Νεφί Β΄ 6
  Μεταφορτώσεις
  Ολόκληρο Βιβλίο (PDF)
  Υποσημειώσεις
  Theme

  Κεφάλαιο 6

  Ο Ιακώβ αφηγείται την ιουδαϊκή ιστορία: η βαβυλώνια αιχμαλωσία και η επιστροφή· η διακονία και η σταύρωση του Αγίου του Ισραήλ· η βοήθεια από τους εθνικούς και η από τους Ιουδαίους αποκατάσταση των τελευταίων ημερών, όταν θα πιστέψουν στον Μεσσία. Περίπου το 559–545 π.Χ.

  1 Τα λόγια του Ιακώβ, αδελφού του Νεφί, τα οποία είπε προς τον λαό του Νεφί:

  2 Ιδού, αγαπημένοι μου αδελφοί, εγώ, ο Ιακώβ, έχοντας κληθεί από τον Θεό, χειροτονημένος κατά την αγία του τάξη, και έχοντας αφιερωθεί από τον αδελφό μου τον Νεφί, τον οποίο βλέπετε ως βασιλέα ή ως προστάτη, και στον οποίο βασίζεστε για την ασφάλεια σας, ιδού, εσείς ξέρετε ότι σας έχω μιλήσει επανειλημμένως για παρά πολλά πράγματα.

  3 Παρ’ όλα αυτά, σας μιλώ πάλι, επειδή επιθυμώ την ευημερία της ψυχής σας. Μάλιστα, η αγωνία μου για εσάς είναι μεγάλη. Και εσείς οι ίδιοι ξέρετε ότι πάντοτε ήταν. Επειδή σας παρότρυνα με κάθε επιμέλεια και σας δίδαξα τα λόγια του πατέρα μου και σας μίλησα σχετικά με όλα όσα έχουν γραφεί, από τη δημιουργία του κόσμου.

  4 Και τώρα, ιδού, θα σας μιλήσω σχετικά με αυτά που έχουν συμβεί, και αυτά που πρόκειται να συμβούν. Επομένως, θα σας διαβάσω τα λόγια του Ησαΐα. Και είναι τα λόγια τα οποία ο αδελφός μου επιθύμησε να σας πω. Και σας μιλώ για το καλό σας, για να μάθετε και να δοξάσετε το όνομα του Θεού σας.

  5 Και τώρα, τα λόγια τα οποία θα διαβάσω είναι αυτά που είπε ο Ησαΐας σχετικά με όλον τον οίκο του Ισραήλ. Επομένως, μπορούν να παρομοιασθούν με εσάς, διότι εσείς είστε από τον οίκο του Ισραήλ. Και υπάρχουν πολλά πράγματα που είπε ο Ησαΐας, τα οποία μπορούν να παρομοιασθούν με εσάς, επειδή εσείς είστε από τον οίκο του Ισραήλ.

  6 Και τώρα, αυτά είναι τα λόγια: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Ιδού, θα υψώσω το χέρι μου προς τους Εθνικούς, και θα στήσω τη σημαία μου προς τον λαό. Και αυτοί θα φέρουν τους υιούς σου στην αγκαλιά τους, και τις θυγατέρες σου θα τις σηκώνουν επάνω στους ώμους τους.

  7 Και οι βασιλιάδες θα είναι παιδοτρόφοι σου, και οι βασίλισσές τους οι τροφοί σου· θα σε προσκυνήσουν με το πρόσωπο τους προς τη γη και θα γλείψουν το χώμα των ποδιών σου· και θα γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος και δεν θα ντρέπονται αυτοί που με προσμένουν.

  8 Και τώρα εγώ, ο Ιακώβ, θα ήθελα να πω μερικά πράγματα σχετικά με αυτά τα λόγια. Γιατί ιδού, ο Κύριος μού έδειξε ότι αυτοί που ήταν στην Ιερουσαλήμ, από την οποία ήλθαμε, έχουν φονευθεί και μεταφερθεί αιχμάλωτοι.

