Νεφί Β΄ 31
  Μεταφορτώσεις
  Ολόκληρο Βιβλίο (PDF)
  Υποσημειώσεις
  Theme

  Κεφάλαιο 31

  Ο Νεφί εξηγεί γιατί βαπτίσθηκε ο Χριστός. Οι άνθρωποι πρέπει να ακολουθήσουν τον Χριστό, να βαπτισθούν, να λάβουν το Άγιο Πνεύμα, και να υπομείνουν μέχρι τέλους για να σωθούν. Η μετάνοια και το βάπτισμα είναι η πύλη προς το στενό και στενόχωρο μονοπάτι. Ζωή αιώνια δίνεται σε εκείνους που τηρούν τις εντολές μετά το βάπτισμα. Περίπου 559–545 π.Χ.

  1 Και τώρα εγώ, ο Νεφί, τελειώνω την προφητεία μου προς εσάς, αγαπημένοι μου αδελφοί. Και δεν μπορώ να γράψω παρά μόνο λίγα από εκείνα που ξέρω ότι οπωσδήποτε θα συμβούν. Ούτε μπορώ να γράψω παρά μόνο λίγα από τα λόγια του αδελφού μου Ιακώβ.

  2 Επομένως, αυτά που έγραψα μου αρκούν, εκτός από λίγα λόγια που πρέπει να πω σχετικά με τη διδαχή του Χριστού. Επομένως, θα σας μιλήσω απλά, σύμφωνα με την απλότητα της προφητείας μου.

  3 Επειδή η ψυχή μου αγαλλιάζει με την απλότητα, γιατί με τέτοιον τρόπο ο Κύριος ο Θεός εκτελεί τα έργα του ανάμεσα στα τέκνα των ανθρώπων. Επειδή ο Κύριος ο Θεός φωτίζει τη νοημοσύνη, και μιλά στους ανθρώπους σύμφωνα με τη γλώσσα τους, τη νοημοσύνη τους.

  4 Επομένως, θα ήθελα να θυμάστε ότι σας μίλησα σχετικά με εκείνον τον προφήτη τον οποίο μου έδειξε ο Κύριος, που θα βαπτίσει τον Αμνό του Θεού, ο οποίος θα αφαιρέσει τις αμαρτίες του κόσμου.

  5 Και τώρα, αν ο Αμνός του Θεού, που είναι άγιος, θα χρειάζεται να βαπτισθεί με νερό για να εκπληρώσει κάθε χρηστότητα, ω τότε, πόσο πολύ περισσότερο χρειαζόμαστε εμείς, που δεν είμαστε άγιοι, να βαπτισθούμε, μάλιστα, με νερό!

  6 Και τώρα, θα σας ρωτήσω, αγαπημένοι μου αδελφοί, με ποιο τρόπο ο Αμνός του Θεού εκπλήρωσε κάθε χρηστότητα βαπτιζόμενος με νερό;

  7 Δεν ξέρετε ότι ήταν άγιος; Όμως παρ’ όλο που ήταν άγιος, έδειξε στα τέκνα των ανθρώπων ότι κατά τη σάρκα ταπείνωσε τον εαυτό Του εμπρός στον Πατέρα, και κατέδειξε προς τον Πατέρα ότι θα είναι υπάκουος προς Αυτόν στην τήρηση των εντολών Του.

  8 Επομένως, αφού βαπτίσθηκε με νερό, το Άγιο Πνεύμα κατήλθε επάνω του εν είδει περιστεράς.

  9 Και πάλι, αυτό δείχνει στα τέκνα των ανθρώπων τη στενότητα του μονοπατιού, και πόσο στενωπός είναι η πύλη από την οποία πρέπει να εισέλθουν, αφού εκείνος έθεσε το παράδειγμα πριν από αυτούς.

  10 Και είπε στα τέκνα των ανθρώπων: Ακολούθησέ με. Επομένως, αγαπημένοι μου αδελφοί, μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Ιησού, αν δεν είμαστε πρόθυμοι να τηρούμε τις εντολές του Πατέρα;

  11 Και ο Πατέρας είπε: Μετανοήστε, μετανοήστε, και βαπτισθείτε στο όνομα του Υιού μου του Αγαπητού.

  12 Και επίσης, η φωνή του Υιού ήλθε προς εμένα, λέγοντας: Αυτός που θα βαπτισθεί στο όνομά μου, σε αυτόν ο Πατέρας θα δώσει το Άγιο Πνεύμα, όπως και σε μένα. Επομένως, ακολουθήστε με, και κάντε αυτά που με είδατε να κάνω.

