Νεφί Β΄ 25
  Μεταφορτώσεις
  Ολόκληρο Βιβλίο (PDF)
  Υποσημειώσεις
  Theme

  Κεφάλαιο 25

  Ο Νεφί αγάλλεται με την απλότητα. Οι προφητείες του Ησαΐα θα γίνουν κατανοητές κατά τις τελευταίες ημέρες. Οι Ιουδαίοι θα επιστρέψουν από τη Βαβυλώνα, θα σταυρώσουν τον Μεσσία, και θα διασκορπιστούν και θα δεινοπαθήσουν. Θα αποκατασταθούν όταν πιστέψουν στον Μεσσία. Αυτός πρώτα θα έλθει εξακόσια χρόνια αφού έφυγε ο Λεχί από την Ιερουσαλήμ. Οι Νεφίτες τηρούν τον νόμο του Μωυσή και πιστεύουν στον Χριστό, ο οποίος είναι ο Άγιος του Ισραήλ. Περίπου το 559–545 π.Χ.

  1 Τώρα εγώ, ο Νεφί, μιλώ κάπως σχετικά με τα λόγια που έχω γράψει, τα οποία έχουν ειπωθεί από το στόμα του Ησαΐα. Επειδή ιδού, ο Ησαΐας είπε πολλά πράγματα που ήταν σκληρά για πολλούς από τον λαό μου ώστε να τα κατανοήσουν· επειδή δεν γνωρίζουν σχετικά με τον τρόπο της προφητείας ανάμεσα στους Ιουδαίους.

  2 Επειδή, εγώ, ο Νεφί, δεν τους δίδαξα πολλά πράγματα σχετικά με τις συνήθειες των Ιουδαίων. Επειδή τα έργα τους ήταν έργα σκότους, και οι πράξεις τους ήταν πράξεις βδελυγμάτων.

  3 Επομένως, γράφω προς τον λαό μου, προς όλους εκείνους που θα λάβουν εφεξής όλα αυτά τα οποία γράφω, ώστε να γνωρίζουν τις κρίσεις του Θεού, ότι έρχονται επάνω σε όλα τα έθνη, σύμφωνα με τα λόγια που έχει πει.

  4 Επομένως, άκουσε προσεκτικά, λαέ μου, εσείς που είστε από τον οίκο του Ισραήλ, και δώστε ακρόαση στα λόγια μου· επειδή τα λόγια του Ησαΐα δεν είναι απλά για σας, εντούτοις είναι απλά για όλους όσοι είναι γεμάτοι με το πνεύμα της προφητείας. Όμως σας δίνω μια προφητεία, σύμφωνα με το πνεύμα που είναι μέσα μου. Επομένως, θα προφητεύσω σύμφωνα με την απλότητα η οποία βρίσκεται μέσα μου από τον καιρό που βγήκα από την Ιερουσαλήμ με τον πατέρα μου· επειδή ιδού, η ψυχή μου ευφραίνεται με την απλότητα προς τον λαό μου, ώστε να μαθαίνει.

  5 Μάλιστα, και η ψυχή μου ευφραίνεται με τα λόγια του Ησαΐα, επειδή βγήκα από την Ιερουσαλήμ, και τα μάτια μου είδαν τα των Ιουδαίων, και ξέρω ότι οι Ιουδαίοι καταλαβαίνουν τα των προφητών, και δεν υπάρχει κανένας άλλος λαός που να καταλαβαίνει όπως αυτοί αυτά που ειπώθηκαν στους Ιουδαίους, εκτός αν έχουν διδαχτεί κατά το είδος των πραγμάτων των Ιουδαίων.

  6 Όμως ιδού, εγώ, ο Νεφί, δεν δίδαξα τα τέκνα μου κατά το είδος των Ιουδαίων. Αλλά ιδού, εγώ ο ίδιος, έχω κατοικήσει στην Ιερουσαλήμ, επομένως ξέρω σχετικά με τις περιοχές τριγύρω. Και ανέφερα στα τέκνα μου σχετικά με τις κρίσεις του Θεού, οι οποίες έγιναν στους Ιουδαίους, προς τα τέκνα μου, σύμφωνα με όλα όσα είπε ο Ησαΐας, και δεν τα γράφω.

