Νεφί Β΄ 32
  Μεταφορτώσεις
  Ολόκληρο Βιβλίο (PDF)
  Υποσημειώσεις
  Theme

  Κεφάλαιο 32

  Οι άγγελοι μιλούν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Οι άνθρωποι πρέπει να προσεύχονται και να κερδίσουν γνώση αφ’ εαυτού τους από το Άγιο Πνεύμα. Περίπου το 559–545 π.Χ.

  1 Και τώρα, ιδού, αγαπημένοι μου αδελφοί, υποθέτω ότι συλλογίζεστε κάπως μέσα στην καρδιά σας τι πρέπει να κάνετε, αφού εισέλθετε από την οδό. Όμως, ιδού, γιατί τα συλλογίζεστε αυτά μέσα στην καρδιά σας;

  2 Δεν θυμάστε ότι σας είπα ότι αφού λάβετε το Άγιο Πνεύμα, θα μπορείτε να μιλάτε με τη γλώσσα των αγγέλων; Τώρα, λοιπόν, πώς θα μπορούσατε να μιλάτε με τη γλώσσα των αγγέλων, αν δεν ήταν μέσω του Αγίου Πνεύματος;

  3 Οι άγγελοι μιλούν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Γι’ αυτό, μιλούν τα λόγια του Χριστού. Επομένως, σας είπα, χορτάστε με τα λόγια του Χριστού. Επειδή, ιδού, τα λόγια του Χριστού θα σας πουν τα πάντα που θα πρέπει να κάνετε.

  4 Επομένως, τώρα αφού σας είπα αυτά τα λόγια, αν δεν μπορείτε να τα καταλάβετε, θα είναι επειδή δεν ζητείτε, ούτε κτυπάτε. Γι’ αυτό, δεν έχετε έλθει στο φως, αλλά πρέπει να αφανιστείτε στο σκότος.

  5 Επειδή, ιδού, πάλι σας λέω ότι αν εισέλθετε μέσω της οδού, και λάβετε το Άγιο Πνεύμα, αυτό θα σας δείξει τα πάντα που θα πρέπει να κάνετε.

  6 Ιδού, αυτή είναι η διδαχή του Χριστού, και δεν θα δοθεί πλέον άλλη διδαχή μέχρις ότου φανερωθεί σε σας ενσαρκωμένος. Όταν λοιπόν φανερωθεί σε σας ενσαρκωμένος, να προσπαθήσετε να κάνετε αυτά που θα σας πει.

  7 Και τώρα εγώ, ο Νεφί, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Το Πνεύμα σταματά την ομιλία μου, και μου μένει να θρηνώ εξαιτίας της απιστίας, και της κακίας, και της άγνοιας, και του ότι ήταν σκληροτράχηλοι οι άνθρωποι· επειδή δεν αναζητούν τη γνώση, ούτε καταλαβαίνουν τη μεγάλη γνώση, όταν τους δίνεται με απλότητα, δηλαδή τόσο απλά όσο μπορούν ποτέ να είναι τα λόγια.

  8 Και τώρα, αγαπημένοι μου αδελφοί, αντιλαμβάνομαι ότι συλλογίζεστε ακόμη στην καρδιά σας, και με θλίβει που πρέπει να μιλήσω σχετικά με αυτό. Επειδή αν εισακούατε το Πνεύμα που διδάσκει τον άνθρωπο να προσεύχεται, θα γνωρίζατε ότι πρέπει να προσεύχεστε, διότι το πονηρό πνεύμα δεν διδάσκει τον άνθρωπο να προσεύχεται, αλλά τον διδάσκει ότι δεν πρέπει να προσεύχεται.

  9 Όμως ιδού, σας λέω ότι πρέπει να προσεύχεστε πάντα, και να μη λιποψυχείτε, ώστε να μην τελείτε τίποτα προς τον Κύριο χωρίς να προσευχηθείτε πρώτα στον Πατέρα στο όνομα του Χριστού, για να καθαγιάζει την επιτέλεση του έργου σας για σας, ώστε η επιτέλεση του έργου σας να είναι προς όφελος της ψυχής σας.