การประชุมใหญ่สามัญ
ก้าวไปข้างหน้าด้วยศรัทธา
ก่อนหน้า

ก้าวไปข้างหน้าด้วยศรัทธา

ข้าพเจ้าอวยพรท่านให้มีสันติสุขและมีศรัทธาเพิ่มพูนในพระเจ้า

พี่น้องที่รัก ในช่วงท้ายการประชุมใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์นี้ เราขอแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณต่อพระเจ้า บทเพลงที่ผ่านมาไพเราะยิ่ง และข่าวสารล้วนสร้างแรงบันดาลใจ

ระหว่างการประชุมใหญ่ครั้งนี้ เราประสบเหตุการณ์สำคัญมากมาย ในวาระครบรอบสองร้อยปีนี้ เราได้นำเสนอถ้อยแถลงต่อโลกอันประกาศถึงความจริงแห่งการฟื้นฟูพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ในความสมบูรณ์

เราฉลองการฟื้นฟูด้วยการโห่ร้องโฮซันนา

เราเปิดเผยสัญลักษณ์ใหม่ที่บ่งบอกศรัทธาของเราในพระเจ้าพระเยซูคริสต์และเพื่อให้เป็นภาพจำว่าอะไรเป็นข้อมูลและสื่อสิ่งพิมพ์อย่างเป็นทางการของศาสนจักร

เราได้ขอให้มีวันแห่งการอดอาหารและการสวดอ้อนวอนพร้อมกันทั่วโลก เพื่อขอให้ทรงควบคุมการแพร่ระบาดในปัจจุบัน คุ้มครองผู้ดูแลคนป่วย ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น และนำชีวิตกลับมาสู่ภาวะปกติ การอดอาหารครั้งนี้จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน วันศุกร์นั้นจะประเสริฐยิ่งเพียงใด!

วันอาทิตย์ถัดไปคือวันอาทิตย์อีสเตอร์ วันที่เราจะรำลึกถึงการชดใช้และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์อีกครั้ง เพราะการชดใช้ของพระองค์ ของประทานแห่งการฟื้นคืนชีวิตจึงมาถึงทุกคนที่เคยมีชีวิต และของประทานแห่งชีวิตนิรันดร์จะมาถึงทุกคนที่ซื่อสัตย์ต่อศาสนพิธีและพันธสัญญาที่ทำไว้ในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์

องค์ประกอบมากมายที่สร้างแรงบันดาลใจของการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี 2020 นี้—และสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังเริ่มต้น—สรุปได้ด้วยประกาศิตสองคำจากสวรรค์: “ฟังพระองค์”1 เราสวดอ้อนวอนขอให้ความจดจ่อของท่านในพระบิดาบนสวรรค์ผู้ตรัสสองคำนี้ และในพระบุตรที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์ ปรากฏเด่นชัดที่สุดในความทรงจำของท่านเหนือสิ่งอื่นใด เราสวดอ้อนวอนขอให้ท่านตั้งต้นใหม่ที่จะ ตั้งใจ ในการฟัง สดับฟัง และเอาใจใส่พระวจนะของพระผู้ช่วยให้รอด2 ข้าพเจ้าสัญญาว่าความกลัวจะลดลงและศรัทธาจะเพิ่มขึ้นตามมา

ขอบคุณที่ท่านปรารถนาจะทำให้บ้านของท่านเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาที่พระวิญญาณของพระเจ้าจะสถิตอยู่ หลักสูตรการศึกษาพระกิตติคุณ จงตามเรามา จะเป็นพรแก่ชีวิตท่านต่อไป ความพยายามสม่ำเสมอของท่านในเรื่องนี้—แม้ในยามที่ท่านรู้สึกว่าไม่ค่อยประสบผลสำเร็จ—จะเปลี่ยนชีวิตท่าน เปลี่ยนครอบครัวท่าน และโลกนี้ เราจะเข้มแข็งขึ้นเมื่อเราเป็นสานุศิษย์ที่กล้าหาญมากขึ้นของพระเจ้า ยืนหยัดและพูดสนับสนุนพระองค์ไม่ว่าเราอยู่ที่ใด

