2014
Den första julen
December 2014


Den första julen

Författaren bor i Utah, USA.

Du kan göra det här julspelet med din familj, dina vänner eller din primärklass. Läs Lukas 2:1–16 som förberedelse.

Sång: ”När Josef gick till Betlehem”, första versen (Barnens sångbok, s. 22).

Maria: Jag hoppas vi kan hitta någonstans att sova snart. Vi har rest så länge.

Josef: Det är ett värdshus precis där. Vänta här så tar jag reda på om det finns ett rum åt oss.

[Josef hjälper Maria att sätta sig ner och knackar sedan på ”dörren”. Värdshusvärden öppnar.]

Värdshusvärd: Vad vill du?

Josef: Jag letar efter ett rum för natten. Min fru och jag har rest länge och vi behöver någonstans att sova.

Värdshusvärd: Jag är ledsen, men värdshuset är fullt.

Josef: Snälla, kan du inte göra något för att hjälpa oss? Min hustru ska snart föda.

Värdshusvärd: Jag antar att ni kan sova i stallet. Det är allt jag har.

Josef: Tack. Det var mycket vänligt.

[Josef går till Maria och hjälper henne upp.]

Josef: Det finns inget rum i värdshuset, men värdshusvärden sade att vi kan sova i stallet.

Maria: Åh, jag är så glad att vi hittade en plats för natten.

[De går till stallet. Maria och Josef sätter sig ner, och så är det slut på scenen.]

Sång: ”När Josef gick till Bethlehem”, andra och tredje verserna (Barnens sångbok, s. 22).

[Herdarna vaktar sina får. Ängeln kommer och herdarna faller ner på knä.]

Herde 1: Vem är du?

Herde 2: Gör oss inte illa!

Ängel: Var inte rädda! Jag har goda nyheter! I natt föddes Guds Son i Betlehem. Ni hittar barnet liggande i en krubba.

Herde 1: Låt oss nu gå och titta på barnet.

Ängel: Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människor hans välbehag.

Sång: ”Herdar sov i vinternatten” (Barnens sångbok, s. 24).

[Herdarna går till värdshuset och knackar på ”dörren”. Värdshusvärden öppnar.]

Herde 2: Vi har kommit för att se Kristusbarnet.

Herde 1: En ängel talade om för oss att han ligger i en krubba.

Herde 2: Vet du var han är?

Värdshusvärden: Ett barn föddes i mitt stall i natt. Jag ska visa vägen.

[Herdarna följer med värdshusvärden till stallet där Josef och Maria sitter bredvid en krubba där Jesusbarnet ligger.

Herde 1: Det är sant! Det ligger verkligen ett barn i en krubba, precis som ängeln sade.

Herde 2: Det här är verkligen Frälsaren, Kristus Herren.

[Herdarna och värdshusvärden knäböjer runt krubban.]

Sång: ”Stilla natt” (Psalmer, nr 144).

Illustrationer Julie Young