2015
Opetuslapset ja avioliiton puolustaminen
edellinen seuraava

Opetuslapset ja avioliiton puolustaminen

Puheesta ”Disciples of Christ – Defenders of Marriage” [Kristuksen opetuslapset – avioliiton puolustajia], joka pidettiin Brigham Youngin yliopiston valmistujaistilaisuudessa 24. elokuuta 2014. Koko puheen teksti englanniksi on osoitteessa speeches.byu.edu.

Nelson, Russell M.

Herran opetuslapset puolustavat perinteistä avioliittoa. Me emme voi antaa periksi. Meidän tuomarinamme eivät ole jälkipolvet. Meidän tuomarinamme ei ole maallinen yhteiskunta. Meidän tuomarimme on Jumala!

Disciples and the Defense of Marriage

Valokuvakuvitus SychuginaElena/iStock/Thinkstock

Vahvassa kumppanuudessa on suurta voimaa. Todelliset kumppanit voivat saavuttaa yhdessä enemmän kuin kumpikin erikseen yhteenlaskettuna. Kun kyseessä on todellinen kumppanuus, yksi plus yksi on paljon enemmän kuin kaksi. Esimerkiksi tri William J. Mayo ja hänen veljensä Charles H. Mayo perustivat Mayo-klinikan. Asianajajat ja muut muodostavat tärkeitä kumppanuuksia. Ja avioliitossa aviomies ja vaimo voivat muodostaa kaikkein merkittävimmän kumppanuuden – iankaikkisen perheen.

Kaikissa pyrkimyksissä vakaa kehitys riippuu yhteistyöstä ja yhteisymmärryksestä. Suurenmoiset johtajat ja kumppanit kehittävät kykyään kertoa oivalluksistaan ja pyrkimyksistään sekä rakentaa yksimielisyyttä. Suurenmoiset kumppanit ovat täysin uskollisia. He vaientavat henkilökohtaisen minänsä ollakseen osa jotakin itseään suurempaa. Suurenmoiset kumppanuudet luottavat siihen, että kumpikin kumppani kehittää omia henkilökohtaisia luonteenpiirteitään.

Hyveellisyyden varjelijoita

Minulla näyttää nyt olevan hautajaisissa käymisen kausi. Olen nähnyt monien perheiden jättävän hyvästit joksikin aikaa rakkaimmilleen ja niille, joihin heidät on sinetöity. Lähden usein hautajaisista pohtien: ”Mitä haluaisin minusta sanottavan omissa hautajaisissani?”

Ei ole liian varhaista teidänkään elämässänne esittää sama kysymys. Mitä haluaisitte itsestänne sanottavan omissa hautajaisissanne?

Toivon, että teidän sanottaisiin olleen hyvä aviomies ja isä tai hyvä vaimo ja äiti, nuhteeton ihminen, ystävällinen ja kärsivällinen, nöyrä ja ahkera ja hyveellinen ihminen.

Suurimmat kaikkien hyveiden varjelijat ovat avioliitto ja perhe. Se pitää erityisesti paikkansa siveyden ja uskollisuuden hyveiden kohdalla. Kumpaakin niistä tarvitaan kestävän ja kaikin puolin antoisan aviosuhteen ja perhesuhteen luomisessa.

Mies ja nainen on luotu siksi, mitä he voivat tehdä ja miksi he voivat tulla – yhdessä. Lapsen maailmaan saattamiseen tarvitaan mies ja nainen. Äitejä ja isiä ei voi vaihtaa keskenään. Miehet ja naiset ovat erilaisia ja toisiaan täydentäviä. Lapset ansaitsevat mahdollisuuden kasvaa aikuiseksi sekä äidin että isän kanssa.1

Tulette todennäköisesti kohtaamaan lisääntyvää väittelyä avioliiton määritelmästä. Monet naapurinne, työtoverinne ja ystävänne eivät koskaan ole kuulleet loogisia ja innoitettuja totuuksia avioliiton tärkeydestä sellaisena kuin Jumala itse sen määritteli. Siinä väittelyssä teillä on monia tilaisuuksia vahvistaa Herran kannan ymmärtämistä vakuuttavalla esimerkillänne sekä yksilöinä että perheenä.

