Skrifterna
Alma 28


Kapitel 28

Lamaniterna besegras i ett fruktansvärt slag – Tiotusentals dräps – De ogudaktiga överlämnas till ett tillstånd av oändligt lidande – De rättfärdiga uppnår en oupphörlig lycka. Omkring 77–76 f.Kr.

1 Och nu hände det sig att sedan Ammons folk hade bosatt sig i aJershons land och en församling likaså hade upprättats i Jershons land, och nephiternas härar hade ställts upp kring Jershons land, ja, vid alla gränserna runt om Zarahemlas land, se, då hade lamaniternas härar följt efter sina bröder ut i vildmarken.

2 Och sålunda blev det ett fruktansvärt slag, ja, ett sådant som aldrig tidigare hade förekommit bland folket i landet ända sedan Lehi lämnade Jerusalem. Ja, tiotusentals lamaniter dräptes eller skingrades.

3 Ja, det blev även ett fruktansvärt blodbad bland Nephis folk. Ändå adrevs lamaniterna på flykten och skingrades, och Nephis folk återvände på nytt till sitt land.

4 Och detta var nu en tid då det hördes mycken gråt och klagan överallt i landet bland hela Nephis folk –

5 ja, änkors gråt i sorg över sina män och likaså fäders i sorg över sina söner och dotterns över brodern, ja, broderns över fadern, och sålunda hördes sorgens gråt bland dem alla, för de sörjde sina släktingar som blivit dräpta.

6 Och nu var detta förvisso en sorgens dag, ja, en tid för allvar och en tid för mycken afasta och bön.

7 Och så slutar det femtonde året av domarnas regering över Nephis folk.

8 Och detta är berättelsen om Ammon och hans bröder, deras färder i Nephis land, deras lidanden i landet, deras sorger och deras svårigheter och deras aofattbara glädje och brödernas mottagande och beskydd i Jershons land. Och må nu Herren, alla människors Återlösare, välsigna deras själar för evigt.

9 Och detta är berättelsen om krigen och stridigheterna bland nephiterna och även om krigen mellan nephiterna och lamaniterna. Och det femtonde året av domarnas regering är slut.

10 Och tiden från det första året till det femtonde har lett till att tusentals liv gått till spillo, ja, den har lett till en hemsk scen med blodsutgjutelse.

11 Och tusentals fallnas kroppar har lagts i jorden, medan tusentals kroppar aruttnar i högar på marken. Ja, och tusentals bsörjer förlusten av sina släktingar eftersom de, enligt Herrens löften, har orsak att frukta att dessa är överlämnade till ett tillstånd av oändligt lidande.

12 Medan tusentals andra uppriktigt sörjer förlusten av sina släktingar gläds och jublar de ändå i hoppet, och till och med vet att de enligt Herrens alöften ska uppväckas för att leva på Guds högra sida i ett tillstånd av oändlig lycka.

13 Och sålunda ser vi hur stor aojämlikhet det finns bland människor på grund av synd och överträdelse och djävulens makt, som kommer av de listiga bplaner som han har gjort upp för att snärja människornas hjärtan.

14 Och sålunda ser vi den stora uppmaningen till människorna att flitigt arbeta i Herrens avingårdar. Och sålunda ser vi den stora orsaken till sorg och likaså till glädje – sorg över död och förgörelse bland människor och glädje över bKristi ljus till liv.