Skrifterna
Mosiah 16


Kapitel 16

Gud återlöser människorna från deras förlorade och fallna tillstånd – De som är köttsliga förblir som om ingen återlösning hade skett – Kristus åstadkommer en uppståndelse till oändligt liv eller till oändlig fördömelse. Omkring 148 f.Kr.

1 Och nu hände det sig att sedan Abinadi talat dessa ord räckte han ut sin hand och sa: ”Tiden ska komma då alla ska se Herrens afrälsning, då varje nation, släkte, tungomål och folk ska se med egna ögon och bbekänna inför Gud att hans domar är rättvisa.

2 Och då ska de ogudaktiga adrivas ut och de ska ha orsak att jämra sig och bgråta och klaga och gnissla tänder, och detta eftersom de inte hörsammade Herrens röst. Därför återlöser Herren dem inte.

3 För de är aköttsliga och djävulska, och bdjävulen har makt över dem, ja, den gamle ormen som cbedrog våra första föräldrar, vilket var orsaken till deras dfall och vilket var orsaken till att hela människosläktet blev köttsligt, sinnligt och djävulskt och fick ekunskap om ont och gott och underkastade sig djävulen.

4 På så sätt gick hela människosläktet aförlorat. Och se, de skulle ha varit evigt förlorade om Gud inte hade återlöst sitt folk från deras förlorade och fallna tillstånd.

5 Men kom ihåg att den som framhärdar i sin aköttsliga natur och fortsätter på syndens vägar och i uppror mot Gud, förblir i sitt fallna tillstånd och djävulen har all makt över honom. Därför är han som om ingen båterlösning hade skett, och han är fiende till Gud. Och även djävulen är fiende till Gud.

6 Och om nu Kristus inte hade kommit till världen, nu talar jag om det som ska komma asom om det redan hade skett, kunde ingen återlösning ha skett.

7 Och om Kristus inte hade uppstått från de döda, eller inte hade brutit dödens band för att graven inte skulle få någon seger och döden inte skulle ha någon audd, kunde det inte ha funnits någon uppståndelse.

8 Men det finns en auppståndelse, och därför har graven ingen seger och bdödens udd är uppslukad i Kristus.

9 Han är världens aljus och liv, ja, ett ljus som är oändligt, som aldrig kan förmörkas, ja, och även ett liv som är oändligt så att det inte längre kan finnas någon död.

10 Trots att detta dödliga ska iklä sig aodödlighet, och detta förgängliga ska iklä sig oförgänglighet och ska bställas inför Guds skrank för att cdömas av honom enligt sina gärningar, vare sig de är goda eller onda –

11 om de är goda till det aoändliga livets och glädjens uppståndelse, och om de är onda till den boändliga fördömelsens uppståndelse, då de överlämnas till djävulen som har lagt dem under sig, vilket är fördömelse –

12 har de följt sina egna köttsliga begär och önskningar och aldrig vänt sig till Herren medan barmhärtighetens armar var utsträckta mot dem, för abarmhärtighetens armar var utsträckta mot dem, men de ville inte, och de varnades för sin ondska och ändå ville de inte avvika från den, och de befalldes att omvända sig och ändå ville de inte omvända sig.

13 Och borde inte ni nu bäva och omvända er från era synder och komma ihåg att ni endast i och genom Kristus kan bli frälsta?

14 Om ni därför undervisar om aMoses lag, så lär även att den är en skuggbild av det som ska komma.

15 Lär dem att återlösning kommer genom Kristus Herren, som är den sanne aevige Fadern. Amen.”