2015
Pohdintoja
edellinen
Liahona Magazine, 2015/08 Aug

Pohdintoja

Kuinka opimme jumalista pelkoa?

”Jumalinen pelko on sitä, että me rakastamme Häntä ja luotamme Häneen. Kun pelkäämme Jumalaa kokonaisvaltaisemmin, me rakastamme Häntä täydellisemmin. Ja ’täydellinen rakkaus karkottaa kaiken pelon’ (Moroni 8:16). Lupaan, että jumalisen pelon kirkas valo karkottaa kuolevaisuuteen liittyvien pelkojen synkät varjot (ks. OL 50:25), kun turvaamme Vapahtajaan, rakennamme perustuksemme Hänen varaansa ja ponnistelemme eteenpäin Hänen liittopolullaan pyhittäytyneen sitoutuneina.”

Vanhin David A. Bednar kahdentoista apostolin koorumista, ”Sen tähden he tukahduttivat pelkonsa”, Liahona, toukokuu 2015, s. 49.