2014
Fyll världen med Kristi kärlek
December 2014


Budskap från första presidentskapet

Fyll världen med Kristi kärlek

När vi tänker på julen så tänker vi ofta på att ge och ta emot julklappar. Julklappar kan vara en del av en omhuldad tradition, men de kan också förminska högtidens värdighet och avleda oss från att fira vår Frälsares födelse på ett meningsfullt sätt.

Jag vet av personlig erfarenhet att de mest minnesvärda jularna kan vara de som firas allra enklast. Min barndoms julklappar var verkligen anspråkslösa jämfört med dagens. Ibland fick jag en lagad skjorta eller ett par vantar eller sockar. Jag minns en jul när min bror gav mig en träkniv som han hade täljt själv.

Det krävs inga dyra julklappar för att göra julen meningsfull. Jag minns en berättelse av äldste Glen L. Rudd som verkade som medlem i de sjuttios kvorum från 1987 till 1992. På julafton för ett antal år sedan när han var föreståndare för ett biskopens förrådshus, berättade en kyrklig ledare för honom om en behövande familj som nyligen hade flyttat till orten. När han gick för att besöka deras lilla lägenhet, fann han en ung mor med fyra barn under tio år.

Familjens behov var så stora att modern inte kunde köpa några godsaker eller julklappar till sina barn den julen – hon hade inte ens råd med en julgran. Broder Rudd pratade med familjen och fick veta att de tre små flickorna gärna ville ha en docka eller ett mjukisdjur. Och när han frågade den sexårige sonen vad han ville ha, svarade den hungrige lille pojken: ”Jag skulle vilja ha en tallrik gröt.”

Broder Rudd lovade honom att han skulle få gröt, och kanske något mer. Sedan begav han sig till biskopens förrådshus och samlade ihop mat och andra förnödenheter för att uppfylla familjens omedelbara behov.

Samma morgon gav en generös medlem i kyrkan honom 50 dollar ”till någon behövande”. Med den donationen tog broder Rudd med sig tre av sina egna barn och gav sig ut för att julhandla. Hans barn valde ut leksaker åt de behövande barnen.

Efter ha fyllt bilen med mat, kläder, julklappar, en julgran och några dekorationer, körde familjen Rudd till den behövande familjens lägenhet. Där hjälpte de modern och hennes barn att sätta upp granen. Sedan lade de julklappar under den och gav den lille pojken ett stort paket havregryn.

Modern grät, barnen jublade och alla sjöng en julsång tillsammans. Den kvällen när familjen Rudd samlades för att äta middag, tackade de Herren för att de kunde ge lite julglädje åt en annan familj och göra det möjligt för en liten pojke att få en tallrik gröt.1

Bild
Composite of several photo's from Thinkstock/Istock of the planet earth with stars, bowl of oatmeal, and spoon

Kristus och givandets anda

Tänk på det enkla och värdiga sätt vår himmelske Fader valde att hedra sin Sons födelse. Den heliga natten visade sig änglar inte för de rika, utan för herdarna. Kristusbarnet föddes inte i ett slott utan i en krubba. Han lindades inte i silke utan i linne.

Enkelheten i den första julen förebådade Frälsarens liv. Fastän han skapat jorden, vandrat i majestät och härlighet och stått vid Faderns högra sida, kom han till jorden hjälplös som ett oskyldigt barn. Hans liv var ett mönster av anspråkslöshet, och han vandrade alltid bland de fattiga, de sjuka, de nedslagna och de betryckta.

Fastän han var kung, brydde han sig varken om hedersbetygelser eller människors rikedom. Hans liv, hans ord och hans dagliga handlingar vittnade om enkel och ändå djupgående behagfullhet.

Jesus Kristus, som hade fullkomlig kunskap om att ge, gav oss ett mönster för givande. Till dem vars hjärtan är nedtyngda av ensamhet och sorger ger han medkänsla och tröst. Till dem vilkas kroppar och sinnen är hemsökta av sjukdom och lidande, ger han kärlek och helbrägdagörelse. Till dem vilkas själar är tyngda av synd erbjuder han hopp, förlåtelse och återlösning.

Om Frälsaren var bland oss i dag, skulle vi finna honom där han alltid var – upptagen med att betjäna de ödmjuka, de nedslagna, de enkla, de betryckta och de i anden fattiga. Må vi under den här julen, och alltid, ge till honom genom att älska så som han älskar. Må vi minnas den enkla värdigheten i hans födelse, gåvor och liv. Och må vi genom enkla handlingar av godhet, kärlek och medkänsla fylla världen med hans kärleks och helbrägdagörelses ljus.”

Slutnot

  1. Se Glen L. Rudd, Pure Religion: The Story of Church Welfare since 1930 (1995), s. 352–353; se också Glen L. Rudd, ”A Bowl of Oatmeal”, Church News, 2 dec. 2006, s. 16.

Fotografi av stjärnor, Alexandrum79/iStock/Thinkstock; AV JORDEN, STOCKBYTE; AV tallrik, seregam/iStock/Thinkstock; av gröt, Lisaison/iStock/Thinkstock; av sked, Okea/iStock/Thinkstock

Skriv ut