  7 Όμως ιδού, προχωρώ στη δική μου προφητεία, σύμφωνα με την απλότητα μου κατά την οποία ξέρω ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει λάθος. Εντούτοις, κατά τις ημέρες που θα εκπληρωθούν οι προφητείες του Ησαΐα, οι άνθρωποι θα ξέρουν σίγουρα, κατά τους καιρούς που αυτά θα συμβούν.

  8 Επομένως, είναι χρήσιμα για τα τέκνα των ανθρώπων, και αυτός που νομίζει ότι δεν είναι, προς αυτούς ειδικά θα μιλήσω, και θα απευθύνω τα λόγια προς τον δικό μου λαό. Επειδή ξέρω ότι θα είναι πολύ χρήσιμα γι’ αυτούς κατά τις τελευταίες ημέρες. Επειδή κατά την ημέρα εκείνη, θα τα καταλάβουν. Για το καλό τους λοιπόν τα έγραψα εγώ.

  9 Και όπως μια γενεά των Ιουδαίων καταστράφηκε εξαιτίας της ανομίας, έτσι καταστράφηκαν από γενεά σε γενεά σύμφωνα με τις ανομίες τους. Και ποτέ, κανένας τους, δεν καταστράφηκε παρά μόνο αφού τους είχε προλεχθεί από τους προφήτες του Κυρίου.

  10 Επομένως, τους είχε ειπωθεί για την καταστροφή η οποία θα ερχόταν επάνω τους, αμέσως μετά την αναχώρηση του πατέρα μου από την Ιερουσαλήμ. Εντούτοις, αυτοί σκλήρυναν την καρδιά τους· και σύμφωνα με την προφητεία μου, έχουν καταστραφεί, εκτός από εκείνους που τους μετέφεραν στη Βαβυλώνα αιχμαλώτους.

  11 Και τώρα αυτό λέω λόγω του πνεύματος που είναι μέσα μου. Και παρόλο που τους μετέφεραν, αυτοί θα επιστρέψουν πάλι, και θα κατέχουν τη γη της Ιερουσαλήμ. Επομένως, θα αποκατασταθούν πάλι στη γη της κληρονομιάς τους.

  12 Όμως, ιδού, θα έχουν πολέμους, και φήμες πολέμων. Και όταν θα έλθει η ημέρα που ο Μονογενής του Πατέρα, μάλιστα, αυτός ο Πατέρας του ουρανού και της γης, θα φανερωθεί σε αυτούς ενσαρκωμένος, ιδού, αυτοί θα Τον απορρίψουν, εξαιτίας των ανομιών τους, και της σκληρότητας της καρδιάς τους, και της ακαμψίας του τραχήλου τους.

  13 Ιδού, θα Τον σταυρώσουν. Και αφού τοποθετηθεί σε μνήμα για διάστημα τριών ημερών, θα αναστηθεί από τους νεκρούς, με ίαση στις πτέρυγες του. Και όλοι όσοι πιστέψουν στο όνομά του, θα σωθούν στη βασιλεία του Θεού. Επομένως, η ψυχή μου ευφραίνεται να προφητεύει σχετικά με αυτόν, επειδή έχω δει την ημέρα Του, και η καρδιά μου δοξάζει το άγιο όνομά Του.

  14 Και ιδού, θα συμβεί ώστε αφού αναστηθεί ο Μεσσίας από τους νεκρούς, και φανερωθεί στον λαό του, σε όσους πιστέψουν στο όνομά του, ιδού, η Ιερουσαλήμ πάλι θα καταστραφεί. Επειδή αλίμονο σε αυτούς που πολεμούν ενάντια στον Θεό και τον λαό της εκκλησίας Του.

