Νεφί Β΄ 27
  Μεταφορτώσεις
  Ολόκληρο Βιβλίο (PDF)
  Υποσημειώσεις
  Theme

  Κεφάλαιο 27

  Σκότος και αποστασία θα καλύψουν τη γη κατά τις τελευταίες ημέρες. Το Βιβλίο του Μόρμον θα έλθει στο φως. Τρεις μάρτυρες θα καταθέσουν μαρτυρία για το βιβλίο. Ο πολυμαθής θα πει ότι δεν μπορεί να διαβάσει το σφραγισμένο βιβλίο. Ο Κύριος θα τελέσει ένα έργο υπέροχο και θαυμαστό. Συγκρίνετε με Ησαΐα 29. Περίπου το 559–545 π.Χ.

  1 Όμως, ιδού, κατά τις τελευταίες ημέρες, ή κατά τις ημέρες των Εθνικών –μάλιστα, ιδού, όλα τα έθνη των Εθνικών και επίσης των Ιουδαίων, τόσο αυτοί που θα έλθουν επάνω σε αυτήν τη χώρα όσο και εκείνοι που θα είναι επάνω σε άλλες χώρες, μάλιστα, επάνω σε όλες τις χώρες της γης, ιδού, θα είναι μεθυσμένοι με την ανομία και κάθε είδους βδελύγματα–

  2 Και όταν θα έλθει αυτή η ημέρα, θα τους επισκεφθεί ο Κύριος των Δυνάμεων, με κεραυνό και με σεισμό, και με μεγάλο θόρυβο, και με καταιγίδα, και θύελλα, και με τη φλόγα φωτιάς που κατατρώει.

  3 Και όλα τα έθνη που πολεμούν εναντίον της Σιών, και που τη βασανίζουν, θα είναι σαν όνειρο νυχτερινού οράματος. Μάλιστα, θα γίνει για αυτούς, ακριβώς σαν τον πεινασμένο που ονειρεύεται, και ιδού, τρώει αλλά ξυπνά και η ψυχή του είναι άδεια ή σαν τον διψασμένο που ονειρεύεται, και ιδού, πίνει αλλά ξυπνά, και ιδού, ατονεί και η ψυχή του λαχταρά. Μάλιστα, ακριβώς έτσι θα είναι το πλήθος όλων των εθνών που πολεμούν εναντίον του Όρους Σιών.

  4 Επειδή ιδού, όλοι εσείς που πράττετε ανομία, σταθείτε και θαυμάστε, επειδή θα αναφωνείτε και θα φωνάζετε. Μάλιστα, θα είστε μεθυσμένοι αλλά όχι με κρασί, θα παραπατάτε αλλά όχι με ισχυρό ποτό.

  5 Επειδή ιδού, ο Κύριος εξέχυσε επάνω σας το πνεύμα βαθέως ύπνου. Επειδή ιδού, κλείσατε τα μάτια σας και απορρίψατε τους προφήτες· και τους άρχοντές σας και τους βλέποντες τους κάλυψε εξαιτίας της ανομίας σας.

  6 Και θα συμβεί ώστε ο Κύριος ο Θεός θα φέρει στο φως για σας τα λόγια ενός βιβλίου, και θα είναι τα λόγια εκείνων οι οποίοι έχουν αποκοιμηθεί.

  7 Και ιδού, το βιβλίο θα είναι σφραγισμένο· και μέσα στο βιβλίο θα υπάρχει μία αποκάλυψη από τον Θεό, από την αρχή του κόσμου μέχρι το τέλος του.

  8 Επομένως, λόγω αυτών που είναι σφραγισμένα, αυτά που είναι σφραγισμένα δεν θα παραδοθούν κατά την ημέρα της κακίας και των βδελυγμάτων του λαού. Επομένως, το βιβλίο θα κρατηθεί από αυτούς.

  9 Όμως το βιβλίο θα παραδοθεί σε έναν άνθρωπο, και αυτός θα παραδώσει τα λόγια του βιβλίου, τα οποία είναι τα λόγια εκείνων που αποκοιμήθηκαν στο χώμα, και αυτός θα παραδώσει τα λόγια σε έναν άλλον.

