Νεφί Β΄ 2
  Μεταφορτώσεις
  Ολόκληρο Βιβλίο (PDF)
  Υποσημειώσεις
  Theme

  Κεφάλαιο 2

  Η λύτρωση έρχεται μέσω του Αγίου Μεσσία. Η ελευθερία επιλογής (ελεύθερη βούληση) είναι ουσιώδης για την ύπαρξη και την πρόοδο. Ο Αδάμ έπεσε για να μπορέσουν να υπάρξουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν ελευθερία και αιώνια ζωή. Περίπου το 588–570 π.Χ.

  1 Και τώρα, Ιακώβ, μιλώ σε εσένα: Εσύ είσαι ο πρωτότοκος κατά τις ημέρες των βασάνων μου στην έρημο. Και ιδού, στην παιδική ηλικία σου υπέφερες ταλαιπωρίες και πολλή λύπη, εξαιτίας της σκαιότητας των αδελφών σου.

  2 Ωστόσο, Ιακώβ, πρωτότοκέ μου στην έρημο, εσύ γνωρίζεις τη μεγαλοσύνη του Θεού. Και εκείνος λοιπόν θα καθαγιάσει τις ταλαιπωρίες σου προς όφελός σου.

  3 Επομένως, η ψυχή σου θα είναι ευλογημένη, και θα κατοικήσεις με ασφάλεια μαζί με τον αδελφό σου τον Νεφί. Και οι ημέρες σου θα δαπανηθούν στην υπηρεσία του Θεού σου. Γνωρίζω λοιπόν ότι έχεις λυτρωθεί, χάρη της χρηστότητας του Λυτρωτή σου, επειδή έχεις δει ότι αυτός θα έλθει στην πληρότητα των καιρών για να φέρει τη σωτηρία στους ανθρώπους.

  4 Και κατά τη νεανική σου ηλικία είδες τη δόξα Του. Επομένως, είσαι ευλογημένος ακριβώς όπως εκείνοι στους οποίους αυτός θα τελούν διακονία ενσαρκωμένος. Επειδή το Πνεύμα είναι το ίδιο, εχθές, σήμερα, και πάντοτε. Και ο δρόμος έχει ετοιμαστεί από την πτώση του ανθρώπου, και η σωτηρία είναι δωρεάν.

  5 Και οι άνθρωποι διδάσκονται επαρκώς ώστε να γνωρίζουν το καλό από το κακό. Και ο νόμος έχει δοθεί στους ανθρώπους. Και με τον νόμο καμία σάρκα δεν δικαιολογείται, δηλαδή με τον νόμο οι άνθρωποι αποκόπτονται. Μάλιστα, με τον υλικό νόμο αποκόπηκαν. Και επίσης με τον πνευματικό νόμο χάνονται από αυτό που είναι καλό, και γίνονται δυστυχείς για πάντα.

  6 Επομένως, η λύτρωση έρχεται διά και μέσω του Αγίου Μεσσία. Επειδή είναι γεμάτος χάρη και αλήθεια.

  7 Ιδού, προσφέρει τον εαυτό του θυσία για την αμαρτία, για να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του νόμου, για όλους εκείνους που έχουν καρδιά συντετριμμένη και πνεύμα μεταμελημένο. Και για κανέναν άλλον δεν μπορούν όλες οι απαιτήσεις του νόμου να ικανοποιηθούν.

  8 Επομένως, πόσο σημαντικό είναι να γίνουν γνωστά αυτά στους κατοίκους της γης, ώστε να ξέρουν ότι δεν υπάρχει σάρκα που να μπορεί να κατοικεί στην παρουσία του Θεού, παρά μόνο με την αξία και την ευσπλαχνία και τη χάρη του Αγίου Μεσσία, ο οποίος θυσιάζει τη ζωή του κατά τη σάρκα, και την ξαναπαίρνει με τη δύναμη του Πνεύματος, για να πραγματοποιήσει την ανάσταση των νεκρών, αφού είναι ο πρώτος που θα εγερθεί.

  9 Επομένως, αυτός αποτελεί τις απαρχές προς τον Θεό, εφόσον θα μεσολαβήσει για όλα τα τέκνα των ανθρώπων. Και όσοι πιστεύουν σε αυτόν θα σωθούν.