ต่อไปนี้เราจะพูดเกี่ยวกับพระวิหาร เรามีพระวิหารที่อุทิศแล้ว 168 แห่งทั่วโลก อีกหลายแห่งอยู่ในขั้นตอนต่างๆ ของการวางแผนและการก่อสร้าง เมื่อประกาศแผนสร้างพระวิหารแห่งใหม่ พระวิหารแห่งนั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์ของเรา

อาจดูเแปลกที่จะประกาศสร้างพระวิหารแห่งใหม่เมื่อพระวิหารของเราทุกแห่งปิดทำการชั่วคราว

มากกว่าหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ประธานวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์มองเห็นล่วงหน้าถึงสภาพเช่นในยุคสมัยเราวันนี้ ตามที่บันทึกไว้ในคำสวดอ้อนวอนอุทิศพระวิหารซอลท์เลคของท่านในปี 1893 บางท่านอาจจะเพิ่งเห็นข้อความจากคำสวดอ้อนวอนอันน่าทึ่งนี้ทางสื่อสังคม

จงฟังคำวิงวอนเหล่านี้จากศาสดาพยากรณ์ผู้ยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้า: “เมื่อผู้คนของพระองค์จะ ไม่ มีโอกาสเข้าพระนิเวศน์ศักดิ์สิทธิ์นี้ … และพวกเขาถูกกดขี่และเดือดร้อน แวดล้อมไปด้วยความยากลำบาก … และจะหันหน้ามาหาพระนิเวศน์ศักดิ์สิทธิ์นี้ของพระองค์และทูลขอการปลดปล่อย ขอความช่วยเหลือ และขอเดชานุภาพของพระองค์เพื่อพวกเขา ขอพระองค์ได้โปรดทอดพระเนตรจากที่ประทับศักดิ์สิทธิ์ด้วยพระเมตตา … และโปรดทรงฟังเสียงร้องของพวกเขา หรือในหลายปีข้างหน้า เมื่อบุตรหลานคนเหล่านั้นจะแยกไปจากที่แห่งนี้ด้วยเหตุใดก็ตาม … และพวกเขาจะร้องทูลพระองค์ด้วยความทุกข์ความโศกเศร้าแสนสาหัสเพื่อขอการบรรเทาและการปลดปล่อย ข้าพระองค์ทั้งหลายทูลวิงวอนพระองค์ … โปรดทรงสดับฟังเสียงร้องคนเหล่านั้นและประทานพรตามที่พวกเขาทูลขอด้วยเถิด”3

พี่น้องทั้งหลาย ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ใจ ของเรา เมื่อพระวิหาร ปิด ท่านยังสามารถเข้าถึงพลังจากพันธสัญญาและเอ็นดาวเม้นท์พระวิหารของท่านได้เช่นเคยเมื่อท่านให้เกียรติพันธสัญญาของท่าน โปรดใช้เวลาช่วงที่พระวิหารปิดนี้ดำเนินชีวิตแบบมีค่าควรเข้าพระวิหารต่อไป หรือทำให้ตนเองกลายเป็นคนมีค่าควรเข้าพระวิหาร

จงพูดเรื่องพระวิหารกับครอบครัวและมิตรสหายของท่าน เพราะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เราทำในพระวิหาร เมื่อท่านนึกถึงพระวิหารมากขึ้น ท่านก็จะนึกถึงพระองค์มากขึ้น จงศึกษาและสวดอ้อนวอนเพื่อเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพลังและความรู้ที่ทรงมอบให้ท่าน—หรือจะทรงมอบให้ท่านในอนาคต

วันนี้เรายินดีที่จะประกาศแผนสร้างพระวิหารใหม่แปดแห่งในสถานที่ต่อไปนี้: บาเฮียบลังกา อาร์เจนตินา; แทลลาแฮสซี ฟลอริดา; ลูบูมบาชี สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก; พิตต์สเบิร์ก เพนซิลเวเนีย; เบนินซิตี้ ไนจีเรีย; ซีราคิวส์ ยูทาห์; ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์; และเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ในสถานที่ทั้งแปดแห่งนี้ สถาปนิกของศาสนจักรจะทำงานกับข้าราชการในท้องที่เพื่อให้พระวิหารกลมกลืนและเป็นส่วนเสริมอันงดงามแก่ชุมชนแต่ละแห่ง