  10 Όμως τα λόγια που είναι σφραγισμένα δεν θα τα παραδώσει, ούτε θα παραδώσει το βιβλίο. Επειδή το βιβλίο θα είναι σφραγισμένο με τη δύναμη του Θεού, και η αποκάλυψη που ήταν σφραγισμένη θα παραμείνει στο βιβλίο μέχρι τον καιρό που θα κρίνει ο Κύριος κατάλληλο, για να έλθουν σε φως· επειδή ιδού, αποκαλύπτουν τα πάντα από καταβολής κόσμου μέχρι το τέλος του.

  11 Και θα έλθει η μέρα που τα λόγια του βιβλίου τα οποία ήταν σφραγισμένα θα διαβαστούν επάνω στις στέγες των σπιτιών. Και θα διαβαστούν με τη δύναμη του Χριστού. Και τα πάντα θα αποκαλυφθούν προς τα τέκνα των ανθρώπων, οποιαδήποτε υπήρξαν ανάμεσα στα τέκνα των ανθρώπων, και οποιαδήποτε θα υπάρξουν μέχρι και το τέλος της γης.

  12 Επομένως, κατά την ημέρα εκείνη που θα παραδοθεί το βιβλίο στον άνθρωπο για τον οποίο μίλησα, το βιβλίο θα αποκρυβεί από τα μάτια του κόσμου, ώστε κανενός τα μάτια να μην το δουν, παρά μόνον τρεις μάρτυρες θα το δουν, με τη δύναμη του Θεού, εκτός από εκείνον στον οποίο θα παραδοθεί το βιβλίο. Και αυτοί θα καταθέσουν μαρτυρία για την αλήθεια του βιβλίου και για αυτά που περιέχει.

  13 Και δεν υπάρχει κανένας άλλος που θα το δει, παρά μόνο μερικοί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, για να δώσουν μαρτυρία για τον λόγο του προς τα τέκνα των ανθρώπων· επειδή ο Κύριος ο Θεός είπε ότι τα λόγια του πιστού θα μιλήσουν σαν να ήταν από τους νεκρούς.

  14 Επομένως, ο Κύριος ο Θεός, θα προβεί στο να φέρει στο φως τα λόγια του βιβλίου· και στο στόμα τόσων μαρτύρων όσων κρίνει αυτός καλό θα εδραιώσει τον λόγο του· και αλίμονο σε εκείνον που απορρίπτει τον λόγο του Θεού!

  15 Όμως ιδού, θα συμβεί ώστε ο Κύριος ο Θεός θα πει σε αυτόν στον οποίο θα παραδώσει το βιβλίο: Πάρε αυτά τα λόγια που δεν είναι σφραγισμένα και παράδωσέ τα σε έναν άλλον, για να τα δείξει στον πολυμαθή, λέγοντας: Διάβασε αυτό, σε παρακαλώ. Και ο πολυμαθής θα πει: Φέρε εδώ το βιβλίο, και θα τα διαβάσω.

  16 Και τώρα, λόγω της δόξας του κόσμου, και για να αποκτήσουν κέρδος, θα το πουν αυτό, και όχι για τη δόξα του Θεού.

  17 Και ο άνθρωπος θα πει: Δεν μπορώ να φέρω το βιβλίο, επειδή είναι σφραγισμένο.

  18 Τότε ο πολυμαθής θα πει: Δεν μπορώ να το διαβάσω.

  19 Επομένως θα συμβεί ώστε ο Κύριος ο Θεός θα παραδώσει πάλι το βιβλίο και τα λόγια του σε αυτόν που δεν είναι πολυμαθής. Και ο άνθρωπος που δεν είναι πολυμαθής θα πει: Δεν είμαι πολυμαθής.

  20 Τότε ο Κύριος ο Θεός θα του πει: Οι πολυμαθείς δεν θα τα διαβάσουν, γιατί τα απέρριψαν, και εγώ είμαι εις θέσιν να εκτελέσω το δικό μου έργο. Επομένως, εσύ θα διαβάσεις τα λόγια που θα σου δώσω.

  21 Μην αγγίξεις αυτά που είναι σφραγισμένα, επειδή εγώ θα τα φέρω στο φως τον καιρό που θα κρίνω κατάλληλο· επειδή θα δείξω στα τέκνα των ανθρώπων ότι εγώ είμαι εις θέσιν να εκτελέσω το δικό μου έργο.

