2015
Olkaa valona
edellinen seuraava

Ensimmäisen presidenttikunnan sanoma

Olkaa valona

Monson, Thomas S.
Activities and recreation

Minulla on ollut etuoikeus olla mukana monissa temppelin vihkimisen yhteydessä pidetyissä kulttuurijuhlissa. Olen pitänyt paljon niistä kaikista – myös viimeisimmästä, jossa olin viime marraskuussa Phoenixissa Arizonan osavaltiossa Yhdysvalloissa.

Myöhempien aikojen pyhiin kuuluvat nuoret, jotka osallistuvat kulttuurijuhliin, järjestävät erinomaisia, ikimuistoisia ohjelmia. Viime vuonna Phoenixissa juuri ennen juhlaa sanoin osallistujille: ”Te olette valon lapsia.”

Haluaisin kaikkien nuorten kirkossa tietävän, että he ovat valon lapsia. Siinä ominaisuudessa heillä on velvollisuus loistaa ”niin kuin tähdet maailmassa” (ks. Fil. 2:15, vuoden 1938 suomennos). Heillä on velvollisuus kertoa evankeliumin totuuksista. Heillä on tehtävä olla temppelin merkkivalona heijastaen evankeliumin valoa yhä pimeämmälle maailmalle. Heille on annettu käsky pitää valonsa palavana ja kirkkaasti loistavana.

Jotta voisimme ”[näyttää uskovista] hyvää esimerkkiä” (1. Tim. 4:12), meidän täytyy uskoa itse. Meidän täytyy kehittää tarvittavaa uskoa voidaksemme selviytyä hengellisesti ja näyttääksemme valoa muille. Meidän täytyy vaalia todistustamme, kunnes siitä tulee elämämme ankkuri.

Tehokkaimpia tapoja saada tänä päivänä tarvitsemaamme uskoa ja säilyttää se on lukea ja tutkia pyhiä kirjoituksia sekä rukoilla usein ja johdonmukaisesti. Sanon kirkon nuorille, että jos ette jo ole tehneet niin, omaksukaa nyt tapa rukoilla ja tutkia pyhiä kirjoituksia päivittäin. Ilman näitä kahta välttämätöntä tapaa ulkopuoliset vaikutukset ja elämän toisinaan karutkin realiteetit voivat himmentää tai jopa sammuttaa valonne.

Teini-iän vuodet eivät ole helppoja. Ne ovat aikaa, jolloin Saatana kiusaa teitä eniten ja tekee parhaansa houkutellakseen teidät pois polulta, joka vie teidät takaisin taivaalliseen kotiinne. Mutta kun luette ja rukoilette ja kun palvelette ja olette kuuliaisia, opitte tuntemaan paremmin ”[valon], joka loistaa pimeydessä” (OL 6:21), Esikuvamme ja voimamme – itse Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän on valo, joka meidän on pidettävä korkealla, jotta tihenevä pimeys hälvenisi (ks. 3. Nefi 18:24).

Kun teillä on luja todistus Vapahtajasta ja Hänen palautetusta evankeliumistaan, teillä on rajattomat mahdollisuudet loistaa. Noita mahdollisuuksia on ympärillänne joka päivä, olivatpa olosuhteenne millaiset tahansa. Kun noudatatte Vapahtajan esimerkkiä, teillä on mahdollisuus olla ikään kuin valona lähipiirissänne olevien ihmisten elämässä – olivatpa he oman perheenne jäseniä, luokkatovereita, työtovereita, pelkkiä tuttavia tai täysin tuntemattomia.

Kun olette valona maailmalle, lähipiirissänne olevat ihmiset tuntevat erityisen hengen, joka saa heidät haluamaan olla kanssanne ja noudattaa teidän esimerkkiänne.

Pyydän nuortemme vanhempia ja johtajia auttamaan heitä puolustamaan lujina totuutta ja vanhurskautta. Auttakaa heitä avaamalla heidän eteensä portti, joka johtaa oppimiseen, ymmärrykseen ja palvelemiseen Jumalan valtakunnassa. Kasvattakaa heissä lujuutta vastustaa maailman houkutuksia. Antakaa heille halu vaeltaa hyveen ja uskon polkua, rukoilla alati ja pitää taivasta pysyvänä ankkurinaan.

Nuorillemme sanon, että taivaallinen Isämme rakastaa teitä. Toivon, että tunnette myös kirkon johtajien rakkauden teitä kohtaan. Olkoon teillä aina halu palvella taivaallista Isäänne ja Hänen Poikaansa. Ja toivon myös, että kuljette aina totuudessa ja olette valona Jumalan lasten keskuudessa.

Kuva majakasta dzm1try/iStock/Thinkstock

Liahona Magazine, 2015/08 Aug