Νεφί Β΄ 21
  Μεταφορτώσεις
  Ολόκληρο Βιβλίο (PDF)
  Υποσημειώσεις
  Theme

  Κεφάλαιο 21

  Ο κορμός του Ιεσσαί (ο Χριστός) θα κρίνει με χρηστότητα. Η γνώση του Θεού θα καλύψει τη γη κατά τη Χιλιετία. Ο Κύριος θα υψώσει σημαία και θα συνάξει τον Ισραήλ. Συγκρίνετε με Ησαΐα 11. Περίπου το 559–545 π.Χ.

  1 Και θα βγει μια ράβδος από τον κορμό του Ιεσσαί, κι ένας κλάδος θα φυτρώσει από τις ρίζες του.

  2 Και το Πνεύμα του Κυρίου θα αναπαυθεί επάνω του, το πνεύμα σοφίας και νόησης, το πνεύμα βουλής και ισχύος, το πνεύμα γνώσης και φόβου του Κυρίου.

  3 Και θα τον κάνει να έχει οξεία αντίληψη στον φόβο του Κυρίου. Και δεν θα κρίνει κατά την όψη των ματιών του, ούτε θα ελέγχει κατά την ακοή των αφτιών του.

  4 Αλλά με χρηστότητα θα κρίνει τον φτωχό, και θα ελέγχει με ισότητα για τον πράο της γης. Και θα πατάξει τη γη με τη ράβδο του στόματος του, και με την πνοή των χειλέων του θα θανατώσει τους κακούς.

  5 Και χρηστότητα θα είναι η ζώνη της οσφύος του, και πίστη η ζώνη των πλευρών του.

  6 Και ο λύκος θα συγκατοικεί με το αρνί, και η λεοπάρδαλη θα αναπαύεται με το κατσικάκι, και το μοσχάρι και το νεαρό λιοντάρι και το μανάρι παρέα· και ένα μικρό παιδί θα τα οδηγεί.

  7 Και η αγελάδα και η αρκούδα θα βόσκουν· τα μικρά τους θα αναπαύονται παρέα· και το λιοντάρι θα τρώει άχυρο όπως το βόδι.

  8 Και το παιδί που θηλάζει θα παίζει στην τρύπα του φαρμακερού φιδιού, και το απογαλακτισμένο παιδί θα βάζει το χέρι του στη φωλιά του βασιλίσκου.

  9 Δεν θα βλάπτουν ούτε θα καταστρέφουν σε όλο το άγιο όρος μου, επειδή η γη θα είναι γεμάτη από τη γνώση του Κυρίου, όπως τα νερά σκεπάζουν τη θάλασσα.

  10 Και κατά την ημέρα εκείνη θα είναι μια ρίζα του Ιεσσαί, που θα σταθεί σαν σημαία του λαού. Σε αυτό θα προσβλέψουν οι Εθνικοί. Και η ανάπαυσή του θα είναι ένδοξη.

  11 Και θα συμβεί ώστε κατά την ημέρα εκείνη, ο Κύριος θα βάλει το χέρι του πάλι για δεύτερη φορά, για να ανακτήσει το υπόλειμμα του λαού του που θα αφεθεί από την Ασσυρία, και από την Αίγυπτο, και από την Παθρώς, και από την Αιθιοπία, και από το Ελάμ, και από τη Σεναάρ, και από τη Αιμάθ, και από τα νησιά της θάλασσας.

  12 Και θα υψώσει σημαία για τα έθνη, και θα συγκεντρώσει τους απόκληρους του Ισραήλ, και θα συνάξει τους διεσπαρμένους του Ιούδα από τα τέσσερα άκρα της γης.

  13 Ο φθόνος του Εφραΐμ θα αφαιρεθεί, και οι ενάντιοι του Ιούδα θα αποκοπούν· ο Εφραΐμ δεν θα φθονεί τον Ιούδα, και ο Ιούδας δεν θα στενοχωρεί τον Εφραΐμ.

  14 Αλλά θα ορμήσουν κατά των ώμων των Φιλισταίων προς δυσμάς. Θα λεηλατήσουν τους της ανατολής όλους μαζί. Θα βάλουν το χέρι τους στον Εδώμ και τον Μωάβ και τα τέκνα του Αμμών θα τους υπακούν.

  15 Και ο Κύριος θα καταστρέψει ολοκληρωτικά τη γλώσσα της αιγυπτιακής θάλασσας. Και με τον μέγα άνεμό του θα σείσει το χέρι του επάνω από τον ποταμό, και θα τον πατάξει στα επτά ρεύματα, και θα κάνει να τον διαβαίνουν οι άνθρωποι με στεγνά υποδύματα.

  16 Και θα υπάρχει πλατύς δρόμος για το υπόλειμμα του λαού του, που θα έχει μείνει, από την Ασσυρία, όπως ήταν στον Ισραήλ κατά την ημέρα που βγήκε από τη γη της Αιγύπτου.