Νεφί Β΄ 22
  Μεταφορτώσεις
  Ολόκληρο Βιβλίο (PDF)
  Υποσημειώσεις
  Theme

  Κεφάλαιο 22

  Κατά την ημέρα της χιλιετίας όλοι οι άνθρωποι θα δοξολογούν τον Κύριο. Θα κατοικεί ανάμεσά τους. Συγκρίνετε με Ησαΐα 12. Περίπου το 559–545 π.Χ.

  1 Και κατά την ημέρα εκείνη θα πεις: Κύριε, θα σε δοξολογήσω. Αν και οργίστηκες εναντίον μου, ο θυμός σου στράφηκε μακριά, και με παρηγόρησες.

  2 Ιδού, ο Θεός είναι η σωτηρία μου· θα εμπιστευθώ, και δεν θα φοβάμαι· επειδή ο Κύριος ο Ιεχωβά είναι η δύναμή μου και το τραγούδι μου. Επίσης, έγινε η σωτηρία μου.

  3 Γι’ αυτό, με χαρά θα αντλήσετε νερό από τις πηγές της σωτηρίας.

  4 Και κατά την ημέρα εκείνη θα πείτε: Δοξολογείτε τον Κύριο, επικαλεσθείτε το όνομά του, διακηρύξτε τα έργα του στους λαούς, αναφέρετε ότι το όνομά του υπερυψώθηκε.

  5 Τραγουδήστε στον Κύριο· επειδή έχει κάνει υπέροχα πράγματα. Αυτό είναι γνωστό σε όλη τη γη.

  6 Διαλάλησε και αναφώνησε, κάτοικε της Σιών· επειδή μέγας είναι ο Άγιος του Ισραήλ ανάμεσά σου.