  10 Και χάρη της μεσολάβησης για όλους, όλοι οι άνθρωποι έρχονται προς τον Θεό. Επομένως, στέκουν στην παρουσία του, για να κριθούν από εκείνον σύμφωνα με την αλήθεια και την αγιότητα που είναι σε εκείνον. Επομένως, οι απαιτήσεις του νόμου που έχει δώσει ο Άγιος, για την επιβολή της σχετικής τιμωρίας, η οποία σχετική τιμωρία βρίσκεται σε αντίθεση με αυτήν της σχετικής ευδαιμονίας, για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της εξιλέωσης –

  11 Γιατί πρέπει αναγκαστικά να υπάρχει αντίθεση στα πάντα. Αν δεν ήταν έτσι, πρωτότοκέ μου στην έρημο, η χρηστότητα δεν θα μπορούσε να υπάρξει, ούτε η κακία ούτε η αγιότητα ούτε η αθλιότητα ούτε το καλό ούτε το κακό. Επομένως, τα πάντα πρέπει να είναι συνδεδεμένα σε ένα. Επομένως, αν υπήρχε ένα σώμα, θα έπρεπε να παραμείνει σαν νεκρό, που δεν έχει ούτε ζωή ούτε θάνατο, ούτε φθορά ούτε αφθαρσία, ευτυχία ή αθλιότητα, ούτε αίσθηση ούτε αναισθησία.

  12 Επομένως, θα έπρεπε αναγκαστικά να είχε δημιουργηθεί για το τίποτα. Επομένως δεν θα υπήρχε σκοπός στο τέλος της δημιουργίας του. Επομένως, αυτό θα έπρεπε αναγκαστικά να κατέστρεφε τη σοφία του Θεού και τους αιώνιους σκοπούς του και επίσης τη δύναμη και την ευσπλαχνία και τη δικαιοσύνη του Θεού.

  13 Αν λοιπόν πείτε ότι δεν υπάρχει νόμος, θα πείτε επίσης ότι δεν υπάρχει αμαρτία. Αν πείτε ότι δεν υπάρχει αμαρτία, θα πείτε επίσης ότι δεν υπάρχει χρηστότητα. Και αν δεν υπάρχει χρηστότητα, δεν υπάρχει ευδαιμονία. Και αν δεν υπάρχει χρηστότητα ούτε ευδαιμονία, δεν υπάρχει τιμωρία ούτε αθλιότητα. Και αν αυτά δεν υπάρχουν δεν υπάρχει Θεός. Και αν δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχουμε εμείς ούτε η γη. Επειδή δεν θα μπορούσε να υπάρξει ούτε δημιουργία ούτε να ενεργούμε εμείς ούτε να ενεργούν άλλοι επάνω μας. Επομένως, τα πάντα θα έπρεπε να είχαν εξαφανιστεί.

  14 Και τώρα, υιοί μου, σας τα λέω αυτά προς γνώση και προς όφελός σας. Επειδή υπάρχει Θεός, και έχει δημιουργήσει τα πάντα, και τους ουρανούς και τη γη, και όλα όσα περιέχουν, τόσο αυτά που ενεργούν όσο και αυτά στα οποία άλλοι ενεργούν.

  15 Και για να φέρει εις πέρας τους αιώνιους σκοπούς του κατά το τέλος του ανθρώπου, αφού δημιούργησε τους προπάτορές μας και τα ζώα του αγρού και τα πτηνά του ουρανού, και τελικά, όλα όσα έχουν δημιουργηθεί, έπρεπε αναγκαστικά να υπάρχει αντίθεση. Ο απαγορευμένος καρπός σε αντίθεση με το δέντρο της ζωής, το ένα να είναι γλυκό και το άλλο πικρό.

  16 Επομένως, ο Κύριος ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο το να ενεργεί αφ’ εαυτού του. Επομένως, ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να ενεργεί αφ’ εαυτού του παρά μόνο όταν θα δελεαζόταν από το ένα η από το άλλο.

  17 Και εγώ, ο Λεχί, σύμφωνα με αυτά που έχω διαβάσει, πρέπει αναγκαστικά να συμπεράνω ότι ένας άγγελος του Θεού, σύμφωνα με όσα είναι γραμμένα, είχε εκπέσει από τους ουρανούς. Επομένως, έγινε διάβολος, αφού επιδίωξε αυτό που ήταν πονηρό ενώπιον του Θεού.

  18 Και επειδή είχε εκπέσει από τους ουρανούς και είχε γίνει άθλιος για πάντα, επεδίωξε επίσης την αθλιότητα όλου του ανθρωπίνου γένους. Επομένως είπε στην Εύα, μάλιστα, αυτό το παλιό φίδι, που είναι ο διάβολος, που είναι ο πατέρας όλων των ψεμάτων, επομένως είπε: Φάε τον απαγορευμένο καρπό και δεν θα πεθάνεις, αλλά θα είσαι σαν τον Θεό, που ξέρει το καλό και το κακό.

  19 Αφού λοιπόν ο Αδάμ και η Εύα έφαγαν τον απαγορευμένο καρπό, οδηγήθηκαν έξω από τον κήπο της Εδέμ, για να καλλιεργήσουν τη γη.

  20 Και έφεραν στον κόσμο παιδιά. Μάλιστα, την οικογένεια όλης της γης.

  21 Και οι ημέρες των τέκνων των ανθρώπων παρατάθηκαν, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ώστε να μπορέσουν να μετανοήσουν ενόσω είναι στη σάρκα. Επομένως, η κατάσταση τους έγινε κατάσταση δοκιμασίας και ο καιρός τους παρατάθηκε, σύμφωνα με τις εντολές τις οποίες ο Κύριος ο Θεός έδωσε στα τέκνα των ανθρώπων. Επειδή έδωσε εντολή ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να μετανοήσουν. Επειδή έδειξε σε όλους τους ανθρώπους ότι είχαν χαθεί εξαιτίας της παράβασης των γονέων τους.

  22 Και τώρα ιδού, αν ο Αδάμ δεν είχε κάνει παράβαση, δεν θα είχε πέσει, αλλά θα είχε παραμείνει στον κήπο της Εδέμ. Και όλα όσα είχαν δημιουργηθεί θα είχαν παραμείνει στην ίδια κατάσταση στην οποία ήταν αφού δημιουργήθηκαν. Και θα παρέμεναν για πάντα, και δεν θα είχαν τέλος.

  23 Και δεν θα είχαν παιδιά. Επομένως, θα είχαν παραμείνει σε κατάσταση αθωότητας, χωρίς να έχουν αγαλλίαση, γιατί δεν γνώριζαν την αθλιότητα, χωρίς να κάνουν καλό, γιατί δεν γνώριζαν την αμαρτία.

  24 Όμως ιδού, τα πάντα έχουν γίνει με τη σοφία εκείνου που γνωρίζει τα πάντα.

  25 Ο Αδάμ έπεσε για να μπορέσουν να υπάρξουν οι άνθρωποι. Και οι άνθρωποι υπάρχουν για να μπορέσουν να έχουν αγαλλίαση.

  26 Και ο Μεσσίας θα έλθει κατά την πληρότητα των καιρών, ώστε να μπορέσει να λυτρώσει τα τέκνα των ανθρώπων από την πτώση. Και επειδή λυτρώθηκαν από την πτώση, έγιναν ελεύθεροι για πάντα, γνωρίζοντας το καλό από το κακό, για να ενεργούν αφ’ εαυτού τους και όχι να ενεργούν άλλοι επάνω τους, εκτός αν είναι με την τιμωρία του νόμου κατά τη μεγάλη και τελευταία ημέρα, σύμφωνα με τις εντολές τις οποίες έχει δώσει ο Θεός.

  27 Επομένως, οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι κατά τη σάρκα. Και τα πάντα τους δίνονται, όσα είναι σκόπιμο στον άνθρωπο. Και είναι ελεύθεροι να διαλέξουν ελευθερία και αιώνια ζωή, μέσω του μεγάλου Μεσολαβητή όλων των ανθρώπων ή να διαλέξουν αιχμαλωσία και θάνατο, σύμφωνα με την αιχμαλωσία και δύναμη του διαβόλου. Επειδή αυτός επιζητεί όλοι οι άνθρωποι να είναι άθλιοι όπως αυτός ο ίδιος.

  28 Και τώρα, υιοί μου, θα ήθελα να στρέψετε το βλέμμα σας προς τον μεγάλο Μεσολαβητή, και να ακούτε προσεκτικά τις μεγάλες του εντολές. Και να είστε πιστοί προς τα λόγια του και να διαλέξετε αιώνια ζωή, σύμφωνα με το θέλημα του Αγίου Πνεύματός του.

  29 Και να μη διαλέξετε θάνατο αιώνιο, σύμφωνα με το θέλημα της σάρκας και του πονηρού που είναι μέσα της, που δίνει στο πνεύμα του διαβόλου εξουσία να αιχμαλωτίζει, για να σας ρίξει στην κόλαση, ώστε να είναι ο βασιλιάς σας στο ίδιο του το βασίλειο.

  30 Είπα αυτά τα λίγα λόγια σε όλους εσάς, υιοί μου, κατά τις τελευταίες ημέρες της δοκιμασίας μου και διάλεξα το καλό τμήμα, σύμφωνα με τα λόγια του προφήτη. Και δεν έχω κανέναν άλλο αντικειμενικό σκοπό παρά μόνο την παντοτινή ευημερία της ψυχής σας. Αμήν.