  22 Επομένως, όταν θα έχεις διαβάσει τα λόγια που σε πρόσταξα, και θα έχεις αποκτήσει τη μαρτυρία που σου υποσχέθηκα, τότε να σφραγίσεις πάλι το βιβλίο, και να το κρύψεις προς έμενα, ώστε να διαφυλάξω τα λόγια που δεν διάβασες, μέχρι να κρίνω κατάλληλο κατά τη δική μου σοφία να αποκαλύψω τα πάντα στα τέκνα των ανθρώπων.

  23 Γιατί ιδού, εγώ είμαι Θεός. Και είμαι Θεός θαυμάτων. Και θα δείξω στον κόσμο ότι είμαι ο ίδιος εχθές, σήμερα και για πάντα. Και δεν ενεργώ ανάμεσα στα τέκνα των ανθρώπων παρά μόνο σύμφωνα με την πίστη τους.

  24 Και πάλι θα συμβεί ώστε ο Κύριος θα πει σε αυτόν που θα διαβάσει τα λόγια που θα του παραδοθούν:

  25 Εφόσον ο λαός αυτός με πλησιάζει με το στόμα του, και με τα χείλη του, με τιμά, όμως έχει απομακρύνει την καρδιά του μακριά από μένα, και ο σεβασμός του προς εμένα διδάσκεται με διδάγματα και εντολές ανθρώπων –

  26 Γι’ αυτό, θα προχωρήσω και θα εκτελέσω ένα έργο υπέροχο ανάμεσα σε αυτόν τον λαό, μάλιστα ένα έργο υπέροχο και θαυμαστό, επειδή η σοφία των σοφών και των πολυμαθών του θα χαθεί, και η διανόηση των συνετών του θα κρυφτεί.

  27 Και αλίμονο σε εκείνους που επιζητούν βαθιά να κρύψουν τη βουλή τους από τον Κύριο! Και τα έργα τους είναι στο σκότος· και λένε: Ποιος μας βλέπει και ποιος μας γνωρίζει; Και λένε επίσης: Ασφαλώς, η ανατροπή των πραγμάτων που προκαλείται θα θεωρηθεί σαν τον πηλό του κεραμέα. Όμως ιδού, θα τους δείξω, λέει ο Κύριος των Δυνάμεων, ότι γνωρίζω όλα τους τα έργα. Επειδή το έργο θα πει για εκείνον που το έκανε, δεν με έκανε; Ή θα πει το δημιούργημα γι’ αυτόν που το δημιούργησε ότι δεν είχε νόηση;

  28 Όμως ιδού, λέει ο Κύριος των Δυνάμεων: Θα δείξω στα τέκνα των ανθρώπων ότι λίγο ακόμα και ο Λίβανος θα μετατραπεί σε καρποφόρο αγρό. Και ο καρποφόρος αγρός θα θεωρηθεί σαν δάσος.

  29 Και κατά την ημέρα εκείνη, ο κωφός θα ακούσει τα λόγια του βιβλίου, και τα μάτια του τυφλού θα δει έξω από την ασάφεια και έξω από το σκοτάδι.

  30 Και οι πράοι θα αυξηθούν επίσης, και η χαρά τους θα είναι στον Κύριο, και οι φτωχοί ανάμεσα στους ανθρώπους θα αγαλλιάσουν στον Άγιο του Ισραήλ.

  31 Γιατί βεβαίως, όπως ο Κύριος ζει, θα δουν ότι ο τρομερός εκμηδενίστηκε, και ο χλευαστής εξολοθρεύθηκε, και όλοι όσοι καιροφυλακτούν για ανομία, αποκόπηκαν.

  32 Και εκείνοι που κάνουν τον άνθρωπο φταίχτη για έναν λόγο, και στήνουν παγίδα για εκείνον που ελέγχει στην πύλη, και παραμερίζουν τον δίκαιο για το παραμικρό.

  33 Γι’ αυτό, έτσι λέει ο Κύριος, που λύτρωσε τον Αβραάμ, σχετικά με τον οίκο του Ιακώβ: ο Ιακώβ τώρα δεν θα ντραπεί, ούτε το πρόσωπο του τώρα θα ωχριάσει.

  34 Όμως όταν δει τα τέκνα του, το έργο των χεριών μου, ανάμεσά του, θα αγιάσουν το όνομά μου, και θα αγιάσουν τον Άγιο του Ιακώβ, και θα φοβούνται τον Θεό του Ισραήλ.

  35 Εκείνοι επίσης που πλανιούνται κατά το πνεύμα, θα έλθουν σε σύνεση, και αυτοί που γόγγυζαν, θα μάθουν διδαχή.