Νεφί Β΄ 14
  Μεταφορτώσεις
  Ολόκληρο Βιβλίο (PDF)
  Υποσημειώσεις
  Theme

  Κεφάλαιο 14

  Η Σιών και οι θυγατέρες της θα λυτρωθούν και θα καθαριστούν κατά την ημέρα της χιλιετίας. Συγκρίνετε με Ησαΐα 4. Περίπου το 559–545 π.Χ.

  1 Και κατά την ημέρα εκείνη, επτά γυναίκες θα πιάνουν έναν άνδρα και θα λένε: Θα τρώμε το δικό μας ψωμί, και θα φοράμε τα δικά μας ρούχα. Μόνο άσε μας να αποκαλούμαστε με το όνομά σου για να αφαιρέσεις την αισχύνη μας.

  2 Κατά την ημέρα εκείνη, ο κλάδος του Κυρίου θα είναι όμορφος και ένδοξος. Ο καρπός της γης εξαιρετικός και θελκτικός για εκείνους από τον Ισραήλ που διασώθηκαν.

  3 Και θα συμβεί ώστε, εκείνοι που έχουν μείνει στη Σιών και παρέμειναν στην Ιερουσαλήμ, θα αποκληθούν ιεροί, όλοι όσοι είναι γραμμένοι με τους ζώντες στην Ιερουσαλήμ –

  4 Όταν θα έχει πλύνει ο Κύριος την ακαθαρσία των θυγατέρων της Σιών, και θα έχει καθαρίσει το αίμα της Ιερουσαλήμ από μέσα της με το πνεύμα της κρίσης και με το πνεύμα της καύσης.

  5 Και ο Κύριος θα δημιουργήσει επάνω σε κάθε κατοικήσιμο τόπο του ορούς Σιών, και επάνω στις συναθροίσεις της, ένα σύννεφο, και καπνό κατά την ημέρα, και λάμψη φλεγόμενης φωτιάς κατά τη νύχτα. Γιατί επάνω σε όλη τη δόξα της Σιών θα υπάρχει άμυνα.

  6 Και θα υπάρχει σκήνωμα για σκιά από τον καύσωνα της ημέρας, και για τόπο καταφυγής, και σκέπη από την καταιγίδα και τη βροχή.