Νεφί Β΄ 11
  Μεταφορτώσεις
  Ολόκληρο Βιβλίο (PDF)
  Υποσημειώσεις
  Theme

  Κεφάλαιο 11

  Ο Ιακώβ είδε τον Λυτρωτή του. Ο νόμος του Μωυσή συμβολίζει τον Χριστό και αποδεικνύει ότι θα έλθει. Περίπου το 559–545 π.Χ.

  1 Και τώρα, ο Ιακώβ είπε πολλά περισσότερα πράγματα στον λαό μου εκείνη την εποχή. Όμως μόνο αυτά έκανα να γραφούν, διότι αυτά που έχω γράψει μου αρκούν.

  2 Και τώρα εγώ, ο Νεφί, γράφω περισσότερα από τα λόγια του Ησαΐα, διότι η ψυχή μου τέρπεται με τα λόγια του. Διότι θα παρομοιάσω τα λόγια του προς τον λαό μου, και θα τα παρουσιάσω προς όλα μου τα τέκνα, διότι αυτός αληθινά είδε τον Λυτρωτή μου, ακριβώς όπως τον είδα και εγώ.

  3 Και ο αδελφός μου, ο Ιακώβ, επίσης τον έχει δει όπως τον έχω δει εγώ. Επομένως, θα στείλω τα λόγια τους στα τέκνα μου, προκειμένου να αποδείξω ότι τα λόγια μου είναι αληθινά. Επομένως, με τα λόγια των τριών, είπε ο Θεός, θα εδραιώσω τον λόγο μου. Όμως, ο Θεός στέλνει περισσότερους μάρτυρες και αποδεικνύει όλα τα λόγια του.

  4 Ιδού, η ψυχή μου τέρπεται να αποδεικνύει προς τον λαό μου ότι είναι αλήθεια πως θα έλθει ο Χριστός. Διότι, γι’ αυτόν το σκοπό έχει δοθεί ο νόμος του Μωυσή. Και όλα όσα έχουν δοθεί από τον Θεό από την αρχή του κόσμου προς τον άνθρωπο, αποτελούν συμβολισμό για αυτόν.

  5 Και τέρπεται επίσης η ψυχή μου με τις διαθήκες του Κυρίου που έχει κάνει προς τους πατέρες μας. Μάλιστα, η ψυχή μου τέρπεται με τη χάρη του, και με τη δικαιοσύνη και δύναμη και ευσπλαχνία του με το σπουδαίο και αιώνιο σχέδιο απελευθέρωσης από τον θάνατο.

  6 Και τέρπεται η ψυχή μου να αποδεικνύει στον λαό μου ότι αν δεν έλθει ο Χριστός, όλοι οι άνθρωποι πρέπει να αφανιστούν.

  7 Διότι αν δεν υπάρχει Χριστός, δεν υπάρχει Θεός. Και αν δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχουμε εμείς, διότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει δημιουργία. Όμως υπάρχει Θεός και είναι ο Χριστός και έρχεται στην πληρότητα του δικού του χρόνου.

  8 Και τώρα γράφω μερικά λόγια του Ησαΐα, ώστε όσοι από τον λαό μου δουν τα λόγια αυτά να αγαλλιάσουν και να χαρούν για όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, αυτά είναι τα λόγια, και μπορείτε να τα παρομοιάσετε με όλους τους ανθρώπους.