2014
Vad gör jag när jag blir retad i skolan för att jag följer kyrkans normer?
December 2014


Frågor och svar

”Vad gör jag när jag blir retad i skolan för att jag följer kyrkans normer?”

Om du blir retad för att du följer kyrkans normer kan du ta det som en möjlighet att representera Jesus Kristus. Visa respekt och var vänlig. Om du känner dig manad kan du förklara varför du lever som du gör. Du kan ta Vägledning för de unga till hjälp när du ska berätta om dina normer. Bjud in Anden i ditt liv så att han kan beröra de andras hjärtan. Anden kan hjälpa dig veta vad du ska säga.

Du kan också ta råd av dina föräldrar, ledare i kyrkan eller heltidsmissionärerna. Fråga dem vad de har gjort i liknande situationer.

Ibland kanske du känner dig frestad att bråka med andra om din tro. Men tänk på att ”den som har en stridslysten ande är inte av [Kristus]” (3 Nephi 11:29).

Andra gånger kan du känna dig pressad att ge efter och sluta följa kyrkans normer. Var stark. Om du är trofast blir inte bara du välsignad utan dina kamrater kan också bli välsignade. Ditt exempel kan uppmuntra dem att fatta rättfärdiga beslut.

Se till Frälsarens exempel för att få styrka. Frälsaren hånades för att han stod för sanningen (se Jes. 53). Han vet precis hur du känner dig. Han genomförde försoningen för dig och upplevde samma svårigheter som du. Han är med dig. Studera mer om hans liv så att du kan bli mer lik honom i de här situationerna.

Håll fast vid ledstången

När andra retar mig i skolan, tänker jag på synen som Lehi hade om den stora och rymliga byggnaden: ”Den var fylld med människor, både gamla och unga, både män och kvinnor, och deras sätt att klä sig var utsökt. Och de föreföll håna och peka finger åt dem som hade kommit fram och som åt av frukten” (1 Nephi 8:27). Jag ska vara som Lehi. Jag ska aldrig släppa taget om den här ledstången av järn som leder till evigt liv.

Pierre S., 18 år, Haiti

Bär ditt vittnesbörd

När du har upplevt välsignelserna som kommer av att följa normerna så behöver du inte skämmas när du blir retad. Du kan undervisa dem om normerna och vittna om hur det är att följa dem. Dina kamrater kan lära sig något och fyllas av Anden eftersom du vittnar om evangeliet.

Emmanuel A., 16 år, Ghana

Sprid evangeliet

När en vän och jag gjorde projektet för värderingen dygd i Personlig tillväxt, läste vi Mormons bok i skolan under rasterna. Vår lärare och våra klasskamrater började reta oss. Ibland ville jag sluta läsa, men jag kunde bara inte lämna kvar skrifterna hemma. Vi fortsatte att läsa i skolan, och med tiden slutade de andra att reta oss. En av våra vänner blev intresserad av evangeliet och av Personlig tillväxt. Vi gav henne häftet och en tre-i-ett, och alltsedan dess har vi berättat för henne om evangeliet. Hennes bror blev också intresserad av evangeliet. De läser båda Mormons bok.

Kimberly A., 16 år, Brasilien

Var ett exempel

I min skola är det inte många som känner till evangeliet. Jag tror det bästa man kan göra är att visa andra hur positivt påverkad man blir av att följa evangeliet. Genom att vara vänlig och visa respekt, oavsett vad de säger till dig, är du ett jättebra exempel, och de får större respekt för dig och för din tro. De kan komma ihåg ditt exempel och kanske senare bli mottagliga för att lära sig mer om evangeliet!

Kelsey P., 14 år, Florida, USA

Kom ihåg vem du är

Inför skolevenemang kan mina klasskamrater och till och med mina vänner säga att jag ska ha på mig kläder som inte är lämpliga i Guds ögon. De kan säga: ”Du måste se snygg ut. Du måste se annorlunda ut.” Ibland säger de att jag måste glömma min tro för att passa in i världen. Men mitt svar är alltid nej. Jag vet att mitt riktiga jag är någon som är trofast och skiljer sig åt från världen. Det är okej om de inte tycker om mig för att jag är mig själv. Det handlar inte om vad andra säger. Det handlar om att följa vår himmelske Faders vägar.

Jazzy C., 19 år, Filippinerna

Var en missionär

Jag har många upplevelser av att följa evangeliets normer i skolan. Jag har lärt mig att det är ett utmärkt tillfälle för oss att stärka våra vittnesbörd och delta i missionsarbete. När jag har varit i en situation som den här och följt normerna, har jag känt mig nöjd med mig själv för att jag har gjort det som Gud vill att jag ska göra. Låt aldrig någon tvivla på vem du är och vad du tror på.

Hiram D., 18 år, Brasilien