  9 Παρ’ όλα αυτά, ο Κύριος μού έδειξε ότι πρόκειται να επιστρέψουν. Και μου έδειξε επίσης ότι ο Κύριος ο Θεός, ο Άγιος του Ισραήλ, πρόκειται να φανερωθεί σε αυτούς κατά τη σάρκα. Και αφού φανερωθεί, αυτοί πρόκειται να τον μαστιγώσουν και να τον σταυρώσουν, σύμφωνα με τα λόγια του αγγέλου που μου το είπε.

  10 Και αφού σκληρύνουν την καρδιά τους και γίνουν σκληροτράχηλοι εναντίον του Αγίου του Ισραήλ, ιδού, οι κρίσεις του Αγίου του Ισραήλ θα πέσουν επάνω τους. Και θα έλθει η ημέρα κατά την οποία θα παταχθούν και θα βασανισθούν.

  11 Επομένως, αφού συρθούν απ’ εδώ και απ’ εκεί, διότι έτσι λέει ο άγγελος, πολλοί θα βασανισθούν κατά τη σάρκα και δεν θα αφεθούν να αφανισθούν, χάριν των προσευχών των πιστών. Θα διασκορπισθούν και θα παταχθούν και θα μισηθούν. Παρόλα αυτά, ο Κύριος θα είναι ελεήμων προς αυτούς, ώστε όταν φθάσουν στο σημείο να μάθουν για τον Λυτρωτή τους, θα συναθροισθούν πάλι στις χώρες της κληρονομιάς τους.

  12 Και ευλογημένοι είναι οι Εθνικοί, εκείνοι για τους οποίους έχει γράψει ο προφήτης. Γιατί ιδού, αν γίνει και μετανοήσουν και δεν πολεμούν εναντίον της Σιών και δεν ενωθούν με αυτήν τη μεγάλη και απεχθή εκκλησία, θα σωθούν. Επειδή ο Κύριος ο Θεός θα εκπληρώσει τις διαθήκες του, τις οποίες έχει συνάψει προς τα τέκνα του. Και γι’ αυτόν τον σκοπό ο προφήτης έχει γράψει αυτά τα πράγματα.

  13 Επομένως, εκείνοι που πολεμούν εναντίον της Σιών και του λαού τού Κυρίου τής διαθήκης, θα γλείψουν το χώμα των ποδιών τους. Και ο λαός του Κυρίου δεν θα ντρέπεται. Επειδή ο λαός του Κυρίου είναι εκείνοι που τον προσμένουν. Επειδή ακόμη προσμένουν τον ερχομό του Μεσσία.

  14 Και ιδού, σύμφωνα με τα λόγια του προφήτη, ο Μεσσίας θα ενεργήσει πάλι τη δεύτερη φορά για να τους περισυλλέξει. Επομένως, θα φανερωθεί σε αυτούς με δύναμη και μεγάλη δόξα, μέχρι καταστροφής των εχθρών τους, όταν έλθει η ημέρα εκείνη κατά την οποία θα πιστέψουν σε αυτόν. Και δεν θα καταστρέψει κανέναν που πιστεύει σε αυτόν.

  15 Και εκείνοι που δεν πιστεύουν σε αυτόν, θα καταστραφούν, και με φωτιά και με θύελλα, και με σεισμούς και με αιματοχυσίες και με λοιμώδεις νόσους και με λιμό. Και θα γνωρίσουν ότι ο Κύριος είναι ο Θεός, ο Άγιος του Ισραήλ.

  16 Γίνεται η λεία να αφαιρεθεί από τον ισχυρό ή ο νόμιμος αιχμάλωτος να ελευθερωθεί;

  17 Όμως έτσι λέει ο Κύριος: Ακόμη και οι αιχμάλωτοι του ισχυρού θα απομακρυνθούν και η λεία του τρομερού θα ελευθερωθεί. Επειδή ο Ισχυρός Θεός θα ελευθερώσει τον λαό της διαθήκης του. Γιατί έτσι λέει ο Κύριος: Εγώ θα αντιδικήσω με αυτούς που αντιδικούν με εσένα –

  18 Και θα θρέψω αυτούς που σε καταπιέζουν, με την ίδια τους τη σάρκα. Και θα μεθύσουν με το ίδιο τους το αίμα σαν με γλυκό κρασί. Και θα γνωρίσει κάθε σάρκα ότι εγώ ο Κύριος είμαι ο Σωτήρας σου και ο Λυτρωτής σου, ο Ισχυρός του Ιακώβ.