Νεφί Β΄ 30
  Μεταφορτώσεις
  Ολόκληρο Βιβλίο (PDF)
  Υποσημειώσεις
  Theme

  Κεφάλαιο 30

  Οι μετεστραμμένοι Εθνικοί θα συγκαταλεγούν με τον λαό της διαθήκης. Πολλοί Λαμανίτες και Ιουδαίοι θα πιστέψουν τον λόγο και θα γίνουν τερπνός λαός. Ο Ισραήλ θα αποκατασταθεί και οι κακοί θα καταστραφούν. Περίπου το 559–545 π.Χ.

  1 Και τώρα ιδού, αγαπημένοι μου αδελφοί, θα σας μιλήσω, γιατί εγώ, ο Νεφί, δεν θα αφήσω να νομίσετε ότι είστε πιο δίκαιοι από ό,τι θα είναι οι Εθνικοί. Επειδή ιδού, όλοι σας ομοίως θα αφανιστείτε εκτός κι αν τηρείτε τις εντολές του Θεού. Και δεν πρέπει από τα λόγια που ειπώθηκαν να υποθέτετε ότι οι Εθνικοί θα καταστραφούν πέρα για πέρα.

  2 Γιατί ιδού, σας λέω ότι όσοι από τους Εθνικούς μετανοήσουν, θα είναι ο λαός της διαθήκης του Κυρίου. Και όσοι από τους Ιουδαίους δεν μετανοήσουν, θα εκδιωχθούν· επειδή ο Κύριος δεν έχει συνάψει διαθήκη με κανέναν παρά μόνο με εκείνους που μετανοούν και πιστεύουν στον Υιό του, ο οποίος είναι ο Άγιος του Ισραήλ.

  3 Και τώρα, θα προφητεύσω κάπως περισσότερο σχετικά με τους Ιουδαίους και τους Εθνικούς. Επειδή αφού έλθει σε φως το βιβλίο για το οποίο μίλησα, και γραφεί για τους Εθνικούς, και σφραγισθεί πάλι προς τον Κύριο, θα υπάρξουν πολλοί που θα πιστέψουν τα λόγια που έχουν γραφεί· και θα τα φέρουν σε φως προς το υπόλειμμα των απογόνων μας.

  4 Και τότε, το υπόλειμμα των απογόνων μας θα μάθει σχετικά με εμάς, το πώς ήλθαμε από την Ιερουσαλήμ, και ότι είναι απόγονοι των Ιουδαίων.

  5 Και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού θα διακηρυχθεί σε αυτούς. Επομένως, θα αποκατασταθούν σε γνώση για τους πατέρες τους, και επίσης γνώση για τον Ιησού Χριστό, που υπήρξε ανάμεσα στους πατέρες τους.

  6 Και τότε θα αγαλλιάσουν, επειδή θα ξέρουν ότι αυτό αποτελεί ευλογία γι’ αυτούς από το χέρι του Θεού· και τα λέπια του σκότους θα αρχίσουν να πέφτουν από τα μάτια τους· και πολλές γενεές δεν θα περάσουν από αυτούς, εκτός κι αν γίνουν αγνός και τερπνός λαός.

  7 Και θα συμβεί ώστε οι Ιουδαίοι που είναι διασκορπισμένοι, θα αρχίσουν και αυτοί να πιστεύουν στον Χριστό. Και θα αρχίσουν να συναθροίζονται επάνω στο πρόσωπο της γης. Και όλοι όσοι πιστέψουν στον Χριστό θα γίνουν και αυτοί τερπνός λαός.

  8 Και θα συμβεί ώστε ο Κύριος ο Θεός θα αρχίσει το έργο του ανάμεσα σε όλα τα έθνη, τις φυλές, τις γλώσσες και τους λαούς, για να πραγματοποιήσει την αποκατάσταση του λαού του επάνω στη γη.

  9 Και με χρηστότητα ο Κύριος ο Θεός θα κρίνει τους φτωχούς, και θα επιτιμήσει με ευθυδικία για τους πράους της γης. Και θα πατάξει τη γη με τη ράβδο του στόματός του· και με την πνοή των χειλέων του θα φονεύσει τους κακούς.

  10 Επειδή ταχέως έρχεται ο καιρός που ο Κύριος ο Θεός θα προκαλέσει ένα μεγάλο διαχωρισμό ανάμεσα στον λαό, και τους κακούς θα τους καταστρέψει· και θα δείξει έλεος στον λαό του, μάλιστα, ακόμα κι αν γίνει να καταστρέψει τους ανόμους με φωτιά.

  11 Και χρηστότητα θα είναι η ζώνη της οσφύος του, και πίστη η ζώνη των πλευρών του.

  12 Και τότε ο λύκος θα συγκατοικεί με τον αμνό, και η λεοπάρδαλη θα κείτεται με το ερίφιο, και το μοσχάρι και το νεαρό λιοντάρι, και το μανάρι, μαζί· και ένα μικρό παιδί θα τους οδηγεί.

  13 Και η αγελάδα και η αρκούδα θα βόσκουν· τα μικρά τους θα κείτονται μαζί· και το λιοντάρι θα τρώει άχυρο όπως το βόδι.

  14 Και το βρέφος που θηλάζει θα παίζει στην τρύπα του φαρμακερού φιδιού, και το απογαλακτισμένο παιδί θα βάζει το χέρι του στη φωλιά του βασιλίσκου.

  15 Δεν θα βλάπτουν ούτε θα καταστρέφουν σε όλο το άγιο όρος μου, επειδή η γη θα είναι γεμάτη από τη γνώση του Κυρίου όπως τα νερά σκεπάζουν τη θάλασσα.

  16 Επομένως, τα των εθνών όλων θα γίνουν γνωστά. Μάλιστα, τα πάντα θα γίνουν γνωστά προς τα τέκνα των ανθρώπων.

  17 Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι μυστικό και να μην αποκαλυφθεί. Δεν υπάρχει κανένα έργο σκότους που να μη φανερωθεί στο φως. Και δεν υπάρχει τίποτα που να είναι σφραγισμένο επάνω στη γη που να μη λυθεί.

  18 Επομένως, όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί στα τέκνα των ανθρώπων, πρόκειται κατά την ημέρα εκείνη να αποκαλυφθούν. Και ο Σατανάς δεν θα εξουσιάζει πλέον τις καρδιές των τέκνων των ανθρώπων για πολύ καιρό. Και τώρα, αγαπημένοι μου αδελφοί, τελειώνω τα λεγόμενά μου.