2015
Perheiltaideoita
edellinen seuraava

Perheiltaideoita

Tässä numerossa on artikkeleita ja toimintoja, joita voidaan käyttää perheillassa. Seuraavana on kaksi esimerkkiä.

Disciples and the Defense of Marriage

”Opetuslapset ja avioliiton puolustaminen”, s. 18: Pohdi, kuinka voit toimia ”avioliiton puolustajana” omassa kodissasi. Oletko koskaan keskustellut lastesi kanssa heidän tulevasta avioliitostaan tai siitä, kuinka kirkon näkemys avioliitosta eroaa maailman näkemyksestä? Oletko koskaan kertonut lapsillesi avioliittoon liittyvistä tunteistasi? Oletko opettanut heille profeettojen ja apostolien opetuksia avioliitosta? Voisitte perheillassa keskustella näistä aiheista käyttäen apuna julistusta ”Perhe – julistus maailmalle”, Liahona, marraskuu 2010, s. 129.

Telephone communications

”Täyttäkää maailma sosiaalisen median avulla”, s. 48: Luettuanne tämän artikkelin keskustelkaa perheen kesken siitä, kuinka voisitte, kuten vanhin Bednar sanoo, käyttää ”sosiaalista mediaa evankeliumin sanoman levittämiseen” hänen esittämiään ohjeita noudattaen. Voisitte jakaa johtavien auktoriteettien lainauksia Facebook-sivullanne tai laittaa Instagramiin kuvia, joissa on lempikohtianne pyhistä kirjoituksista. Perheenne voisi jopa keksiä oman aihetunnisteen, jota käytätte julkaistessanne evankeliumiaiheisia kuvia tai lainauksia (kuten ne jäsenet, jotka loivat #LDSconf-aihetunnisteen).