  13 Επομένως, αγαπημένοι μου αδελφοί, ξέρω ότι αν ακολουθήσετε τον Υιό, με πλήρη πρόθεση καρδιάς, ενεργώντας χωρίς υποκρισία και χωρίς δόλο ενώπιον του Θεού, αλλά με πραγματική πρόθεση, μετανοώντας για τις αμαρτίες σας, καταδεικνύοντας προς τον Πατέρα ότι είστε πρόθυμοι να πάρετε επάνω σας το όνομα του Χριστού με το βάπτισμά σας – μάλιστα, ακολουθώντας τον Κύριο σας και Σωτήρα σας μέσα στο νερό, σύμφωνα με τα λόγια του, ιδού, τότε θα λάβετε το Άγιο Πνεύμα, μάλιστα, τότε θα έλθει το βάπτισμα της φωτιάς και του Αγίου Πνεύματος. Και τότε θα μπορείτε να μιλάτε τη γλώσσα των αγγέλων, και να αναφωνείτε δοξολογίες προς τον Άγιο του Ισραήλ.

  14 Όμως, ιδού, αγαπημένοι μου αδελφοί, με αυτόν τον τρόπο ήλθε η φωνή του Υιού προς εμένα, λέγοντας: Αφού μετανοήσατε από τις αμαρτίες σας, και καταδείξατε προς τον Πατέρα ότι είστε πρόθυμοι να τηρείτε τις εντολές μου, με το βάπτισμα του νερού, και αφού λάβατε το βάπτισμα της φωτιάς και του Αγίου Πνεύματος, και μπορείτε να μιλάτε με νέα γλώσσα, μάλιστα, με αυτήν τη γλώσσα των αγγέλων, και ύστερα από αυτά με αρνηθείτε, θα ήταν καλύτερα για σας να μη με είχατε γνωρίσει.

  15 Και άκουσα φωνή από τον Πατέρα, που έλεγε: Μάλιστα, τα λόγια του Αγαπητού μου είναι αληθινά και γεμάτα πίστη. Αυτός που υπομένει μέχρι τέλους, αυτός θα σωθεί.

  16 Και τώρα, αγαπημένοι μου αδελφοί, από αυτό γνωρίζω ότι αν δεν υπομείνει κανείς μέχρι τέλους, στο να ακολουθεί το παράδειγμα του Υιού του ζώντος Θεού, δεν μπορεί να σωθεί.

  17 Επομένως, κάνετε αυτά που σας έχω πει ότι έχω δει πως ο Κύριος και Λυτρωτής σας θα κάνει. Γι’ αυτόν τον λόγο μού φανερώθηκαν, ώστε να μπορείτε να ξέρετε την πύλη από την οποία θα πρέπει να εισέλθετε. Επειδή η πύλη από την οποία θα πρέπει να εισέλθετε είναι μετάνοια και βάπτισμα με νερό. Και ύστερα έρχεται η άφεση των αμαρτιών σας με φωτιά και με το Άγιο Πνεύμα.

  18 Και τότε βρίσκεστε στο στενό και στενόχωρο μονοπάτι που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Μάλιστα, έχετε εισέλθει από την πύλη. Έχετε ενεργήσει σύμφωνα με τις εντολές του Πατέρα και του Υιού, και έχετε λάβει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο μαρτυρεί για τον Πατέρα και τον Υιό, ως εκπλήρωση της υπόσχεσης που έχει δώσει, ότι αν εισέλθετε από την οδό, θα το λάβετε.

  19 Και τώρα, αγαπημένοι μου αδελφοί, αφού μπήκατε μέσα σε αυτό το στενό και στενόχωρο μονοπάτι, θα σας ρωτήσω αν έχουν τελειώσει όλα; Ιδού, εγώ σας λέω, Όχι. Επειδή δεν θα ερχόσασταν ώς εδώ, αν δεν ήταν με τον λόγο του Χριστού, με ακλόνητη πίστη προς αυτόν, βασιζόμενοι απόλυτα στην αξία εκείνου που είναι ισχυρός στο να σώζει.

  20 Επομένως, πρέπει να βαδίσετε εμπρός με σταθερότητα στον Χριστό, έχοντας απόλυτη λαμπρότητα ελπίδας, και αγάπη προς τον Θεό και προς όλους τους ανθρώπους. Αν λοιπόν βαδίσετε εμπρός και χορτάσετε με τα λόγια του Χριστού, και υπομείνετε μέχρι τέλους, ιδού, έτσι λέει ο Πατέρας: Θα έχετε ζωή αιώνια.

  21 Και τώρα ιδού, αγαπημένοι μου αδελφοί, αυτή είναι η οδός· και δεν υπάρχει καμία άλλη οδός ούτε όνομα που να έχει δοθεί από τους ουρανούς διά του οποίου ο άνθρωπος να μπορεί να σωθεί στη βασιλεία του Θεού. Και τώρα, ιδού, αυτή είναι η διδαχή του Χριστού και η μόνη και αληθινή διδαχή του Πατέρα, και του Υιού, και του Αγίου Πνεύματος, που είναι ένας Θεός, χωρίς τέλος. Αμήν.