แผนสร้างพระวิหารในดูไบเป็นการตอบรับคำเชื้อเชิญที่เปี่ยมด้วยน้ำใจของทางดูไบ ซึ่งเราขอบคุณยิ่ง

คำอธิบายสำหรับแผนในเซี่ยงไฮ้นั้นสำคัญมาก สมาชิกที่มีค่าควรเข้าพระวิหารในสาธารณรัฐประชาชนจีนมาเข้าพระวิหารที่ฮ่องกง ประเทศจีนเป็นเวลานานกว่าสองทศวรรษ แต่ในเดือนกรกฎาคมปี 2019 พระวิหารแห่งนั้นปิดทำการเพื่อการบูรณะอันจำเป็นอย่างยิ่งตามแผนที่วางไว้มานาน

ในเซี่ยงไฮ้ อาคารประชุมอเนกประสงค์ขนาดย่อมจะเป็นหนทางให้สมาชิกชาวจีนยังคงมีส่วนร่วมในศาสนพิธีพระวิหาร—ในสาธารณรัฐประชาชนจีน—เพื่อตนเองและบรรพชน4

ในทุกประเทศ ศาสนจักรนี้สอนสมาชิกให้เคารพ เชื่อฟัง และผดุงไว้ซึ่งกฎหมาย5 เราสอนถึงความสำคัญของครอบครัว ของการเป็นบิดามารดาที่ดีและการเป็นพลเมืองที่น่ายกย่อง เพราะเราเคารพกฎหมายและข้อบังคับของสาธารณรัฐประชาชนจีน ศาสนจักรจึง ไม่ได้ ส่งผู้สอนศาสนาไปทำงานเผยแผ่ที่นั่น และเราก็จะไม่ส่งไปในตอนนี้

กลุ่มนมัสการชาวต่างชาติและชาวจีนจะยังคงประชุมแยกกันต่อไป สถานะทางกฎหมายของศาสนจักรยัง คงเดิม ในระยะแรกของการใช้อาคาร การเข้าจะเป็นไปตามการนัดหมายเท่านั้น พระนิเวศน์ของพระเจ้าในเซี่ยงไฮ้จะ ไม่ใช่ สถานที่จุดหมายสำหรับนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น

พระวิหารแปดแห่งนี้จะเป็นพรแก่ชีวิตคนมากมายในทั้งสองด้านของม่านแห่งความตาย พระวิหารเป็นยอดมงกุฎของการฟื้นฟูความสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ในพระคุณความดีและพระกรุณาธิคุณของพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงนำพรของพระวิหารมาใกล้บุตรธิดาของพระองค์มากขึ้น ทุกแห่งหน

ขณะที่การฟื้นฟูดำเนินต่อไป ข้าพเจ้าทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงเปิดเผยเรื่องยิ่งใหญ่และสำคัญหลายเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรของพระองค์บนโลกนี้ต่อไป6 อาณาจักรที่ว่านั้น คือ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

พี่น้องที่รัก ข้าพเจ้าแสดงความรักต่อท่าน ในช่วงเวลาของความตึงเครียดและความไม่แน่นอนนี้ ข้าพเจ้าขอใช้สิทธิอำนาจที่มีอยู่ประสาทพรแห่งอัครสาวกให้ท่าน

ข้าพเจ้าอวยพรท่านให้มีสันติสุขและมีศรัทธาเพิ่มพูนในพระเจ้า7

ข้าพเจ้าอวยพรท่านให้มีความปรารถนาที่จะกลับใจและเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นทุกวัน8

ข้าพเจ้าอวยพรท่านให้รู้ว่าศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์แห่งการฟื้นฟูพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ในความสมบูรณ์

หากมีความเจ็บป่วยในบรรดาพวกท่านหรือคนที่ท่านรัก ข้าพเจ้ามอบพรแห่งการรักษาตามพระประสงค์ของพระเจ้า

ข้าพเจ้าอวยพรท่านดังที่กล่าวมานี้ และแสดงความรักต่อทุกท่านอีกครั้ง ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน