2015
Jeesuksen Kristuksen jumalallisia ominaisuuksia: sävyisä ja nöyrä
edellinen seuraava

Kotikäyntiopetussanoma

Jeesuksen Kristuksen jumalallisia ominaisuuksia: sävyisä ja nöyrä

Tutki tätä aineistoa rukoillen ja pyri ottamaan selville, mitä sinun tulisi kertoa siitä muille. Kuinka Vapahtajan elämän ja tehtävien ymmärtäminen lisää uskoasi Häneen ja on siunauksena niille, joista huolehdit kotikäyntiopettajana? Lisää tietoa on osoitteessa reliefsociety.lds.org.

Usko, perhe, auttaminen

Jesus Washing the Feet of the Apostles

Del Parsonin teos Jeesus pesee apostolien jalat

Jeesus sanoi: ”Joka teidän joukossanne on suurin, se olkoon kuin nuorin, ja joka on johtaja, olkoon kuin palvelija. Kumpi on suurempi, se, joka on aterialla, vai se, joka palvelee häntä? Eikö se, joka on aterialla? Mutta minä olen teidän keskellänne niin kuin se, joka palvelee.” (Luuk. 22:26–27.)

”Vapahtaja on korkein esikuvamme nöyryyden ja alistuvuuden voimasta. Saihan Hänen alistumisensa Isän tahtoon aikaan koko historian suurimman ja jopa kaikkein voimallisimman tapahtuman. Kaikkien pyhien kirjoitusten sanoista kenties pyhimpiä ovat yksinkertaisesti: ’Älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun’ (Luuk. 22:42).”1

Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina me pyrimme aina olemaan Hänen kaltaisiaan. ”Sävyisyys on ehdottoman tärkeää, jotta meistä voi tulla enemmän Kristuksen kaltaisia”, vanhin Ulisses Soares seitsemänkymmenen koorumista on sanonut. ”Ilman sitä me emme pysty omaksumaan muita tärkeitä hyveitä. Se, että on sävyisä, ei tarkoita heikkoutta, vaan se tarkoittaa sitä, että käyttäydymme hyväntahtoisesti ja ystävällisesti osoittaen vahvuutta, seesteisyyttä, tervettä omanarvontuntoa ja itsehillintää.”2 Kun ponnistelemme kehittääksemme tätä ominaisuutta, huomaamme, että ”kun alistumme nöyrästi Isän tahtoon, me saamme Jumalalta voimaa – nöyryyden voimaa. Se on voimaa kohdata elämän vastoinkäymiset, rauhan voimaa, toivon voimaa, Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen rakkaudesta ja todistuksesta sykkivän sydämen voimaa, vieläpä lunastuksen voimaa.”3

Muita pyhien kirjoitusten kohtia

Matt. 26:39; Joh. 5:30; Moosia 3:19; Hel. 3:35

Pyhistä kirjoituksista poimittua

Yksi Kristuksen palvelutehtävän suloisimpia ja voimallisimpia hetkiä oli se, kun Hän pesi opetuslastensa jalat. ”Niinpä hän nousi aterialta, riisui viittansa ja kietoi vyötäisilleen pellavaliinan. Sitten hän kaatoi vettä pesuastiaan, rupesi pesemään opetuslasten jalkoja ja kuivasi ne vyötäisillään olevalla liinalla.” (Joh. 13:4–5.)

Kun Vapahtaja aloitti tämän toimituksen, opetuslapset olivat kenties hämmentyneitä siitä, että heidän Herransa ja Mestarinsa polvistui heidän eteensä ja palveli heitä niin nöyrästi. Sen jälkeen Jeesus selitti, mitä Hän halusi heidän ja meidän kaikkien oppivan:

”Jos nyt minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös teidän pestä toistenne jalat.

Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman minkä minä tein teille.” (Joh. 13:14–15.)

Viitteet

  1. Richard C. Edgley, ”Nöyryyden voima”, Liahona, marraskuu 2003, s. 99.

  2. Ulisses Soares, ”Ole sydämeltäsi sävyisä ja nöyrä”, Liahona, marraskuu 2013, s. 9.

  3. ”Nöyryyden voima”, s. 99.