Apostoli Paavali näki ennalta olosuhteemme. Hän sanoi:

”Viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat.

Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa, he ovat rehenteleviä ja pöyhkeitä, he herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia. He ovat kiittämättömiä, jumalattomia,

rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelevia – –, kaiken hyvän vihollisia – –.

He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa.”

Sitten hän lisäsi: ”Karta sellaisia!” (2. Tim. 3:1–5.)

Tämän aikaamme kuvaavan merkittävän profetian jälkeen Paavali lisäsi seuraavan varoituksen: ”Mutta vainon kohteeksi joutuvat kaikki ne, jotka haluavat elää hurskaasti Kristuksen Jeesuksen omina” (2. Tim. 3:12).

Ajatelkaapa sitä! Se tarkoittaa, että näinä vaarallisina aikoina Herran Jeesuksen Kristuksen tosi opetuslasten elämä ei tule olemaan leppoisaa. Mutta me saamme Hänen hyväksyntänsä. Hän antoi meille tämän vakuutuksen: ”Siunattuja ovat kaikki ne, joita minun nimeni tähden vainotaan, sillä heidän on taivaan valtakunta” (3. Nefi 12:10).

Lyhyesti sanottuna, opetuslapsina me kaikki joudumme koetukselle. Jokaisen päivän jokaisena hetkenä meillä on etuoikeus valita oikean ja väärän välillä. Se on ikiaikainen taistelu, joka alkoi kuolevaisuutta edeltävässä valtakunnassa. Ja tuo taistelu kiihtyy päivä päivältä. Teidän henkilökohtaista luonteenlujuuttanne tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan.

Ei osa-aikaisia opetuslapsia

Conceptual photography

Se aika on mennyttä, jolloin saatoitte olla hiljaisia ja itseenne tyytyväisiä kristittyjä. Teidän uskontonne ei tarkoita pelkästään sitä, että ilmaannutte kirkkoon sunnuntaisin. Se tarkoittaa sitä, että osoitatte olevanne tosi opetuslapsia sunnuntaiaamusta lauantai-iltaan – koko ajan! Sellaista ei ole olemassakaan kuin Herran Jeesuksen Kristuksen osa-aikainen opetuslapsi.

Jeesus kehottaa kaikkia, jotka haluavat tulla Hänen opetuslapsikseen, ottamaan ristinsä ja seuraamaan Häntä (ks. Matt. 16:24; Mark. 8:34; OL 56:2; 112:14). Oletteko valmiita liittymään joukkoon? Vai häpeättekö te evankeliumia? Häpeättekö te Herraanne ja Hänen suunnitelmaansa? (Ks. Morm. 8:38.) Annatteko periksi niille, jotka haluaisivat teidän liittyvän joukkoonsa ja jotka nauttivat tämän päivän kansan suosiosta?

Ei! Siionin nuoret eivät väisty paikaltaan! Uskon, että olette rohkeita ja julistatte Jumalan totuutta selkeästi ja ystävällisesti silloinkin kun Hänen totuutensa on poliittisesti epäsuosittua! Paavali asetti tähän mallin julistaessaan: ”Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat” (Room. 1:16; ks. myös 2. Tim. 1:8).

Herran opetuslapset puolustavat perinteistä avioliittoa. Me emme voi antaa periksi. Meidän tuomarinamme eivät ole jälkipolvet. Meidän tuomarinamme ei ole maallinen yhteiskunta. Meidän tuomarimme on Jumala! Jokaiselle meistä koittaa tuomiopäivä Jumalan omalla tavalla ja Hänen omana aikanaan (ks. Room. 2:5; Alma 33:22; Et. 11:20; OL 88:104; 133:38).

Avioliiton ja lukemattomien ihmisten elämän tulevaisuus määritellään sen perusteella, kuinka halukkaita te olette lausumaan juhlallisen todistuksenne Herrasta ja elämään Hänen evankeliuminsa mukaan. Meitä varjellaan suuresti, kun astumme kasteen vesiin ja otamme päällemme Jeesuksen Kristuksen nimen. Kuningas Benjamin selitti: ”Ja nyt, sen liiton tähden, jonka olette tehneet, teitä kutsutaan Kristuksen lapsiksi, hänen pojikseen ja hänen tyttärikseen; sillä katso, tänä päivänä hän on hengellisesti synnyttänyt teidät; sillä te sanotte, että teidän sydämenne on muuttunut uskon kautta hänen nimeensä; sen tähden te olette syntyneet hänestä ja olette tulleet hänen pojiksensa ja hänen tyttäriksensä” (Moosia 5:7; ks. myös jae 8).