  15 Επομένως, οι Ιουδαίοι θα διασκορπιστούν ανάμεσα σε όλα τα έθνη. Μάλιστα, επίσης και η Βαβυλώνα θα καταστραφεί. Λοιπόν, οι Ιουδαίοι θα διασκορπιστούν από άλλα έθνη.

  16 Και αφού διασκορπιστούν και τους βασανίσει ο Κύριος ο Θεός με άλλα έθνη, για διάστημα πολλών γενεών, μάλιστα, έως και από γενεά σε γενεά μέχρι να πειστούν να πιστέψουν στον Χριστό, τον Υιό του Θεού, και στην εξιλέωση, η οποία είναι απέραντη για όλη την ανθρωπότητα – και όταν έλθει η ημέρα εκείνη που θα πιστέψουν στον Χριστό, και λατρέψουν τον Πατέρα στο όνομά Του, με αγνή καρδιά και καθαρά χέρια, και δεν θα προσδοκούν πια άλλον Μεσσία, τότε, κατά τον καιρό εκείνο, θα έλθει η μέρα που θα πρέπει αναγκαστικά να είναι σκόπιμο ότι πιστέψουν αυτά τα πράγματα.

  17 Και ο Κύριος θα βάλει το χέρι Του πάλι για δεύτερη φορά, για να αποκαταστήσει τον λαό του από τη χαμένη και πεπτωκυία κατάστασή τους. Επομένως, θα προβεί στην τέλεση ενός έργου υπέροχου και θαυμαστού ανάμεσα στα τέκνα των ανθρώπων.

  18 Επομένως, θα φέρει σε φως τα λόγια του σε αυτούς, τα οποία λόγια θα τους κρίνουν κατά την τελευταία ημέρα, επειδή θα τους δοθούν με σκοπό να τους πείσουν για τον αληθινό Μεσσία, ο οποίος απορρίφθηκε από αυτούς. Και για να τους πείσουν ότι δεν χρειάζεται να προσδοκούν πια να έλθει Μεσσίας, επειδή δεν θα έλθει κανένας, εκτός αν είναι ψευδομεσσίας που θα παραπλανήσει τον λαό· επειδή μόνο ένας Μεσσίας υπάρχει, για τον οποίο μίλησαν οι προφήτες, και αυτός ο Μεσσίας είναι εκείνος που θα τον απορρίψουν οι Ιουδαίοι.

  19 Επειδή σύμφωνα με τα λόγια των προφητών, ο Μεσσίας θα έλθει σε εξακόσια χρόνια από τον καιρό που ο πατέρας μου έφυγε από την Ιερουσαλήμ. Και σύμφωνα με τα λόγια των προφητών, και επίσης με τον λόγο του αγγέλου του Θεού, το όνομά Του θα είναι Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού.

  20 Και τώρα, αδελφοί μου, μίλησα απλά ώστε να μη μπορείτε να σφάλετε. Και όπως ο Κύριος ο Θεός ζει, που έβγαλε τον Ισραήλ έξω από τη γη της Αιγύπτου, και έδωσε δύναμη στον Μωυσή να θεραπεύσει τα έθνη, αφού τους είχαν δαγκώσει τα δηλητηριώδη φίδια, αν έριχναν τη ματιά τους επάνω στο φίδι που εκείνος ύψωσε ενώπιόν τους, και του έδωσε επίσης δύναμη να πατάξει την πέτρα και να βγει νερό. Μάλιστα, ιδού σας λέω, ότι όπως όλα αυτά είναι αλήθεια, και όπως ο Κύριος ο Θεός ζει, δεν υπάρχει κανένα άλλο όνομα που να έχει δοθεί κάτω από τους ουρανούς, εκτός από αυτόν τον Ιησού Χριστό, για τον οποίο μίλησα, διά του οποίου οι άνθρωποι να μπορούν να σωθούν.

