämäänsä koskevia ohjeita. – – Ylpeät haluavat Jumalan olevan samaa mieltä heidän kanssaan. Heitä ei kiinnosta muuttaa omaa mielipidettään Jumalan mielen mukaiseksi.”2

Vihamielisyys lähimmäisiämme kohtaan ilmenee monin tavoin: ”ihmiset etsivät vikoja, juoruilevat, puhuvat pahaa takanapäin, nurisevat, elävät yli varojensa, ovat pahansuopia, ovat ahneita, pidättyvät osoittamasta kiitollisuutta ja kiitosta, joka voisi kohottaa toista, ja ovat anteeksiantamattomia ja kateellisia.”3

Ylpeys haittaa edistymistämme, vahingoittaa ihmissuhteitamme ja rajoittaa tekemäämme palvelutyötä. Presidentti Benson ehdotti tätä ratkaisua: ”Lääke ylpeyttä vastaan on nöyryys – sävyisyys ja myöntyvyys. Se on särkynyt sydän ja murtunut mieli.”4 Hän opetti, että ”nöyryys ottaa huomioon Jumalan tahdon – Hänen tuomioidensa pelon ja lähimmäisten tarpeet. – – Päättäkäämme olla nöyriä.”5

Seuraavissa kuvissa näytetään tapoja, joilla me voimme päättää olla nöyriä.

Viitteet

  1. Kirkon presidenttien opetuksia: Ezra Taft Benson, 2014, s. 243.

  2. Ibid., s. 243–244.

  3. Ibid., s. 246.

  4. Ibid., s. 249.

  5. Ibid., s. 241, 250.

Voimme osoittaa nöyryyttä:

ottamalla vastaan neuvoja ja nuhteita

palvelemalla epäitsekkäästi

lähtemällä lähetystyöhön

tekemällä sukututkimustyötä ja käymällä useammin temppelissä

rukoilemalla vakain aikein.

Julkaisusta Kirkon presidenttien opetuksia: Ezra Taft Benson, 2014, s. 250.

Piirrokset David Habben