Skrifterna
Mosiah 12


Kapitel 12

Abinadi fängslas för att han profeterat om folkets undergång och kung Noas död – De falska prästerna citerar skrifterna och låtsas hålla Moses lag – Abinadi börjar undervisa dem om de tio budorden. Omkring 148 f.Kr.

1 Och det hände sig efter två års tid att Abinadi kom bland dem förklädd så att de inte kände igen honom och började profetera bland dem och säga: ”Så har Herren befallt mig och sagt: ’Abinadi, gå och profetera för detta mitt folk, för de har förhärdat sina hjärtan mot mina ord. De har inte omvänt sig från sina onda gärningar. Därför ska jag ahemsöka dem i min vrede, ja, i min brinnande vrede ska jag hemsöka dem för deras ondska och avskyvärdheter.

2 Ja, ve detta släktled!’ Och Herren sa till mig: ’Sträck ut din hand och profetera och säg: ”Så säger Herren: Det ska ske att detta släktled på grund av sin ondska ska försättas i aträldom och ska bli slagna på bkinden. Ja, och de ska jagas av människor och ska dräpas. Och luftens gamar och hundarna, ja, och de vilda djuren ska sluka deras kött.

3 Och det ska ske att kung Noas aliv inte ska värderas högre än ett klädesplagg i en het bugn, för han ska veta att jag är Herren.

4 Och det ska ske att jag ska slå detta mitt folk med svåra lidanden, ja, med hungersnöd och med afarsot. Och jag ska göra så att de btjuter dagen lång.

5 Ja, och jag ska göra så att de får abördor bundna vid sina ryggar, och de ska fösas fram som en stum åsna.

6 Och det ska ske att jag ska sända ut hagel bland dem, och det ska slå dem. Och de ska även bli slagna med aöstanvinden, och binsekter ska även plåga deras land och förtära deras säd.

7 Och de ska bli slagna med en svår farsot – och allt detta ska jag göra på grund av deras aondska och avskyvärdheter.

8 Och det ska ske att om de inte omvänder sig ska jag fullständigt autplåna dem från jordens yta. Dock ska de lämna efter sig en buppteckning, och jag ska bevara den åt andra nationer som ska besitta landet. Ja, detta ska jag göra för att jag ska kunna avslöja detta folks avskyvärdheter för andra nationer.”’” Och mycket profeterade Abinadi mot detta folk.

9 Och det hände sig att de vredgades på honom. Och de grep honom och bar fram honom bunden inför kungen och sa till kungen: ”Se, vi har fört en man inför dig som har profeterat ont om ditt folk och sagt att Gud ska förgöra dem.

10 Och han profeterar även ont om ditt liv och säger att ditt liv ska vara som ett klädesplagg i en het ugn.

11 Och vidare säger han att du ska vara som ett strå, ja, som ett torrt strå på fältet som djuren springer över och som trampas under fötterna.

12 Och vidare säger han att du ska vara som en tistels blommor som, då den är fullt mogen, sprids ut över landets yta om vinden blåser. Och han påstår att Herren har talat det. Och han säger att allt detta ska komma över dig om du inte omvänder dig, och detta för din ondskas skull.

13 Och se, o konung, vad har du gjort för mycket ont, eller vilka stora synder har ditt folk begått för att vi skulle fördömas av Gud eller dömas av denne man?

14 Och se, o konung, vi är utan skuld och du, o konung, har inte syndat. Därför har denne man ljugit om dig, och han har profeterat förgäves.

15 Och se, vi är starka, vi ska inte försättas i träldom eller tas tillfånga av våra fiender. Ja, och du har haft framgång i landet och ska även fortsätta att ha framgång.

16 Se, här är mannen, vi överlämnar honom i dina händer. Du må göra med honom som du finner för gott.”

17 Och det hände sig att kung Noa lät kasta Abinadi i fängelse. Och han befallde att aprästerna skulle samlas så att han skulle kunna hålla ett råd med dem om vad han skulle göra med honom.

18 Och det hände sig att de sa till kungen: ”För hit honom så att vi kan förhöra honom.” Och kungen befallde att han skulle föras inför dem.

19 Och de började förhöra honom för att kunna snärja honom så att de därigenom skulle kunna få något att anklaga honom för. Men han svarade dem frimodigt och motstod alla deras frågor, ja, till deras förvåning, för han amotstod alla deras frågor och tystade dem i allt vad de sa.

20 Och det hände sig att en av dem sa till honom: ”Vad betyder de ord som är skrivna och som våra fäder har undervisat om och som lyder:

21 aHur ljuvliga på bergen är inte hans fötter som bringar glädjebud, som kungör frid, som bringar glädjebud om det som är gott, som kungör frälsning, som säger till Sion: ”Din Gud regerar!”

22 Dina väktare ska upphäva sin röst, med en röst ska de sjunga, för de ska med egna ögon se när Herren åter upprättar Sion.

23 Brist ut i jubel och sjung tillsammans ni Jerusalems öde platser, för Herren har tröstat sitt folk, han har återlöst Jerusalem.

24 Herren har blottat sin heliga aarm inför alla nationernas ögon, och alla jordens ändar ska se vår Guds frälsning.’”

25 Och då sa Abinadi till dem: ”Är ni apräster och påstår er undervisa detta folk och förstå profetians ande, och ändå önskar ni av mig få veta vad detta betyder?

26 Jag säger till er: Ve er som förvränger Herrens vägar! För om ni förstår detta, så har ni ändå inte undervisat därom. Således har ni förvrängt Herrens vägar.

27 Ni har inte av hjärtat ansträngt er att aförstå. Därför har ni inte varit visa. Vad undervisar ni då detta folk om?”

28 Och de sa: ”Vi undervisar dem om Moses lag.”

29 Och vidare sa han till dem: ”Om ni undervisar om aMoses lag, varför håller ni den då inte? Varför fäster ni era hjärtan vid rikedomar? Varför bedriver ni bhor och slösar er kraft med skökor, ja, och får detta folk att begå synder, så att Herren har orsak att sända mig till att profetera mot detta folk, ja, mycket ont mot detta folk?

30 Vet ni inte att jag talar sanning? Jo, ni vet att jag talar sanning, och ni borde bäva inför Gud.

31 Och det ska ske att ni ska bli slagna för er ondskas skull, för ni har sagt att ni undervisar om Moses lag. Och vad vet ni om Moses lag? aKommer frälsning genom Moses lag? Vad säger ni?”

32 Och de svarade och sa att frälsning kom genom Moses lag.

33 Men då sa Abinadi till dem: ”Jag vet att om ni håller Guds bud ska ni bli frälsta. Ja, om ni håller de bud som Herren överlämnade till Mose på aSinai berg, då han sa:

34 aJag är Herren, din Gud, som har bfört dig ut ur Egyptens land, ut ur träldomshuset.

35 Du ska ingen aannan Gud ha förutom mig.

36 Du ska inte göra dig någon avgudabild eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller av det som är nere på jorden.’”

37 Nu sa Abinadi till dem: ”Har ni gjort allt detta? Jag säger er: Nej, det har ni inte. Och har ni alärt detta folk att de ska göra allt detta? Jag säger er: Nej, det har ni inte.”