การประชุมใหญ่สามัญ
การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และเจ้าหน้าที่ระดับสามัญ
ก่อนหน้า ถัดไป

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และเจ้าหน้าที่ระดับสามัญ

พี่น้องทั้งหลาย ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะนำเสนอเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และเจ้าหน้าที่ระดับสามัญของศาสนจักรเพื่อให้ท่านออกเสียงสนับสนุน

โปรดออกเสียงในแบบที่เคยทำมาไม่ว่าท่านอยู่ที่ใด หากมีผู้คัดค้านการเสนอชื่อใดก็ตาม เราขอให้ท่านติดต่อประธานสเตคของท่าน

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนรัสเซลล์ มาเรียน เนลสัน ในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย และประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย, ดัลลิน แฮร์ริส โอ๊คส์ ในฐานะที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด, และเฮนรีย์ เบนเนียน อายริงก์ ในฐานะที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

ผู้เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้คัดค้าน หากมี โปรดยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนดัลลิน เอช. โอ๊คส์ ในฐานะประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง และเอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด ในฐานะรักษาการประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ผู้เห็นชอบ โปรดยกมือ

ท่านใดคัดค้าน โปรดยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองดังต่อไปนี้: เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด, เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์, ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, เดวิด เอ. เบดนาร์, เควนทิน แอล. คุก, ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน, นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น, โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์, แกรีย์ อี. สตีเวนสัน, เดล จี. เรนลันด์, เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง และอูลิส์เสส ซวาเรส

ผู้เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้คัดค้านโปรดทำเช่นเดียวกัน

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย

ทุกท่านที่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ผู้เห็นตรงข้าม หากมี โปรดแสดงเช่นเดียวกัน

เราขอเสนอให้สาวกเจ็ดสิบภาคต่อไปนี้พ้นจากหน้าที่: เอ็ลเดอร์ฮอร์เฮ ที. เบเซร์รา, มาร์ค เอส. ไบรซ์, เจเรมีย์ อาร์. ยักกี, เคลลีย์ อาร์. จอห์นสัน, อเดยินกา เอ. โอเจดิราน และมอยเซส วียานูเอวา

ผู้ประสงค์จะร่วมแสดงความขอบคุณสำหรับการรับใช้ที่ยอดเยี่ยมของท่านเหล่านี้ โปรดยกมือ

เราขอเสนอให้ฝ่ายประธานเยาวชนชายสามัญพ้นจากหน้าที่พร้อมคำขอบคุณจากใจดังนี้: สตีเฟน ดับเบิลยู. โอเวน ในฐานะประธาน, ดักลาส ดี โฮล์มส์ ในฐานะที่ปรึกษาที่หนึ่ง, และเอ็ม. โจเซฟ บรัฟ ในฐานะที่ปรึกษาที่สอง

ทุกท่านผู้ประสงค์จะร่วมแสดงความขอบคุณต่อพี่น้องชายเหล่านี้สำหรับการรับใช้อันโดดเด่น โปรดยกมือ

เราขอเสนอว่าเราสนับสนุนบุคคลต่อไปนี้ในฐานะสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่: ฮอร์เฮ ที. เบเซร์รา, แมทธิว เอส. ฮอลแลนด์, วิลเลียม เค. แจ็คสัน, เจเรมีย์ อาร์. ยักกี, เคลลีย์ อาร์. จอห์นสัน, เธียร์รี เค. มูทูมโบ, อเดยินกา เอ. โอเจดิราน, ซีโร ชมายล์, และมอยเซส วียานูเอวา

ทุกท่านที่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ผู้คัดค้าน โปรดทำเช่นเดียวกัน

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนบุคคลต่อไปนี้ในฐานะสาวกเจ็ดสิบภาค: เจย์ ดี. แอนเดอร์เซ็น, ฟาปิโต อูอาปาอู, เฟรเดอริค เค. บัลลี จูเนียร์., เควิน ดับเบิลยู. เบิร์ช, จอห์น ดับเบิลยู. บอสเวลล์ที่สาม, เจ. ฟรานซิสโก บูห์เรอร์ , สุชาติ ไชยชะนะ, แมทธิว อาร์. คลาร์ก, แอล. กีโด คริสโตบัล, เอดมาร์ก อาร์. ดูมาส, คาร์ลอส เอ. กาบาลดอน, เอ็ม. แอนดรูว์ กัลต์ที่สี่, คลาร์ก จี. กิลเบิร์ต, เลียวนาร์ด ดี. เกรียร์, วลาดิสลาฟ วาย. กอร์นอสตาฟ, ดี. มาร์ติน กัวรี, ริชาร์ด ไอ. ฮีตัน, บร็อก ซี. ไฮแอตต์, เดวิด เอช. ฮันต์ซแมน, นอร์แมน ซี. อินซอง, แดเนียล คาบาซอน, เฟเดริโก เอ็ม. คาห์นไลน์, เจฟฟรีย์ เจ. เคอรร์, ยังจุน ควอน, เดวิด จี. ลาฟรังซ์, ริคาร์โด ซี. ลีช, มาร์เซโล โลซา, โฮเซ จี. มานาริน, เจเรไมยาห์ เจ. มอร์แกน, มาร์ค เอ. มอร์เทนเซ็น, เอดูอาร์โด เอฟ. ออร์เตกา, เนธาน ดี. เพซ, ไมเคิล เอ็ม. แพคเกอร์, โอมาร์ ไอ. ปาลาซิโอส์, ฮอร์เฮ ดับเบิลยู. เปเรซ, คีรีโล โปคีลโก, เซอร์จิโอ เอ. ปอนซิโอ, อาร์เธอร์ ราสคอน, มิเกล เอ. เรย์โนโซ, กัสตาโว จี. เรเซนเด, โรเบิร์ต จี. ริเวโรลา, ทองกา เจ. ซาย, ลูซิอาโน ซานคารี, โรเซนโด ซานโตส, เฮนรีย์ ซาฟสตรอม, เจ. แมทธิว สก็อตต์, เจมส์ อี. สลอเทอร์, โรเบิร์ต ที. สมิธ, ริคาร์โด เอ. สเปนเซอร์, คอลิน ซี. สตอฟเฟอร์, เดวิด ซี. สจ๊วต, เจเร็ด ดับเบิลยู. สโตน, อาร์เลน เอ็ม. ตูมาลิอวน, มาร์ติน เจ. เทอร์วีย์, ยาน ซี. เวกา, พอล บี. วิปปี, แชด อาร์. วิลคินสัน, และโดว์ อาร์. วิลสัน

ทุกท่านที่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ผู้คัดค้าน หากมี

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนฝ่ายประธานเยาวชนชายสามัญชุดใหม่ สตีเวน เจ. ลันด์ ในฐานะประธาน, อาห์หมัด ซาลีม คอร์บิตต์ ในฐานะที่ปรึกษาที่หนึ่ง, และแบรดลีย์ เรย์ วิลค็อกซ์ ในฐานะที่ปรึกษาที่สอง

ผู้เห็นชอบโปรดยกมือ

ท่านใดคัดค้านโปรดทำเช่นเดียวกัน

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และเจ้าหน้าที่ระดับสามัญท่านอื่นที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน

ทุกท่านที่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ผู้คัดค้าน หากมี

อนึ่ง เราขอเชิญผู้คัดค้านการเสนอใดก็ตามให้ติดต่อประธานสเตคของท่าน

เราขอบคุณศรัทธาและคำสวดอ้อนวอนของท่านที่มีให้ผู้นำในศาสนจักรเสมอมา