2014
Vi minns och tillber vår Frälsare Jesus Kristus
December 2014


Ta med Primär hem

Vi minns och tillber vår Frälsare Jesus Kristus

Författarna bor i Utah i USA.

Lär dig mer om månadens tema i Primär!

För länge sedan berättade vår himmelske Fader för sina profeter om en underbar gåva som han skulle sända till hela världen. Den gåvan var hans egen Son, Jesus Kristus, som skulle komma till jorden och bli vår Frälsare. Jesus skulle visa oss hur vi ska leva för att kunna återvända till vår himmelske Fader. Profeterna såg med stor glädje fram emot tiden när Jesus skulle födas.

När änglarna förkunnade för herdarna nära Betlehem att ett speciellt barn som var Guds Son hade fötts, blev de mycket glada. De skyndade sig för att få se och tillbe honom.

I Amerika visste nephiterna att han hade fötts när det var ljust hela natten fastän solen hade gått ner. De blev också mycket glada och tackade vår himmelske Fader för gåvan som hans Son var.

I vår tid minns vi och firar Jesu Kristi födelse under julen. Vi visar vår glädje och tacksamhet för gåvan som vår Frälsare är genom att följa hans exempel i att visa kärlek till andra på så många sätt vi kan.

Till vänster: Illustration Paul Mann