Skrifterna
Alma 6


Kapitel 6

Kyrkan i Zarahemla rensas och ställs i ordning – Alma går till Gideon för att predika. Omkring 83 f.Kr.

1 Och nu hände det sig att sedan Alma slutat tala till medlemmarna i kyrkan, som upprättats i staden Zarahemla, aordinerade han präster och bäldster genom chandpåläggning enligt Guds orden till att presidera och dvaka över kyrkan.

2 Och det hände sig att alla som inte hörde till kyrkan men som omvände sig från sina synder adöptes till omvändelse och togs emot i kyrkan.

3 Och det hände sig även att alla som hörde till kyrkan men inte aomvände sig från sin ogudaktighet och ödmjukade sig inför Gud – jag menar dem som var uppblåsta i sina hjärtans bhögmod – avvisades och deras namn cutplånades så att deras namn inte räknades bland de rättfärdigas.

4 Och på så sätt började de upprätta kyrkans ordning i staden Zarahemla.

5 Nu vill jag att ni ska förstå att Guds ord gavs fritt åt alla så att ingen berövades förmånen att kunna samlas för att höra Guds ord.

6 Dock befalldes Guds barn att ofta samlas och förenas i afasta och mäktig bön för deras själars välfärd som inte kände Gud.

7 Och nu hände det sig att när Alma hade gett dessa föreskrifter lämnade han dem, ja, församlingen som fanns i staden Zarahemla, och gick över till östra sidan av floden Sidon, in i aGideons dal där en stad hade byggts som kallades staden Gideon, vilken låg i den dal som kallades Gideon och var uppkallad efter den man som bdräptes med svärd av Nehors hand.

8 Och Alma gick och började förkunna Guds ord för församlingen, som blivit upprättad i Gideons dal, enligt uppenbarelsen om sanningen i det ord som hans fäder hade talat och enligt den profetians ande som var i honom, enligt avittnesbördet om Jesus Kristus, Guds Son, som skulle komma för att återlösa sitt folk från deras synder, och den heliga orden genom vilken han var kallad. Och så är det skrivet. Amen.