2014
Lär av andras erfarenhet
December 2014


Ungdomar

Lär av andras erfarenhet

President Uchtdorf talar av egen erfarenhet när han säger att ”de mest minnesvärda jularna kan vara de som firas allra enklast”. Vi kan lära oss så mycket av den äldre generationen. Många vuxna har upplevt krig, arbetslöshet, sjukdom eller andra prövningar. Be de äldre medlemmarna i din församling eller gren att berätta om sina mest meningsfulla jular. Du kan skriva ner deras berättelser. Ni kan lära av deras exempel genom att den här julen fokusera mer på att tjäna uppriktigt och minnas Frälsaren.