  21 Επομένως, γι’ αυτόν τον λόγο, μου υποσχέθηκε ο Κύριος ο Θεός ότι αυτά που γράφω θα διαφυλαχθούν και θα διατηρηθούν, και θα παραδοθούν στους απογόνους μου, από γενεά σε γενεά, ώστε να εκπληρωθεί η υπόσχεση προς τον Ιωσήφ, ότι οι απόγονοί του ποτέ δεν θα αφανισθούν ενώ στέκει η γη.

  22 Επομένως, αυτά θα πάνε από γενεά σε γενεά ενώ στέκει η γη. Και θα πάνε σύμφωνα με το θέλημα και την ευχαρίστηση του Θεού. Και τα έθνη που θα τα κατέχουν, θα κριθούν από αυτά σύμφωνα με τα λόγια που είναι γραμμένα.

  23 Επειδή εργαζόμαστε επιμελώς για να γράψουμε, να πείσουμε τα παιδιά μας, και επίσης τους αδελφούς μας, να πιστέψουν στον Χριστό, και να συμφιλιωθούν με τον Θεό· επειδή ξέρουμε ότι με τη χάρη σωζόμαστε, ύστερα από όλα όσα μπορούμε να κάνουμε.

  24 Και, παρ’ όλο που πιστεύουμε στον Χριστό, τηρούμε τον νόμο του Μωυσή, και προσδοκούμε με σταθερότητα προς τον Χριστό, μέχρι να εκπληρωθεί ο νόμος.

  25 Επειδή, γι’ αυτόν τον σκοπό δόθηκε ο νόμος. Επομένως, ο νόμος έγινε νεκρός για μας, και εμείς γινόμαστε ζωντανοί εν Χριστώ λόγω της πίστης μας. Κι όμως, τηρούμε τον νόμο λόγω των εντολών.

  26 Και μιλούμε για τον Χριστό, χαιρόμαστε με τον Χριστό, κηρύττουμε για τον Χριστό, προφητεύουμε για τον Χριστό, και γράφουμε σύμφωνα με τις προφητείες μας, ώστε τα παιδιά μας να ξέρουν σε ποια πηγή να στραφούν για άφεση των αμαρτιών τους.

  27 Επομένως, μιλούμε σχετικά με τον νόμο, ώστε τα παιδιά μας να ξέρουν τη νεκρότητα του νόμου. Και εκείνα, γνωρίζοντας τη νεκρότητα του νόμου, να προσδοκούν σε αυτήν τη ζωή που είναι εν Χριστώ, και να ξέρουν για ποιον σκοπό δόθηκε ο νόμος. Και αφού εκπληρωθεί ο νόμος εν Χριστώ, δεν πρέπει να σκληραίνουν την καρδιά τους εναντίον του, όταν ο νόμος θα πρέπει να καταργηθεί.

  28 Και τώρα ιδού, λαέ μου, εσείς είστε σκληροτράχηλος λαός. Επομένως, σας μίλησα απλά, ώστε να μην μπορέσετε να παρανοήσετε. Και τα λόγια που είπα, να σταθούν σαν μαρτυρία εναντίον σας· επειδή αυτά είναι αρκετά για να διδάξουν σε οποιονδήποτε άνθρωπο τον σωστό δρόμο. Επειδή ο σωστός δρόμος είναι να πιστεύετε στον Χριστό και να μην τον αρνείστε. Επειδή αρνούμενοι εκείνον, αρνείστε επίσης τους προφήτες και τον νόμο.

  29 Και τώρα ιδού, σας λέω ότι ο σωστός δρόμος είναι να πιστεύετε στον Χριστό, και να μην τον αρνείστε· και ο Χριστός είναι ο Άγιος του Ισραήλ. Επομένως, πρέπει να Τον προσκυνάτε, και να τον λατρεύετε με όλη σας την ισχύ, τον νου και τη δύναμη, και όλη σας την ψυχή. Και αν το κάνετε αυτό, με κανένα τρόπο δεν θα εκδιωχθείτε.

  30 Και, εφόσον είναι σκόπιμο, πρέπει να τηρείτε τις τελετές και διατάξεις του Θεού μέχρι να εκπληρωθεί ο νόμος που δόθηκε στον Μωυσή.