Νεφί Β΄ 19
  Μεταφορτώσεις
  Ολόκληρο Βιβλίο (PDF)
  Υποσημειώσεις
  Theme

  Κεφάλαιο 19

  Ο Ησαΐας μιλά Μεσσιανικά. Οι άνθρωποι στο σκοτάδι θα δουν ένα μέγα Φως. Ένα παιδί θα γεννηθεί σε εμάς. Θα είναι ο Άρχοντας Ειρήνης και θα βασιλεύσει στον θρόνο του Δαβίδ. Συγκρίνετε με Ησαΐα 9. Περίπου το 559–545 π.Χ.

  1 Παρόλα αυτά, η θαμπάδα δεν θα είναι σαν εκείνη που ήταν στην κατάθλιψη της, όταν αυτός στην αρχή βασάνισε ελαφρά τη γη Ζαβουλών, και τη γη Νεφθαλείμ, και ύστερα βασάνισε πιο βαριά κατά τον δρόμο της Ερυθράς Θάλασσας, πέρα από τον Ιορδάνη στη Γαλιλαία των εθνών.

  2 Ο λαός που περπατούσε στο σκοτάδι είδε μέγα φως· σε εκείνους που κατοικούν στη γη της σκιάς θανάτου, σε αυτούς επάνω έλαμψε το φως.

  3 Εσύ πολλαπλασίασες το έθνος, και αύξησες τη χαρά – χαίρονται ενώπιον σου κατά τη χαρά του θερισμού, και καθώς αγάλλονται οι άνθρωποι, όταν μοιράζονται τα λάφυρα.

  4 Επειδή εσύ συνέτριψες τον ζυγό του φορτίου του, και το κοντάρι του ώμου του, τη ράβδο του τυράννου του.

  5 Γιατί κάθε μάχη πολεμιστή είναι μέσα σε σύγχυση και θόρυβο, και αιματοκυλισμένες στολές. Όμως αυτό θα είναι με καύση και υλικό φωτιάς.

  6 Επειδή γεννήθηκε ένα παιδί σε μας, υιός δόθηκε σε μας· και η εξουσία θα είναι επάνω στον ώμο του· και το όνομά του θα αποκληθεί: Θαυμαστός, Σύμβουλος, Ισχυρός Θεός, Πατέρας του Μέλλοντα Αιώνα, Άρχοντας Ειρήνης.

  7 Στην αύξηση της εξουσίας του και της ειρήνης δεν θα υπάρχει τέλος, επάνω στον θρόνο τού Δαβίδ, κι επάνω στη βασιλεία του, για να τη διατάξει, και να τη στερεώσει, με κρίση και δικαιοσύνη, από τώρα και μέχρι τον αιώνα. Ο ζήλος τού Κυρίου των δυνάμεων θα το τελέσει.

  8 Ο Κύριος έστειλε τον λόγο Του στον Ιακώβ και φώτισε στον Ισραήλ.

  9 Και ολόκληρος ο λαός θα το γνωρίσει, ακόμη και ο Εφραΐμ και οι κάτοικοι της Σαμάρειας, που λένε με υπερηφάνεια και έπαρση καρδιάς:

  10 Τα τούβλα έπεσαν, αλλά εμείς θα κτίσουμε με πελεκημένες πέτρες· οι συκομουριές κόπηκαν, αλλά εμείς θα τις αλλάξουμε με κέδρους.

  11 Γι’ αυτό, ο Κύριος θα εξεγείρει τους αντίδικους του Ρεσίν εναντίον του, και θα συνενώσει τους εχθρούς του·

  12 τους Συρίους από μπροστά, και τους Φιλισταίους από πίσω· και θα καταβροχθίσουν τον Ισραήλ με ανοιχτό στόμα. Για όλα αυτά ο θυμός του δεν αποστράφηκε, αλλά το χέρι του είναι ακόμα απλωμένο.

  13 Γιατί ο λαός δεν επιστρέφει προς αυτόν που τον πατάσσει, ούτε επιζητεί τον Κύριο των Δυνάμεων.

  14 Γι’ αυτό ο Κύριος θα κόψει από τον Ισραήλ την κεφαλή και την ουρά, τον κλάδο και το βούρλο μέσα σε μια ημέρα.

  15 Ο παλαιός, αυτός είναι η κεφαλή. Και ο προφήτης που διδάσκει ψέματα, αυτός είναι η ουρά.

  16 Επειδή οι ηγέτες αυτού του λαού τον κάνουν να σφάλλει· και όσοι οδηγούνται από αυτούς, καταστρέφονται.

  17 Γι’ αυτό, ο Κύριος δεν θα ευφρανθεί στους νεανίσκους τους ούτε θα ελεήσει τους ορφανούς και τις χήρες τους· επειδή, όλοι είναι υποκριτές και κακοποιοί, και κάθε στόμα μιλά με ασέβεια. Για όλα αυτά ο θυμός του δεν αποστράφηκε, αλλά το χέρι του είναι ακόμα απλωμένο.

  18 Επειδή η κακία καίει σαν φωτιά. Θα καταβροχθίσει τα τριβόλια και τα αγκάθια, και θα ανάψει μέσα στις πυκνές συστάδες του δάσους, και θα ανέβουν σαν το ανέβασμα του καπνού.

  19 Από την οργή του Κυρίου των Δυνάμεων σκοτείνιασε η χώρα, και ο λαός θα είναι σαν υλικό φωτιάς· κανένας άνθρωπος δεν θα ελεήσει τον αδελφό του.

  20 Και θα αρπάξει στα δεξιά και θα πεινάσει· και θα φάει στα αριστερά και δεν θα ικανοποιηθούν· θα τρώει κάθε άνθρωπος τη σάρκα του βραχίονά του –

  21 Ο Μανασσής τον Εφραΐμ, και ο Εφραΐμ τον Μανασσή· αυτοί μάλιστα θα είναι μαζί εναντίον τού Ιούδα. Για όλα αυτά ο θυμός του δεν αποστράφηκε, αλλά το χέρι του είναι ακόμα απλωμένο.