การประชุมใหญ่สามัญ
ข่าวสารเปิดการประชุม
การประชุมใหญ่สามัญ เมษายน 2020


ข่าวสารเปิดการประชุม

เราต้องแสวงหาทุกวิถีทางที่ทำได้เพื่อฟังพระเยซูคริสต์ผู้ตรัสกับเราผ่านอำนาจและการปฏิบัติดูแลของพระวิญญาณบริสุทธิ์

พี่น้องที่รัก ขณะที่เราต้อนรับท่านเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี 2020 ครั้งประวัติศาสตร์นี้ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ด้วยเหตุผลที่ท่านทราบดี ข้าพเจ้ายืนอยู่หน้าท่านในห้องประชุมที่ว่างเปล่า!

เมื่อสัญญากับท่านที่การประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคมปี 2019 ว่าการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนนี้จะ “น่าจดจำ” และ “ยากจะลืมเลือน” ข้าพเจ้าไม่ทราบเลยว่าการพูดที่เห็นผู้เข้าประชุมไม่ถึงสิบคนจะทำให้การประชุมใหญ่ครั้งนี้น่าจดจำและยากจะลืมเลือน สำหรับข้าพเจ้า! แต่การที่รู้ว่าท่านกำลังร่วมประชุมผ่านการถ่ายทอดทางอิเล็กทรอนิกส์ และบทเพลงอันไพเราะ “It Is Well with My Soul” จากคณะนักร้องทำให้ ข้าพเจ้า อบอุ่นใจ

ตามที่ท่านทราบ เราจำกัดผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่ครั้งนี้อย่างเข้มงวดในความพยายามจะเป็นพลเมืองดีของโลกและทำสุดความสามารถเพื่อจำกัดการระบาดของโควิด-19 ไวรัสนี้ส่งผลกระทบใหญ่หลวงทั่วโลก ทั้งยังเปลี่ยนแปลงการประชุมศาสนจักร งานรับใช้ของผู้สอนศาสนา และงานพระวิหารของเราไปสักระยะ

แม้ข้อจำกัดวันนี้จะเกี่ยวกับไวรัสร้าย แต่การทดลองส่วนตัวของชีวิตขยายออกไปเกินกว่าการแพร่ระบาดนี้ การทดลองในอนาคตอาจเกิดจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือความปวดร้าวส่วนตัวที่คาดไม่ถึง

เราจะอดทนต่อการทดลองเช่นนั้นได้อย่างไร? พระเจ้าตรัสกับเราว่า “แต่หากเจ้าพร้อมเจ้าจะไม่กลัว”1 แน่นอนว่า เราสามารถสะสมอาหาร น้ำ และเงินออมสำรองไว้ได้ แต่ที่สำคัญเท่าๆ กันคือเราต้องเติมคลัง ทางวิญญาณ ส่วนตัวด้วยศรัทธา ความจริง และประจักษ์พยาน

การแสวงหาสูงสุดของเราในชีวิตคือการเตรียมพบพระผู้รังสรรค์ของเรา เราทำเช่นนี้โดยพยายามเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์มากขึ้นทุกวัน2 และเราทำ เช่นนั้น เมื่อเรากลับใจทุกวันและรับเดชานุภาพของพระองค์ในการชำระให้สะอาด เยียวยา และเพิ่มพลัง เมื่อนั้นเราจึงจะสามารถรู้สึกถึงสันติสุขและปีติอันยั่งยืนแม้ในช่วงเวลาโกลาหล นี่คือสาเหตุที่พระเจ้าทรงขอให้เรายืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และ “ไม่หวั่นไหว”3

ปีนี้เราฉลองครบรอบ 200 ปีเหตุการณ์สำคัญที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์โลก—นั่นคือ การปรากฏของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์ต่อโจเซฟ สมิธ ระหว่างนิมิตพิเศษนั้น พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาทรงชี้พระหัตถ์ไปที่พระเยซูคริสต์และตรัสว่า “นี่คือบุตรที่รักของเรา จงฟังท่าน!”4

พระดำรัสตักเตือนโจเซฟครั้งนั้นตักเตือนเราทุกคนเช่นกัน เราต้องแสวงหาทุกวิถีทางที่ทำได้เพื่อฟังพระเยซูคริสต์ผู้ตรัสกับเราผ่านอำนาจและการปฏิบัติดูแลของพระวิญญาณบริสุทธิ์

จุดประสงค์ของการประชุมใหญ่สามัญครั้งนี้และทุกครั้งคือช่วยให้เราฟังพระองค์ เราสวดอ้อนวอน และเชื้อเชิญให้ท่านสวดอ้อนวอน ขอให้พระวิญญาณพระเจ้าสถิตกับเราอย่างท่วมท้นจนท่านสามารถได้ยินข่าวสารที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีให้ท่านโดยเฉพาะ—ข่าวสารที่จะนำสันติสุขมาสู่จิตวิญญาณท่าน ข่าวสารที่จะเยียวยาใจที่ชอกช้ำของท่าน ข่าวสารที่จะส่องสว่างความคิดท่าน ข่าวสารที่จะช่วยให้ท่านรู้ว่าต้องทำอะไรขณะก้าวไปข้างหน้าฝ่าช่วงเวลาแห่งความยุ่งเหยิงและการทดลอง

เราสวดอ้อนวอนขอให้การประชุมใหญ่ครั้งนี้น่าจดจำและยากจะลืมเลือนเพราะข่าวสารที่ท่านจะได้ยิน คำประกาศพิเศษที่จะเกิดขึ้น และประสบการณ์ที่ท่านจะได้รับเชิญให้มีส่วนร่วม

ตัวอย่างเช่น ช่วงท้ายของภาคเช้าวันอาทิตย์ เราจะมีพิธีชุมนุมทั่วโลกเมื่อข้าพเจ้าจะนำท่านโห่ร้องโฮซันนาอันศักดิ์สิทธิ์ เราสวดอ้อนวอนขอให้นี่เป็นเหตุการณ์สำคัญทางวิญญาณสำหรับท่านเมื่อเราพร้อมใจกันทั่วโลกแสดงความสำนึกคุณอย่างสุดซึ้งต่อพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรที่รักของพระองค์โดยสรรเสริญทั้งสองพระองค์ด้วยวิธีพิเศษนี้

สำหรับประสบการณ์ศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว เราจะใช้ผ้าเช็ดหน้าสะอาดสีขาว แต่ถ้าท่านไม่มี ขอให้ท่านเพียงแต่โบกมือ เมื่อโห่ร้องโฮซันนาจบ ที่ประชุมจะร้องเพลง “พระวิญญาณพระเจ้า”5 ร่วมกับคณะนักร้อง

พี่น้องที่รัก การประชุมใหญ่ครั้งนี้จะสวยสดงดงามยิ่ง ปีนี้จะพิเศษกว่าครั้งใดเมื่อเราตั้งใจจดจ่ออยู่กับพระผู้ช่วยให้รอดและพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระองค์ ผลยั่งยืนสำคัญที่สุดของการประชุมใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อใจเราเปลี่ยนและเราเริ่มการแสวงหาชั่วชีวิตเพื่อฟังพระองค์

ขอต้อนรับเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี 2020! ข้าพเจ้าทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาบนสวรรค์ของเราและพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ทรงห่วงใยเรา ทั้งสองพระองค์จะทรงอยู่กับเราตลอดการประชุมอันงดงามสองวันนี้เมื่อเราพยายามเข้าใกล้พระองค์มากขึ้นและถวายพระเกียรติพระองค์ ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน