2014
Förslag till familjens hemafton
December 2014


Förslag till familjens hemafton

Det här numret innehåller artiklar och aktiviteter som kan användas under hemaftnar. Här är två förslag.

”Hur känns det att vara en helt ny medlem”, sidan 50: Du kan samtala med din familj om omvändelseberättelserna som medlemmarna i den här artikeln återger. Ni kan också läsa listan över tio svårigheter som nyomvända ställs inför (som finns med i artikeln). Tänk som familj på de nya medlemmarna i er församling eller gren eller medlemmar som börjar bli aktiva igen. Gör sedan upp en plan tillsammans för att bli vän med de här medlemmarna och stöd dem när de försöker få styrka att anpassa sig socialt och kulturellt och att växa andligen.

”Vi minns och tillber vår Frälsare Jesus Kristus”, sidan 68, och ”Den första julen”, sidan 74: Fira Frälsarens födelse med en av de många förslagen på julinriktade aktiviteter i det här numret. Ni kan till exempel klippa ut askarna på sidan 69 och bestämma som familj hur ni ska visa kärlek till Frälsaren under julen och hela året. Ni kan också använda manuskriptet på sidan 74 och tillsammans göra julspelet om Jesu födelse. Båda de här aktiviteterna kan hjälpa era barn lära sig hur de inriktar sina tankar på Frälsaren under julen.

På ditt språk

Liahona och annat material från kyrkan finns på många språk på languages.lds.org.

Skriv ut