2015
Uusia vyöhykkeiden johtohenkilöitä
edellinen seuraava

Kirkon uutisia

Uusia vyöhykkeiden johtohenkilöitä

Osoitteessa news.lds.org on lisää kirkon uutisia ja tapahtumia englannin kielellä.

Ensimmäinen presidenttikunta on ilmoittanut muutoksista vyöhykkeiden johtotehtävissä 1. elokuuta 2015 alkaen. Kaikki vyöhykkeiden johtokuntien jäsenet kuuluvat seitsemänkymmenen ensimmäiseen tai toiseen koorumiin.

Seitsenkymmenet kutsutaan ilmoituksen kautta ensimmäisen presidenttikunnan johdolla auttamaan kahdentoista apostolin koorumin jäseniä näiden palvelutyössä kaikkialla maailmassa.

”Seitsenkymmenten historia juontaa oikeastaan juurensa Vanhaan testamenttiin”, sanoi kahdentoista apostolin koorumin presidentti Boyd K. Packer.1 Ensimmäinen viittaus seitsenkymmeniin on kohdassa 2. Moos. 24:1, ja myöhemmin heihin viitataan kohdassa 4. Moos. 11:16–17, 25, kun he kokoontuvat auttamaan Moosesta.

Palvelutyönsä aikana kuolevaisuudessa Kristus kutsui seitsemänkymmentä, opetti heitä samalla tavoin kuin kahtatoista apostolia ja lähetti heidät edellään matkaan selittäen, että ne, jotka kuulisivat heidän ääntään, kuulisivat Hänen ääntään (ks. Matt. 10:1, 16–17; Luuk. 10).

”Me uskomme samaan järjestykseen, joka oli alkukirkossa”, presidentti Packer sanoi. ”Ja siihen sisältyvät seitsenkymmenet.” (Ks. UK 6.) Tämän päivän nopeasti kasvavassa kirkossa seitsenkymmenillä on tärkeä rooli kahdentoista auttamisessa. ”Valtuutettuina seitsenkymmenet voivat tehdä kaiken, mitä kaksitoista apostolia käskevät heitä tekemään”, presidentti Packer sanoi.2

Liahona Magazine, 2015/08 Aug

Seitsemänkymmenen johtokunta

Rasband, Ronald A.

Ronald A. Rasband

Avustaa kaikilla vyöhykkeillä

Clayton, L. Whitney

L. Whitney Clayton

Utahin pohjoinen vyöhyke

Utahin Salt Lake Cityn vyöhyke

Utahin eteläinen vyöhyke

Hallstrom, Donald L.

Donald L. Hallstrom

Pohjois-Amerikan koillinen vyöhyke

Maynes, Richard J.

Richard J. Maynes

Pohjois-Amerikan luoteinen vyöhyke

Pohjois-Amerikan läntinen vyöhyke

Christensen, Craig C.

Craig C. Christensen

Idahon vyöhyke

Pohjois-Amerikan keskinen vyöhyke

Soares, Ulisses

Ulisses Soares

Pohjois-Amerikan kaakkoinen vyöhyke

Robbins, Lynn G.

Lynn G. Robbins

Pohjois-Amerikan lounainen vyöhyke

Afrikan kaakkoinen vyöhyke

Ellis, Stanley G.

Stanley G. Ellis

ensimmäinen neuvonantaja

Cook, Carl B.

Carl B. Cook

johtaja

Hamilton, Kevin S.

Kevin S. Hamilton

toinen neuvonantaja

Afrikan läntinen vyöhyke

Vinson, Terence M.

Terence M. Vinson

ensimmäinen neuvonantaja

Curtis, LeGrand R., Jr.

LeGrand R. Curtis jr.

johtaja

Evans, David F.

David F. Evans

toinen neuvonantaja

Aasian vyöhyke

Funk, Randy D.

Randy D. Funk

ensimmäinen neuvonantaja

Gong, Gerrit W.

Gerrit W. Gong

johtaja

Wong, Chi Hong (Sam)

Chi Hong (Sam) Wong

toinen neuvonantaja

Aasian pohjoinen vyöhyke

Yamashita, Kazuhiko

Kazuhiko Yamashita

ensimmäinen neuvonantaja

Whiting, Scott D.

Scott D. Whiting

johtaja

Choi, Yoon Hwan

Yoon Hwan Choi

toinen neuvonantaja

Brasilian vyöhyke

Mazzagardi, Jairo

Jairo Mazzagardi

ensimmäinen neuvonantaja

Costa, Claudio R. M.

Claudio R. M. Costa

johtaja

Aidukaitis, Marcos A.

Marcos A. Aidukaitis

toinen neuvonantaja

Karibian vyöhyke

Zivic, Claudio D.

Claudio D. Zivic

ensimmäinen neuvonantaja

Cornish, J. Devn

J. Devn Cornish

johtaja

Martinez, Hugo E.

Hugo E. Martinez

toinen neuvonantaja

Keski-Amerikan vyöhyke

Ochoa, Adrian

Adrián Ochoa

ensimmäinen neuvonantaja

Duncan, Kevin R.

Kevin R. Duncan

johtaja

Alonso, Jose L.

José L. Alonso

toinen neuvonantaja

Euroopan vyöhyke

Johnson, Paul V.

Paul V. Johnson

ensimmäinen neuvonantaja

Kearon, Patrick

Patrick Kearon

johtaja

Dyches, Timothy J.

Timothy J. Dyches

toinen neuvonantaja

Euroopan itäinen vyöhyke

Klebingat, Jorg

Jörg Klebingat

ensimmäinen neuvonantaja

Porter, Bruce D.

Bruce D. Porter

johtaja

Kacher, Larry S.

Larry S. Kacher

toinen neuvonantaja

Meksikon vyöhyke

Pieper, Paul B.

Paul B. Pieper

ensimmäinen neuvonantaja

De Hoyos, Benjamin

Benjamín De Hoyos

johtaja

Valenzuela, Arnulfo

Arnulfo Valenzuela

toinen neuvonantaja

Lähi-idän ja Afrikan pohjoinen vyöhyke

Lawrence, Larry R.

Larry R. Lawrence

Andersen, WIlford W.

Wilford W. Andersen

johdetaan kirkon keskustoimistosta

Tyynenmeren vyöhyke

Haleck, O. Vincent

O. Vincent Haleck

ensimmäinen neuvonantaja

Pearson, Kevin W.

Kevin W. Pearson

johtaja

Nielsen, S. Gifford

S. Gifford Nielsen

toinen neuvonantaja

Filippiinien vyöhyke

Bowen, Shayne M.

Shayne M. Bowen

ensimmäinen neuvonantaja

Ardern, Ian S.

Ian S. Ardern

johtaja

Haynie, Allen D.

Allen D. Haynie

toinen neuvonantaja

Etelä-Amerikan luoteinen vyöhyke

Waddell, W. Christopher

W. Christopher Waddell

ensimmäinen neuvonantaja

Uceda, Juan A.

Juan A. Uceda

johtaja

Godoy, Carlos A.

Carlos A. Godoy

toinen neuvonantaja

Etelä-Amerikan eteläinen vyöhyke

Vinas, Francisco J.

Francisco J. Viñas

ensimmäinen neuvonantaja

Gonzalez, Walter F.

Walter F. González

johtaja

Teixeira, Jose A.

José A. Teixeira

toinen neuvonantaja

Viitteet

  1. Boyd K. Packer, videolla ”The Twelve and the Seventy, Part One: Revelation and the Role of the Seventy”, lds.org.

  2. Boyd K. Packer, videolla ”The Twelve and the Seventy”.