2014
Hur vi förbereder oss för Kristi andra ankomst
December 2014


Hur vi förbereder oss för Kristi andra ankomst

Från ett tal under generalkonferensen i april 2004.

”Detta liv är tiden för människorna att bereda sig att möta Gud” (Alma 34:32). Förbereder vi oss?

Tänk om han skulle komma i morgon? Om vi visste att vi skulle få möta Herren i morgon – genom vår för tidiga död eller genom hans oväntade ankomst – vad skulle vi då göra i dag? Vad skulle vi ha att bekänna? Vad skulle vi upphöra med att göra? Vilka problem skulle vi reda upp? Vilka personer skulle vi förlåta? Vilka vittnesbörd skulle vi bära?

Om detta är vad vi skulle göra, varför inte göra det nu? Varför inte söka efter friden medan friden står att finna?

Orättfärdighet som tidigare var begränsad och doldes som en varböld har nu legaliserats och blivit något man stoltserar med. Civilisationens mest grundläggande rötter och bålverk (försvarsmurar) ifrågasätts eller angrips. Nationer förkastar sitt religiösa arv. Ansvar inom äktenskap och familj överges för att de anses hindra den personliga tillfredsställelsen. Filmer, tidningar och teveprogram som formar vår attityd är fyllda med berättelser eller bilder som framställer Guds barn som lystna rovdjur eller i bästa fall som banala människor på jakt efter nöjen. Och alltför många accepterar detta som underhållning.

Det goda, det sanna och det vackra ersätts av det som inte är gott, av likgiltighet och av värdelösa personliga nycker. Det är inte underligt att många av våra ungdomar och vuxna snärjt in sig i pornografi, hednisk piercing av olika kroppsdelar, i jakt på egoistiska nöjen, oärlighet, utmanande klädsel, fula ord och förnedrande sexuell eftergivenhet.

Allt detta är mycket allvarligt i vår himmelske Faders ögon som älskar alla sina barn och förbjuder allt sådant som hindrar oss från att återvända till hans närhet.

Hur är det med vår egen förberedelse för det eviga livet? Guds folk har alltid varit ett förbundsfolk, bland annat när vi ingår de heliga löftena i dopets vatten, när vi tar emot det heliga prästadömet och ingår förbund i Guds tempel. Lovar vi sådant vi inte håller och tror vi på sådant vi inte efterlever?

Följer vi Herrens befallning: ”Stå … på heliga platser och låt er inte rubbas förrän Herrens dag kommer, ty se, den kommer snart”? (L&F 87:8).

Vi är omgivna av utmaningar på alla håll (se 2 Kor. 4:8–9). Men med tro på Gud förlitar vi oss på de välsignelser han har lovat dem som håller hans bud. Vi har tro på framtiden och vi förbereder oss för den framtiden.

Bild

Detalj från Kristi andra ankomst, av Harry Anderson

”Därför”, säger Frälsaren till oss, ”var därför trofasta, be alltid, ha era lampor i ordning och brinnande och ha olja med er, så att ni är redo när brudgummen kommer,

ty se, sannerligen, sannerligen säger jag er, att jag kommer snart” (L&F 33:17–18).