Arvostan Apuyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa aiemmin palvelleen sisar Sheri Dew’n lausuntoa, jonka hän esitti äskettäisessä Brigham Youngin yliopiston naisten konferenssissa. Hän sanoi: ”Keskeistä opetuslapseksi tulemisessa on, että teemme sen, mitä lupaamme tehdä joka kerta kun nautimme sakramentin – että muistamme Herran aina. Se tarkoittaa, että muistamme Hänet, kun valitsemme, minkälaiselle tiedotusvälineiden tarjonnalle haluamme altistaa mielemme. Se tarkoittaa, että muistamme Hänet, kun suunnittelemme ajankäyttöämme tai kun valitsemme populaarikulttuurin ahmimisen tai Jumalan sanan välillä. Se tarkoittaa, että muistamme Hänet ristiriitojen keskellä tai kiusausten ilmaantuessa. Se tarkoittaa, että muistamme Hänet, kun arvostelijat hyökkäävät Hänen kirkkoaan vastaan ja pilkkaavat totuutta. Se tarkoittaa, että muistamme, että olemme ottaneet Hänen nimensä päällemme.”2

Sisar Dew’n sanoma on yhdenmukainen presidentti Howard W. Hunterin (1907–1995) sanoman kanssa. Presidentti Hunter on sanonut: ”Jos elämämme ja uskomme keskittyvät Jeesukseen Kristukseen ja Hänen palautettuun evankeliumiinsa, mikään ei voi koskaan lopullisesti mennä vikaan. – – Jos elämämme ei keskity Vapahtajaan ja Hänen opetuksiinsa, mikään muu menestys ei voi koskaan olla lopullisesti oikeaa.”3

Julistakaa Jumalan tahtoa

Disciples and the Defense of Marriage

Menemmepä minne hyvänsä, Herran opetuslapsina teillä ja minulla on vakava velvollisuus julistaa Jumalan tahtoa kaikille ihmisille. Ja yksi aikamme vaativimpia tehtäviä on puolustaa totuutta avioliiton pyhästä luonteesta.

Meidän sanomamme tulee jumalallisesta opista, joka on kanonisoitu Raamatussa:

”Alussa Jumala loi taivaan ja maan” (1. Moos. 1:1).

”Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät” (1. Moos. 1:27).

”Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: ’Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa’” (1. Moos. 1:28).

”Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että he tulevat yhdeksi lihaksi” (1. Moos. 2:24).

”Mies antoi vaimolleen nimeksi Eeva, sillä hänestä tuli kaikkien ihmisten kantaäiti” (1. Moos. 3:20; ks. myös Moos. 4:26).

Jumala on kaikkien miesten ja naisten Isä. He ovat Hänen lapsiaan. Juuri Hän asetti avioliiton miehen ja naisen väliseksi liitoksi. Avioliitto ei ole tuomarina toimivien ihmisten eikä lainsäätäjien keksimä. Se ei ole asiantuntijaryhmän keksintö eikä yleisöäänestyksen tulos tai suosittujen bloggaajien tai kommentaattoreiden tuotos. Lobbarit eivät sitä luoneet. Avioliitto on Jumalan laatima!

Kymmenen käskyä kielsi aviorikoksen sekä himoitsemisen (ks. 2. Moos. 20:14, 17; 5. Moos. 5:18, 21).

Nuo muinaiset käskyt annettiin myöhemmin ihmisille Uuden testamentin aikoina (ks. Matt. 5:27–28; 19:18; Room. 13:9) ja Mormonin kirjan aikoina (ks. Moosia 13:22, 24; 3. Nefi 12:27). Nykyajan ilmoituksessa Herra on vahvistanut uudelleen: ”Rakasta vaimoasi koko sydämestäsi ja liity häneen äläkä kehenkään muuhun” (OL 42:22).

