2014
Insights
December 2014


INSIKT

På vilka sätt är Jesus Kristus världens ljus?

”[Jesus Kristus] är ljuset från Betlehem, född av sin mor i dödligheten, Maria, och sin Fader, Gud Allsmäktig … Han är försoningens ljus, den som fullbordades i Getsemane och på Golgata då han tog på sig världens synder för att hela människosläktet skulle kunna få evig frälsning. Han är ljuset i den tomma graven, den uppståndne Herren med en förhärligad kropp av kött och ben, som krossade dödens bojor och vann evig seger över graven … han är mitt ljus, min Återlösare, min Frälsare – och din.”

Äldste Robert D. Hales i de tolv apostlarnas kvorum: ”Från mörkret till hans underbara ljus”, Liahona, juli 2002, s. 78, 79.

Skriv ut