Todellinen intiimisuhde, kuten Luojamme on sen suunnitellut, voidaan kokea ainoastaan aviomiehen ja vaimon pyhässä liitossa, koska sitä rikastuttaa totuus ja sitä jalostaa aviomiehen ja vaimon toistensa ja Jumalan kanssa tekemien lupausten kunnioittaminen. On äärimmäisen tärkeää huomata, että täydellinen uskollisuus noille liitoille kieltää pornografian, himon ja kaikenlaisen pahoinpitelyn.

Yhteiskunnalliset ja poliittiset paineet muuttaa avioliittolakeja ovat johtaneet käytäntöihin, jotka ovat Jumalan tahdon vastaisia mitä tulee avioliiton iankaikkiseen luonteeseen ja tarkoituksiin. Ihmiset eivät yksinkertaisesti voi tehdä moraaliseksi sitä, minkä Jumala on julistanut moraalittomaksi. Vaikka ihminen kuinka laillistaisi synnin, se on silti syntiä Jumalan silmissä.

Veljet ja sisaret, varustautukaa kiistattomalla totuudella ja julistakaa rakkauttanne Jumalaa kohtaan! Julistakaa rakkauttanne kaikkia ihmisiä kohtaan ”tuntematta kaunaa ketään kohtaan, tuntien rakkautta kaikkia kohtaan”4. Jumalan lapsina he ovat meidän veljiämme ja sisariamme. Me pidämme arvossa heidän oikeuksiaan ja tunteitaan. Emme kuitenkaan voi suvaita pyrkimyksiä muuttaa jumalallista oppia. Sen muuttaminen ei ole ihmisten tehtävä.

Rakkaus tarkoittaa kuuliaisuutta

Jumala rakastaa lapsiaan. Ja jos he rakastavat Häntä, he osoittavat rakkautensa pitämällä Hänen käskynsä (ks. Joh. 14:15, 21; 1. Joh. 5:2; OL 46:9; 124:87), joihin kuuluu siveys ennen avioliittoa ja täydellinen uskollisuus avioliitossa. Pyhissä kirjoituksissa varoitetaan, että Herran käskyjen vastainen käytös ei ainoastaan riistä aviopareilta Jumalan hyväksymää intiimisuhdetta vaan tuo myös Jumalan ankaran tuomion (ks. 3. Moos. 26:15–20; Ps. 89:32–33; Matt. 5:19).

Ihmissydämen ylevin kaipaus on avioliitto, joka kestää kuoleman tuolle puolen. Täydellinen uskollisuus pyhässä temppelissä tehdyille liitoille tekee mahdolliseksi sen, että aviomies ja vaimo sinetöidään yhteen koko iankaikkisuudeksi (ks. OL 132:7, 19).

Opetuslapseuden taakka on raskas. Herran opetuslapsina te puolustatte avioliittoa. Ja kun olette tosia ja uskollisia, Hän paitsi auttaa ja varjelee teitä (ks. OL 84:88) myös siunaa perhettänne (ks. Jes. 49:25; OL 98:37).

Te olette Herran äärettömän sovituksen edunsaajia. Hänen ansiostaan teidät palkitaan viimein kuolemattomuudella. Ja Hänen ansiostaan voitte nauttia iankaikkisen elämän siunauksesta yhdessä Hänen ja perheenne kanssa.

Viitteet

  1. Ks. ”Perhe – julistus maailmalle”, Liahona, marraskuu 2010, s. 129.

  2. Sheri L. Dew, ”Sweet above All That Is Sweet”, puhe Brigham Youngin yliopiston naisten konferenssissa, 1. toukokuuta 2014, s. 7, ce.byu.edu/cw/womensconference/transcripts.php.

  3. Howard W. Hunter, “Fear Not, Little Flock”, Brigham Youngin yliopiston hartaustilaisuus, 14. maaliskuuta 1989, s. 2, speeches.byu.edu.

  4. Abraham Lincoln, ”Toinen virkaanastujaispuhe”, 4. maaliskuuta 1865.

Vasemmalla: valokuva Shauna Jones Nielsen

Oikealla: Mesan temppeli Arizonassa Yhdysvalloissa